TereBox T2

hdbox FS-9300 PVR: uživatelské rozhraní (2.)

| Tisk

Ve druhém díle recenze se budu zabývat uživatelským rozhraním a funkcemi, které přijímač nabízí při sledování pořadů a jejich nahrávání a přehrávání. Účelem nebude popsat úplně všechno, s čím se uživatel může setkat, ale pokusím se přiblížit to hlavní.

obrázek

Po nastavení a naladění přijímače je možné zobrazit kanály volné, pokud vlastníme i přístupovou kartu (popř. s přístupovým modulem), můžeme sledovat i zakódované programy. Zobrazení je čisté a kanály se standardním rozlišením jsou bez problémů převzorkovány do nastaveného rozlišení na HD televizoru (v mém případě 1080i). Při přepínání kanálu popř. po stisku tlačítka Info je pak zobrazen i informační pruh, který nám poskytne základní informace o kanálu, vysílaném programu, aktuálním datumu a času, síly signálu, použitém tuneru, satelitu a mnoho dalších informací. Vpravo nahoře pak jsme informováni, že sledujeme živé vysílání pořadu (nejde tedy o nahrávku nebo časový posun).


obrázek

Pokud při zobrazení informačního pruhu stisknete tlačítko Info ještě jednou, zobrazí se detailní informace o sledovaném programu. Čeština přijímači nečiní žádné potíže. Ve spodní části okna nalezneme pak detailní informace o naladěném kanálu. Tlačítky vlevo a vpravo pak můžeme zobrazit informace o předchozích a hlavně následujících programech aktuálního kanálu.


obrázek

U každého kanálu si můžeme zvolit i zvukovou stopu (pokud je jich vysíláno více), mód výstupu zvuku (většinou si zvolit kanál levý nebo pravý, pokud kanál vysílá duálním vysíláním) a zajímavou funkcí je i Úroveň zvuku (některé kanály jsou hlasitější než jiné a my si můžeme tuto hladinu vyrovnávat).


obrázek

Pokud si však zvolíme program, ke kterému nemáme přístup, objeví se standardní hlášení:


obrázek

Pokud chceme mít přehled o aktuálních a následujících programech i na více kanálech, stačí stisknout tlačítko EPG (Elektronický Programový Průvodce). Zobrazí se informace o aktuálním programu na aktuálním kanálu, pomocí kurzorových tlačítek se pak můžete pohybovat po dalších programech i kanálech (informace se zobrazí v případě, že je kanál vysílá). Další funkce jsou dostupné pod barevnými tlačítky dálkového ovladače, aktuální funkce najdeme ve spodní části okna. Vpravo nahoře pak vidíme náhled programu aktuálního kanálu.


obrázek

Pokud si informace o programu nezobrazí celé, stačí stisknout tlačítko Info a můžeme si přečíst úplné informace o programu, který nás zajímá.


obrázek

Zobrazení EPG můžeme měnit opětovným stiskem tohoto tlačítka. Tím zobrazíme programové informace jen jednoho kanálu, přehledně uspořádané v časové posloupnosti.


obrázek

Při změně hlasitosti tlačítky dálkového ovladače (dále jen DO) se příslušná úroveň graficky zobrazí v levém horním rohu obrazovky.


obrázek

Při sledování programu po stisku tlačítka OK se zobrazí seznam kanálů, setříděný podle předchozí volby (standardně podle čísla kanálu, třídění lze měnit podle podmínek a nápověd v zobrazeném okně).


obrázek

Pokud při sledování programu stisknete na DO tlačítko pro nahrávání, začne se program nahrávat a o této činnosti jsme krátce informováni v pravém horním rohu obrazovky.


obrázek

Přístroj je vybaven také funkcí časového posunu – pro méně znalé připomenu, že je to funkce, kdy živě vysílaný program mohu pozastavit (jeho další průběh je nahráván na pozadí) a po libovolném čase jej pustit dál a sledovat od okamžiku, kdy jsem ho zastavil. Tím divák nepřijde o žádné okamžiky – zvláště třeba u přímých přenosů sportovních utkání – i když musí sledování na kratší čas opustit. V této funkci pak tlačítka DO podobná ovládání videorekordéru umožní posun po živě nahrávaném pořadu (např. možno přeskočení reklam atd…). Dále se pak můžeme i vracet zpět k jistým okamžikům bez toho, aby nám unikl jakýkoliv průběh žádaného programu. Funkce časového posunu se spouští tlačítkem PAUZA a ukončuje tlačítkem STOP.


obrázek

Při posunu po pořadu ve funkci časového posunu se zobrazuje pomocný pruh, který nám naznačuje, v jaké fázi se nachází přímý přenos a v jaké části jeho sledování jsme právě my.


obrázek

Můžeme se tlačítky rychle vpřed nebo rychle vzad pohybovat po záznamu, který neustále pokračuje dál.


obrázek


obrázek

Další potřebnou funkcí je automatické usínání přijímače. Pokud víme, že u přijímače můžeme usnout a nechceme, aby zbytečně běžel, nastavíte tlačítkem SLEEP čas, po kterém se přijímač sám vypne.


obrázek

Přijímač umí přehrávat i satelitní rádia stejně dobře, jak TV programy, v pozadí se pak zobrazuje obrázek, který napoví, že se jedná o rádiový kanál.


obrázek

Také zde si můžeme zobrazit podrobné informace o pořadu, pokud jsou vysílány.


obrázek

Při zobrazení seznamu kanálů máme možnost, po stisku modrého tlačítka DO, upravit si možnosti zobrazení tohoto seznamu. Na tomto obrazu uvidíte i mírné nedokonalosti v překladu Menu i funkcí (Seznam progamů – Keep viewing), ale věřím, že v dalších verzích firmwaru již budou odstraněny.


obrázek

I další známou a potřebnou funkci přijímač zvládá naprosto bez problémů: Teletext, včetně české diakritiky.


obrázek


obrázek

Právě dva tunery umožňují další funkce, které zvyšují uživatelský komfort. Jednou z nich je funkce PIP (Picture In Picture = Obraz v Obraze).


obrázek

Na DO jsou pak další tlačítka, která umí rychle přehazovat hlavní a malý obraz popř. zobrazovat oba obrazy stejně velké. Pochopitelně zvuk je slyšet pouze z jednoho obrazu (hlavního nebo levého).


obrázek


obrázek


obrázek

Pokud nemáme dual LNB nebo zda LNB či dvě antény, můžeme použít propojku tunerů, která je v příslušenství přijímače. Snížíme sice možnost výběru kanálů pro druhý tuner (pouze kanály na stejném transpondéru), funkcionalita však zůstává zachována.


obrázek

HD zobrazení nedělá přijímači žádné problémy a o HD kanálu nás informuje i informační pruh kanálu.


obrázek

Pokud máme aktivní oba dva tunery, pak můžeme z každého z nich nahrávat. To znamená, že v jednom okamžiku přijímač bez problémů zvládá nahrávat dva programy v libovolném rozlišení, pochopitelně tedy i v HD. O nahrávání dvou pořadů jsme informování v pravém horním rohu obrazovky.


obrázek

Při tomto nahrávání můžeme pak sledovat i jiný další kanál – podle toho, co nám tunery a transpondéry dovolí.


obrázek

Podmínky nahrávání, hlavně pak jeho konec, si můžeme nastavit individuálně pro každý nahrávaný program. Zajímavá možnost je ukončení nahrávání s koncem aktuálního pořadu, nicméně někdy se na informace z EPG se nelze spolehnout a známe to zvláště pak z různých délek reklamních bloků a podobně. Je možné nechat ukončit nahrávání po nastavené době anebo nechat nahrávat kanál tak dlouho, dokud ho neukončíme ručně sami.


obrázek

Pokud bychom chtěli sledovat kanál, který je mimo technické možnosti přijímače (během dvojího nahrávání bychom chtěli přepnout na jiný, třetí transpondér), jsme informování hlášením:


obrázek

A teď přijde další „bonbónek“. Pokud nahráváme 2 pořady a tunery už nám nedovolí přepnout na jiný zajímavý kanál, pak si můžeme přehrávat již uložené programy ze stejného pevného disku, na který právě ukládáme dva pořady. Jednoduše si vyvoláme seznam uložených pořadů, jeden si vybereme a spustíme. Při výběru pořadu můžeme jeho náhled sledovat v pravé části obrazovky spolu s dalšími pomocnými informacemi, jako je název souboru, jeho velikost a informace o velikosti a obsazenosti HDD.


obrázek

Samotný výsledem pak vidíte na následujícím obrázku, kdy jsme v pravém horním rohu informování o sledování uloženého pořadu a zároveň o nahrávání dvou dalších. Takto „extrémní“ zátěž jsem zkoušel několikrát a přístroj neměl problémy.


obrázek

Pokud chceme některé nahrávání ukončit, jsme dotázání které.


obrázek

Dá se říci, že všechny ostatní funkce satelitního přijímače zvládá tento přístroj tak, jak je od něho očekáváno a ve dnešní době se jimi už zabývat ani nemusíme.Přijímač hdbox FS-9300 PVR je velmi dobrým přijímačem nejen pro HD pořady a je nachystán i pro zajímavé doplňky, které bude možné, díky otevřenému operačnímu systému Linux, do přijímače uložit a spustit.

Vyhoví hlavně uživatelům, kteří nechtějí přijít o své oblíbené pořady i v době, kdy se jejich vysílání kryje, anebo jsou i oba najedno vysílány v době nepřítomnosti uživatele. Vysoká kapacita interního pevného disku uspokojí i náročnějšího uživatele, který si chce jisté pořady uchovávat po delší čas nebo chce mít dostatek kapacity pro větší množství pořadů. V tomto případě se jistě uplatní duální LNB či více konvertorů nebo i antén, kdy nezávislé tunery umožní sledování a hlavně nahrávání pořadů i na jiných transpondérech nebo dokonce družicích.

Za zapůjčení přijímač děkuji firmě www.sapro.cz , která natočila i krátký seznamovací klip a ten si můžete prohlédnout ZDE.

Exklusivně pro Parabolu.cz

K.S. Ječný

Vybrané články