Quantcast

Nový editor nejen pro Humax OAK

| Tisk

Současné modely přijímačů Humax OAK mají bohaté možnosti editace naladěných televizních a rozhlasových programů. I přes tyto možnosti není stále jednoduché přesunout několik programů na určitou předvolbu či hromadně mazat desítky TV či R programů. Pro tyto účely je velmi vhodné použít některý tzv. setting editor. O editorech jsme se na našich stránkách již mnohokrát zmínili - naposledy při našem malém testu 'Vyberte si vhodný setting editor'. V článku jsme Vám popsali několik setting editorů, jejich výhody ale i jejich případné slabiny. V našem malém testu však chyběl jeden nový program - xOAK, o kterým se chceme zmínit dnes.

xOAK

Setting editor xOAK je z dílny italského autora, instalace programu je tedy plně v italštině. Na konci instalace programu xOAK však máme možnost si nastavit angličtinu.

Volbou FILE - OPEN, můžeme z disku vybrat setting (HNF soubor) a kliknutím na tlačítko OTEVŘÍT jej zobrazit.

Uživatelé, kteří již otestovali několik setting editorů patrně už ze samotného obrázku zjistili jakou cestou jde program xOAK. Svým designem se autor programu xOAK velmi přiblížil konkurenčnímu setting editoru SE OAK. I ten využívá nápadu s barevnými tlačítky, se kterými se setkáváme v OSD na obrazovce přijímačů Humax OAK.

MOŽNOSTI PROGRAMU
Možnosti programu xOAK jsou velmi bohaté. Na kartě CHANNELS můžeme pomocí již zmíněných barevných tlačítek programy různě filtrovat (podle providera, transpondéru, ...). Na další kartě MORE... lze nastavit veškeré parametry právě aktivního programu z karty CHANNELS. Nechybí tedy ani změna antény, frekvence, symbolové rychlosti, FEC Transpondér ID (TID) a dalších.

Na kartě ANTENNA lze nastavit parametry ke všem 16ti (příp. 32) pozicím antén, vč. DiSEqC. Na poslední kartě MENU SETTINGS jsou veškrá nastavení, která známe z MENU Nastavení systému v OSD. Nechybí tedy nastavení jazyka, UHF, A/V, PIN, dětská pojistka, čas aj.

DALŠÍ MOŽNOSTI PROGRAMU
Program xOAK nabízí ještě několik dalších specialit. Ty najdeme již v samotném menu programu. Pokud máme otevřený setting, můžeme z menu FILE - STATISTICS zobrazit statistiku právě otevřeného souboru settingu. Z ní vyčteme, kolik podporuje setting antén, počty sítí, providerů, transpondérů, TV a R programů i další informace.

Výbornou vlastností programu xOAK je možnost exportu dat do formátu DVB (Nokia). Majitelům přijímačů Nokia je umožněno zpracovat některý dobře vyřešený setting pro příjímače Humax a vyexportovat jej do formátu zpracovatelného přijímači Nokia. Export nalezneme v menu FILE - EXPORT (DVB)...

U exportu ještě zůstaňme - xOAK umí otevřený setting vyexportovat do několika dalších formátů. Ty slouží převážně už jen pro evidenci programů v počítači. K dispozici jsou formáty CVS, TXT a HTML.

ZÁVĚR
Program xOAK je velmi zdařilou alternativou k programům např. SE OAK či HumBox, u kterých autor programu zřejmě čerpal inspiraci. Díky své nulové pořizovací ceně (program je zdarma), je zajímavou volbou pro uživatele, kteří si ještě svůj setting editor nevybrali.

+ přehledné ovládání


+ podpora Drag'n'Drop+ možnosti programu (nastavení)
+ statistika
+ export dat do několika formátů
+ export do DVB
+ freeware


Aktuální verzi programu xOAK naleznete v sekci DOWNLOAD - SOFTWARE HUMAX - EDITORY.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články