TereBox T2

Stanovisko Skylinku ke kompatibilitě ICE karet

| Tisk

logo V posledních dnech se setkáváme s různými problémy ve spolupráci některých přijímačů a modulů systému CryptoWorks (CW) s ICE kartami Skylink. Problémy se vyskytují u zařízení s nelicencovanými dekodéry (uničtečky), ale i u některých přijímačů a modulů s licencí.

Některé problémy máme již diagnostikovány a řeší se. Podařilo se odhalit dílčí chyby v implementaci CW v některých přijímačích a modulech a výrobci připravují nové verze firmware.

Některé problémy se však dosud nedaří spolehlivě dokumentovat a replikovat. Nastávají nahodile pouze u některých výrobků, zatímco jiné výrobky téže série fungují bez problémů. Nejčastějším projevem jsou krátkodobé výpadky dekódování. U některých zařízení se projevují během global free (od vložení karty do registrace), u jiných po registraci karty. Některé dekódovací moduly s ICE kartou vůbec nespolupracují, nedokážou ji zformátovat.

Informace se k nám dostávají postupně a jsou průběžně vyhodnocovány. Jak Skylink s Irdetem tak importéři přijímačů intenzívně analyzují situaci a hledají příčiny tohoto stavu.

Usilujeme o co nejrychlejší vyřešení nekompatibility licencovaných výrobků. Bohužel však nedokážeme řešit problémy přijímačů s uničtečkami nebo neoficiálních klonů licencovaných přijímačů. Na jejich výrobce a programátory nemáme žádné kontakty.

Je třeba říci, že problémy, se kterými se nyní setkáváme, pravděpodobně bezprostředně souvisejí s masivním nárůstem zatížení našeho systému podmíněného přístupu po vypnutí pirátského příjmu Digi TV. Aktuálně systém zpracovává informace o 200 tisících ICE kartách, z nichž většina je již na trhu - v období global free nebo po registraci. Denně se registrují 3 až 4 tisíce nových karet. S každou novou registrací karty systém zařazuje do datového toku poměrně objemnou iniciační instrukci, která se cyklicky opakuje po dobu následujících 10 dní. Objem dat, které musí každý dekodér zpracovat, tak při mimořádně vysokém počtu registrací rychle narůstá, což u některých dekodérů vede k jejich přetížení.

Tento stav nebylo možno během našeho testování ICE karet nasimulovat a nebylo proto v našich možnostech aktuální problémy s nekompatibilitou v předstihu odhalit a řešit.

Nedokážeme říci, zda aktuální problémy jednoznačně souvisejí s ICE kartou a s kartou CW by nenastaly. Nelze totiž vyloučit, že by nastaly i v případě, kdy bychom stejné zátěži vystavili náš původní systém CryptoWorks. Nikdy v minulosti jsme s takovým objemem dat totiž nepracovali.

Opatření pro co nejrychlejší vyřešení:

1. Dnes ráno jsme významně rozšířili datovou kapacitu vyhrazenou pro informace systému podmíněného přístupu, abychom vyloučili případné ztrácení některých paketů, a pracujeme na optimalizaci datového toku.

2. Irdeto připravuje kompletní rekonfiguraci našeho systému, aby se vyloučily možné závady vyvolané našimi zásahy do systému v uplynulých měsících. Rekonfigurace bude provedena v nejbližších dnech.

3. Výrobci zařízení pracují v součinnosti s Irdetem a importéry na upgradech firmwarů zařízení, u kterých byly problémy s kompatibilitou zaznamenány.4. Všechny partnery, kteří se s problémy setkávají, prosíme o pomoc při sběru informací nutných pro diagnostiku jejich příčiny. Na našem webu bude v sekci PRO PARTNERY během zítřka vytvořena nová záložka HELP DESK s kontaktním formulářem pro hlášení problémů. Do té doby je možno podněty posílat na adresu kompatibilita@skylink.cz.

Vyplňte, prosím všechny dostupné informace:

Vaše jméno, firmu, e-mail příp. telefonní číslo, značku a typ přijímače/CAM modulu, verzi firmware, číslo karty, datum registrace, byla-li karta již registrována. Dále uveďte co nejpodrobnější popis problému (kdy a na jakých programech se vyskytuje, zda pomohlo odpojení přijímače od elektrické energie atp.)

Všem partnerům děkujeme za pochopení a podporu v této velmi nepříjemné situaci. Ujišťujeme vás, že na řešení intenzívně pracujeme.

Jaromír Glisník

Vybrané články