Quantcast

Není dekodér jako dekodér

| Tisk

Placená satelitní televize - to je pojem, který ve větší míře známe ažod začátku 90.let. V té době tu byly BSkyB s pay-tv nabídkou SKY Multichannel,používající VideoCrypt1, později také Multichoice ve VideoCryptu2,který jsme si mohli předplatit.

To byly programy v normě PAL. Dále tu byly pakety francouzských a skandinávskýchprovozovatelů na satelitech Telecom a Sirius + Intelsat 707/Thor v normě D2MAC.Programy byly kódovány v systému EuroCrypt.

V té době nebylo jednoduché uvedené analogové kódované programy přijímat.A to z několika důvodů: k programům nebyla dostupná přístupová karta apokud byla, kódy provozovatel měnil velmi často, dále nebyly dostupnédekodéry, pokud už jsme je sehnali, stály nás spoustu peněz a to již nemluvímeo tom, zda si případný dekodér s naším přijímačem "rozumněl".

To vše je dnes už minulost. Nyní tu je digitální placená televize, která divákovipřináší podstatně více služeb: detailní informace o vysílaném programuv rámci systému EPG (Electronic Program Guide), satelitní internet av neposlední řadě větší kvanto vysílaných programů a to jak rozhlasových,tak i televizních.

V dobách, kdy začala digitální televize, očekávalo se, že několik kódovacích systémů,které jsme měli doposud v analogu, bude nahrazeno v digitálu jediným.Pro diváka by to bylo velmi příjemné. Pořídil by si digitální satelitnípřijímač a přístupovou kartu podle toho, který paket chce přijímat.Bohužel se tak ani v digitálu nestalo a máme, podobně jako v analogu,několik kódovacích systémů: Irdeto, BetaCrypt, Seca Mediaguard,Viaccess, CryptoWorks, Conax, Nagravision, VideoGuard, Pover Vu...

Zpočátku byly na trhu pouze přijímače s vestavěným (jedním) dekodérem. To pro diváka nebyla příznivá doba, protože pokud chtěl sledovat konkurenční digitální paket, musel si pořídit další digitální přijímač, což bylo pro diváky finančně neúnosné.

Později se objevily digitální přijímače s možností vkládání tzv. modulů(dekodérů). Tyto přijímače jsou označovány jako přijímače s Common Interface (CI, s přístupovým rozhraním). Některé modely mají více než jedno přístupové rozhraní aněkteré mají i integrovaný určitý dekodér. Do přijímačů s Common Interfacese vkládají moduly. K dispozici jsou dekodéry - moduly pro tyto systémyConax, CryptoWorks, Irdeto, Seca Mediaguard, Viaccess a NagraVision. Propřístup k ostatním programům v odlišných kódovacích systémech potřebujeme,krom přístupové karty digitální přijímač s již vestavěným dekodérem (např.VideoGuard).

VIDEOGUARD
V minulých týdnech byl představen první modul VideoGuard. Tím společnost umožňuje přijímatsignály paketu na jiných přijímačích, než ve kterých je dekodér VideoGuardintegrován. K modulům VideoGuard se dostanou pouze abonenti paketůSky Digital, Stream a OTE. Je to z toho důvodu, aby se zabránilonelegálního příjmu programů v systému VideoGuard.

IRDETO
K programům v systému, který byl vytvořen pro společnost Multichoice,byl zpočátku přístup opět jen pomocí přístrojů - digitálních satelitníchpřijímačů - s vestavěným dekodérem Irdeto. V dalšífázi byly k dispozici moduly Irdeto, které bylo možné vsunout do šachtyv přijímačích s rozhraním Common Interface. Nejdříve byly (i na českém)trhu k dispozici moduly verze 4.6 SE, později 4.7. S těmito modulybylo možné přijímat programy jak v systému Irdeto, tak i v BetaCryptu.Zhruba před rokem byly na trhu nové moduly Irdeto EuroCAM, které umožňovalypřijímat programy už jen v systému Irdeto.

SECA
Opět i zde - k programům v systému MediaGuard - jsme se mohli dostat jenpomocí přijímačů s již vestavěným dekodérem MegiaGuard. Velkým hitem (iu nás) se stal modul Aston verze 1.03, pomocí kterého se daly dekódovats příslušnou přístupovou kartou programy v CA Seca Mediaguard. Modulse v přijímačích nejevil příliš stabilně a při přepínání občas "vypadl".Bylo nutné buď přijímač restartovat či opakovaně vložit modul do slotupřijímače. Problém byl vyřešen až uvedením modulu Aston 1.04 a 1.05,který se jevil jako podstatně stabilnější. Existence modulů Aston mělaza následek vysoký nárůst nelegálního příjmu programů paketů na satelitechAstra 19,2E a Hot Bird 13E. Na to výrobce zareagoval vytvořením moduluAston 1.07 ve kterém již údajně není možné používat neoficiální přístupové karty.VIACCESS
Také systém Viaccess byl prolomen hackery a bez problémů se s modulemdaly přijímat desítky TV a R programů hlavně na satelitech Hot Bird 13E,Sirius 5E a Astra 19,2E. I výrobce modulů Viaccess - France Telecom -zareagoval a na trh dodal nové moduly Viaccess (s červenou etiketou), se kterými prý nebudemožné používat neoficiální přístupové karty. Bohužel, po několika dnechbyl i nový modul Viaccess, který hackeři uměli upravit a bylo opět možné neoficiálně přijímat většinu programů v systému Viaccess.

CRYPTOWORKS
Kódovací systém CryptoWorks je znám v naší zemi velmi dobře. Aby ne.Již od roku 1997 používají CA CryptoWorks programy paketu Czech Linka od roku 2000 i programy digitální placené platformy UPC Direct. Vobdobí, kdy se začala rozjíždět vysílání paketu UPC Direct z českéhotrhu zmizely moduly CryptoWorks. Dávalo se to do souvislostí sespuštěním UPC Direct, právě proto, aby se nepřijímal v jiných přijímačích než je Philips. Skutečnost byla ale jiná. Jak jsme psali nedávno, nizozemská firma Philips vyvíjela nový modul CryptoWorks, který by měl být také bezpečnější proti používání nelegálních přístupových karet.

ZÁVĚR
Jak krátký pohled na používané systémy ukázal, ani v případě digitálního satelitního vysílání není jen jediný kódovací systém, kterým by vysílaly všechny společnosti. Možná je to také proto, že každá společnost má na kódovací systém jiné požadavky.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články