TereBox T2

Příjem českého DVB-T vysílání v Rakousku

| Tisk

Dnešní článek věnovaný dálkovému příjmu DVB-T je pojat trochu jinak, než bývá obvyklé. Většinou bývá mým cílem signál našich sousedů z Rakouska nebo Německa, kdy úspěšnému příjmu bezesporu napomáhá robustní modulace 16QAM.

Dnešní měření provedeme pro změnu obráceně, měřit budeme v zahraničí a cílem bude české
DVB-T vysílání s modulací 64QAM.

V srpnu letošního roku jsem se vracel z dovolené v Alpách a chtěl jsem si příjem českého DVB-T někde v Rakousku vyzkoušet, po domluvě s osádkou automobilu jsem navrhl výlet na nádhernou dominantu nad Salzburgem.


obrázek


obrázek

Místem měření byla hora Gaisberg u Salzburgu a očekávaný úlovek k nám startuje z vrcholu Blanského lesa v Jižních Čechách, kde už od konce padesátých minulého století plní svůj primární účel vysílač Kleť.


obrázek


obrázek

Vysílač Kleť je vzdušnou čarou vzdálen od vrcholu hory Gaisberg
146km.


obrázek

Počítal jsem s tím, že se nacházím v bezprostřední blízkosti vysokovýkonnového vysílače, takže jsem se musel přesunout v rámci možností do jeho signálového stínu.


obrázek

Příjem probíhal v pasivním režimu na anténě LP45 a měření bylo prováděno TV analyzerem ROVER Digicube STC.

Další komplikací v mém záměru byla skutečnost, že na shodných dvou kanálech na kterých vysílá Kleť /K39,K49/, vysílá i 12km vzdálený vysílač na hoře Untersberg ve shodné polarizaci a výkonem 5kW ERP.


obrázek

Untersberg 1805 m.n.m. – pohled na Salzburg a na horu Gaisberg/v pravo/

Ano, výkon nijak vysoký, směrovost vysílání jistě není na Gaisberg, ale Untersberg je kóta v nadmořské výšce 1805 m.n.m., tedy ještě o více než 500m výše, než probíhalo naše měření na Gaisbergu.

Tato skutečnost se sice na naměřených parametrech měřícího přístroje projevila, ale nic to nezměnilo na fantastických výsledcích, které vysílač Kleť na Gaisbergu dosáhl.
Že signál všech čtyřech multiplexů z Kletě na Gaisbergu naměřím jsem očekával, ale s takovou úrovní a s takovými parametry jsem opravdu nepočítal.


obrázek

Našel jsem si místo s nestíněným výhledem na Horní Rakousko a Jižní Čechy.

Anténu jsem měl nainstalovanou v horizontální rovině na mikrofonním stojanu.
Jiný český vysílač než Kleť jsem bohužel nezachytil, tak jsem ještě pro zajímavost
naměřil signály hornorakouského Lichtenbergu, dolnorakouského Jauerlingu, vysílače Grünberg u Gmundenu /bude mu věnován další díl seriálu/ a zaměřena byla i bavorská SFN
na kanálech K27, K33 a K40 v horizontální polarizaci, v tomto případě v čele s vysílačem Pfarrkirchen. Další síť SFN byla zachycena z Horního Rakouska, jedná se o kanál K43 se signály prvního MUXu ORS z Lichtenbergu a vysílače Schardenberg, zde můžeme pomocí zobrazení impulsní odezvy a příznivé poloze obou vysílačů vůči měřenému místu nastavit anténu podle naší volby, který z vysílačů chceme přijímat a poté detekovat.

Rovněž jsem zachytil na spektrálním analyzéru signál DVB-T signálu v pásmu VHF3 na kanále K7, jedná se pravděpodobně o signál z Brotjacklriegelu. Naměřená úroveň tohoto signálu je nic neříkající, použitá anténa LP45 je určena pro rozsah K21-K69, to samé platí pro další zachycený signál v pásmu VHF3 a tím byl na kanále 12D zachycený digitální pozemní rozhlas v normě DAB. Opět se velmi pravděpodobně jednalo o vysílání z bavorského Brotjacklriegelu.

Nyní už k samotným snímkům:


obrázek


obrázek


MUX3 CDG – K22 Kleť


obrázek


obrázek


MUX2 CRA – K39 Kleť


obrázek


obrázek


MUX1 CT – K49 Kleť

To byli spektra a digitální parametry všech třech MUXů z Kletě, na prvních dvou horních snímcích je znázorněn příjem MUXu3 CDG, ten není rušen vůbec a digitální parametry jsou ukázkové! Ostatní dvas MUXy z Kleti jsou rovněž dobře přijímatelné, ovšem
výrazně horší modulační chybovost MER je nepřehlédnutelná, stejně tak i NsMargin a chybovost před korekcí též vyšší počet chybných vzorků.

Velmi zajímavé je porovnání VF úrovní signálu z Kletě a podstatně bližšího rakouského vysílače Lichtenberg.


obrázek

Kursor je sice na kanále K38, ale my porovnávejme úroveň na kanále K37/Lichtenberg/ a signálu z Jižních Čech K39/Kleť/

Ze snímku je patrno, že úrovně obou vysokovýkonnových vysílačů jsou na Gaisbergu naprosto vyrovnané. Ve prospěch Lichtenbergu hovoří 40km ve vzdálenosti, Kleť má naopak k dobru cca 110 metrů nadmořské výšky. Výkony ERP obou vysílačů přesně neznám, jsem odkázán pouze na dostupné informace na webu a například u Lichtenbergu jsem narazil hned na tři hodnoty. Nic to nemění na skutečnosti, že signál z Kleti na Gaisbergu prostě je a to v pořádné páře, vždyť ani 12km vzdálený Untersberg nijak vážně nedegradoval příjem prvního a druhého českého multiplexu na totožných kanálech.


obrázek

Kanál K25 zůstal z pochopitelných důvodů nezdetekován, jelikož zatím nedisponuji žádnou technikou na příjem vysílání v normě DVB-T2. Z pohledu na OFDM obálku je jasné, že rakouští diváci, kteří jsou vybaveni přijímači s DVB-T2 tunery, mohou už dnes sledovat českou terestrickou HDTV nabídku i hluboko v jejich vnitrozemí.

Pokračujeme ukázkami příjmu signálů z rakouských vysílačů společnosti ORS:


obrázek

K43/ 650 MHz – hlavní hornorakouský kmitočet pro první ORS MUX.


obrázek


obrázek


ORS1 K43 – parametry signálu z vysílače Schardenberg
Otáčíme pomalu anténou doprava a už nám měřák skočil po signálu z Lichtenbergu…..


obrázek


obrázek


ORS1 K43 – parametry signálu z vysílače Lichtenberg


obrázek

Vysílač Lichtenberg – 6km severně nad městem Linec /104km v.č. od Gaisberg/

Další signál přichází od jezera Traunsee:


obrázek


obrázek

ORS1 K36 – parametry signálu z vysílače Grünberg 4,5kW ERP.


obrázek

Vysílač Grünberg u města Gmunden - /54km v.č. od Gaisbergu/

Na Gaisbergu nechyběl ani signál z Jauerlingu:


obrázek

Jauerling 959 m.n.m. – Dolní Rakousko


obrázek


obrázek


Oba MUXy ORS z dolnorakouského Jauerlingu – K21 a K31


obrázek

K33 – Bavorsko/SRN


obrázek

Tento signál na K33 už přichází z Bavorska, anténa je v horizontální poloze a tak se jedná o SFN, ve které má největší úrovňový podíl vysílač Pfarrkirchen.

Podobně to bude i na dalších kanálech a též SFN z těchto vysílačů v Bavorsku:


obrázek

K27 – MUX BR2 - SFN Bavorsko

Nyní se ještě koukneme do VHF3 pásma:


obrázek

Na sedmém kanále stále vysílá MUX BR1, tento signál bude velmi pravděpodobně z Brotjacklriegelu.
MUX BR1 je v současné době stále v přechodu z pásma VHF3 do UHF.


obrázek

Vysílač Brotjacklriegel – Bavorsko/SRN

Ze stejného vysílače přichází i následují signál:


obrázek

Tento signál vysílá na kmitočtu 229MHz, má šířku 7MHz, kanál je označován jako 12D a to všechno znamená jedno jediné, signál obsahuje data digitálního rozhlasu DAB.
Pravděpodobně přijímáno opět z bavorského Brotjacklriegelu.

Na závěr přikládám pro zajímavost snímek měřícího přístroje, který zobrazuje úroveň signálu obou místních „gaisberských“ DVB-T signálů, po natočení antény přímo proti vysílači.


obrázek

Je to sice jen taková sranda, ale pára je to slušná….

Laskavě omluvte špatnou kvalitu některých snímků z měřícího přístroje, Rover umožňuje do interní paměti ukládat jen deset screenů a pouze spektrální analýzu, takže ostatní snímky jsem byl nucen fotit. Na ostrém slunci jsem to lépe nafotit nedokázal, notebook zůstal vybitý v autě.


obrázek

Měření probíhalo asi dvě hodiny, vedle nás probíhal soukromý kurs paraglidistů.


obrázek


obrázek

Mladí Japonci se opravdu činili…
obrázek

Takto znají horu Gaisberg cestující z dálnice A1 – těsně před Salzburgem


obrázek


obrázek

Gaisberg – pohled do Horního Rakouska a posléze do Jižních Čech.

Tolik z pokusného příjmu českého DVB-T vysílání hluboko v rakouském vnitrozemí.

Saxon

Vybrané články