ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
TereBox T2

TV vysílač Ostrava Hošťákovice - od historie k současnosti (2.)

| Tisk

V roce 1987 se na základě závěrů Mezinárodní telekomunikační konference v Ženevě, konané ve dnech 29. října – 7. prosince 1984 s obsahem koordinace kmitočtů pro VKV vysílání v pásmu 87,5 – 108 MHz (lidově zvaného „západní norma“), pro státy střední a východní Evropy, zahajuje vysílání v Ostravě na kmitočtu 101,4 MHz s tehdy novým rozhlasovým programem „Melódia“. Melódia proto, že se tento program odbavuje ze studia Československého rozhlasu v Bratislavě. Jelikož na věži neexistuje vysílací anténa pro toto frekvenční pásmo, je na střeše vysílacího sálu instalována nosná konstrukce pro vysílací anténu typu AQ 1001, která z počátku „září“ asi 50W ERP.


obrázek

Foto: Vysílací anténa TESLA AQ 1001 pro program Melódia na 101,4MHz.

Poté nastává období relativního klidu, nové vysílače ani tv nebo radiové programy nepřibývají.

3. záři 1989 je rozhlasový program Melódia nahrazen na kmitočtu 101,4MHz novým programem pro mladé posluchače E+M rádio. Výkon ani pokrytí se nemění. Pár týdnů poté přichází listopad 1989 a ten je předzvěstí opravdu hektických změn na televizních a rozhlasových pásmech, nejen zde v Ostravě.

V údobí let 1990 – 91 je vybudován definitivní AS pro VKV pásmo 87,5 – 108 MHz a instalován nový VKV vysílač ZARAT pro frekvenci 101,4 MHz, který umožnil vyzářit ERP výkon 45kW.


obrázek

Foto: Hlavní VKV anténní systém pro pásmo 87,5 – 108MHz.

14. května 1990 je ukončeno na kanále 51 vysílání ÚPST a místo něj je (tak jako po celé tehdejší ČSFR) šířen nový tv program OK3, tato zkratka značí název Otevřený Kanál. Z technického hlediska zůstalo vše při starém, vysílač ani vyzářený výkon se nezměnil.
Vysílání OK3 funguje do začátku roku 1994, kdy je poté nahrazeno vysíláním programu ČT2. Opět bez technických změn.

V roce 1992 je ze střediska zahájeno vysílání privátní rozhlasové stanice R. Orion na kmitočtu 103,6 MHz, z nově instalovaného „regionálního“ AS, umístěného na ochozu nad retranslační kabinou na společné nosné konstrukci s anténním systémem pro K42. Vyzářený výkon je 1kW.

Na podzim roku 1994 je vysílací kmitočet Rádia Orion změněn na 96,4 MHz a ERP navýšen na 3,5kW. Po nějakou dobu je vysílání provozováno souběžně na obou vysílacích kmitočtech

Od roku 1994 do roku 1995 je postupně VKV vysílání přelaďováno do pásma 87,5 – 108 MHz a po vypnutí tv vysílače Praděd na kanále R4, je v oblasti umožněno zahájení vysílání i na kmitočtech pod 92MHz. Zde konkrétně 89,0 – Radio Alfa (nyní Impuls) a 91,0 – Frekvence 1. Pro vysílání v tomto pásmu jsou využity původní vysílače Zarat, které jsou přeladěny na nové kmitočty a jejich výkon je touto „operací“ nuceně snížen na 4kW. ERP všech vysílačů VKV je kolem 40kW. V polovině devadesátých let je pro stanici Frekvence 1 instalován nový vysílač TESLA FM s koncovým stupněm 10kW, který umožní vyzářit ERP 70kW.


obrázek

Foto: Vysílač VKV TESLA 10kW, šířící rádio Frekvence 1.

V roce 1995 je na 48 tv kanále zahájeno vysílání programu Premiéra tv (nyní TV Prima), zpočátku velmi nízkým výkonem 80W ERP, do společného AS s kanálem 42. Během několika týdnů je instalován pro Premiéru tv nový vysílač Velec o výkonu 1kW a přes nový anténní združovač je připojen do AS pro K51, ovšem díky polovičnímu instalovanému výkonu je ERP oproti K51 14kW.

Pro K51 byl v roce 1997 instalován nový vysílač TESLA IV.-V. TV5G, s instalovaným výkonem 5kW ale provozní výkon byl snížen na 2kW, z důvodu nesouhlasu polské strany.
Na původní 2kW vysílač ZARAT přešlo vysílání Premiéra tv. Vysílač Velec – 1kW byl demontován a převezen na středisko Krásné, kde začal šířit na K34 rovněž program Premiéra tv asi od roku 1997. Jestli jej šíří dodnes nebo byl někdy v poslední době vyměněn za nový typ bohužel nevím.

V létě roku 1998 je původní UHF jedno kanálový AS v laminátovém tubusu z roku 1980, demontován a za pomocí tzv. montážní pomůcky (bohužel z této výměny jsem všechny fotografie pozbyl) nahrazen novým AS z produkce Tesly pro kanály 31, 48 a 51. Celá výměna trvala asi tři a půl měsíce (od poloviny června do konce září). Montážní práce provedly Hutní Montáže Ostrava.

Zároveň byl v tomto období na vysílacím sále nainstalován nový tv vysílač TESLA IV.-V. TV5G pro (v té době již) Primu tv.


obrázek

Foto: Již provozovaný vysílač pro K51 a vlevo od něj montážní „jáma“ kde byl posléze instalován stejný vysílač pro K48 – Primu tv.

Koncem září je do nového UHF tubusu zahájeno vysílání všech tří televizních programů v pásmu UHF. ČT1 – K31, ČT2 – K51, Prima tv K48. ERP výkony jsou K31 – 600kW, K51 – 100kW, K48 – 150 kW.

V létě roku 1999 je vyměněn již dosluhující vysílač pro tv kanál 1. Flora, za typ TESLA TV I. 10G a zároveň s touto událostí došlo i k výměně vysílací antény pro tento televizní kanál na věži.

1. června 2008 je zahájeno na K54 s výkonem 5kW ERP vysílání tehdejšího MPX-B, firmy CDG s programy Prima tv, Z1, Óčko.

V únoru 2009 je spuštěno na K54 v SFN z Hladnovem vysílání MPX1 s tv programy ČT. Vysílá se prostřednictvím vysílače NEC 1kW a vyzářený výkon je 14kW. Používá se původní AS pro K51, z roku 1986, do kterého tento DVB-T MPX vysílá přes sdružovač s analogovým programem tv Nova na K42. Ten má ERP 3kW.

Dne 18. září 2009, je na tomto vysílači pomocí vrtulníku Kamov Ka32, švýcarské firmy Heliswiss vyměněn (téměř přesně po deseti letech) UHF anténní systém, z důvodu přechodu na DVB-T vysílání. Nový AS, na rozdíl od jeho dvou předchůdců již není v laminátovém ochranném válci, ale je tvořen šestnácti patry anténních jednotek do čtyřech směrů (celkem tedy 64 ks anténních jednotek) a kapalinovým tlumičem kmitů na jeho vrcholu. Jedná se o výrobek renomované německé firmy Kathrein z Rosenhaimu. Předešlé laminátové válce měly tento tlumič kmitů mechanický.


obrázek

Foto: Instalace nového UHF AS pomocí vrtulníku Kamov Ka32.

Provoz do nové UHF antény je zahájen v pátek 30. října 2009. Multiplex 1 na K54 vysílá, díky nově instalovanému vysílači německé firmy Rohde&Schwarz, typu NV 8608 s výkonem 5kW, plným výkonem 100kW ERP, výkony zbývajících analogových tv stanic vysílajících prostřednictvím této antény se nemění. Multiplexy 2 a 3 bohužel zatím chybí.


obrázek

Foto: Současná podoba vysílací věže i snovým anténním systémem UHF pro DVB-T z roku 2009.

Dne 30. června 2010 bylo ukončeno analogové vysílání tv programu ČT na K51. Vysílač byl vypnut a v současné době je již asi demontován.

Poslední významná událost na tomto vysílači nastala dne 30. dubna 2011, kdy bylo zahájeno vysílání i zbývajících multiplexů 2 a 3 a to MPX2 na K37- s ERP 100kW a MPX3 na prozatímním kanále 51, rovněž s ERP 100kW. Konečný vysílací kanál 48, pro tento MPX blokuje analogová Prima, která zde ukončí vysílání k datu 11. 11. 2011. Poté bude moci být přeladěn MPX3 na svůj finální tv kanál 48.

Tímto bych povídání o historii vysílače Ostrava Hošťákovice, od jeho vzniku po dnešní dny zakončil.

Na závěr přidávám přehled všech vysílaných TV a R programů.

TV vysílače:

K1 - Nova tv, 100kW ERP, analog, termín vypnutí 11. 11. 2011
K31 - ČT1, 602kW ERP, analog, termín vypnutí 11. 11. 2011
K42 - Nova tv, 3kW ERP, analog, termín vypnutí 11. 11. 2011
K48 - Prima tv, 151kW ERP, analog, termín vypnutí 11. 11. 2011

K37 – MPX2, 100kW ERP
K51 – MPX3, 100kW ERP (od 11. 11. 2011, přechod na finální K48)
K54 – MPX1, 100kW ERP

Rozhlasové vysílače:

89,0MHz – Rádio Impuls, 43,0kW ERP


91,0MHz – Rádio Frekvence 1, 70,0kW ERP
93,7MHZ – Rádio Helax, 43,0kW ERP
96,4MHz – Rádio Orion, 3,5kW ERP
101,4MHz – ČRo1-Radiožurnál, 43,0kW ERP
104,8MHz – Čro3-Vltava, 43,0kW ERP
107,3MHz - ČRo5-Ostrava, 2.8kW ERP

Všechny VKV rozhlasové stanice, až na Rádio Orion vysílají z hlavního anténního systému pro pásmo 87,5 – 108MHz.

Lumír

Vybrané články