TereBox T2

6 tisíc televizních programů na satelitech Eutelsatu

| Tisk

Globální francouzský satelitní operátor Eutelsat překročil hranici 6 tisíc programů, které se vysílají prostřednictvím jeho flotily a upevňuje svoji pozici satelitního operátora a poskytovatele služeb na globální vysílacím průmyslu.

Tento nový milník reflektuje tři klíčové trendy, které pomohly Eutelsatu k výsledkům: silný růst programů na rychle rostoucích trzích, pokračující rozvoji placených televizních platforem a nejširší nabídka FTA programů.


obrázek

Eutelsat nadále vykazuje silný růst kanálů na rychle rostoucích trzích, zejména na Středním východě a v Africe. Jeden ze tří kanálů na Eutelsatech se vysílá právě z těchto regionů. V subsaharské Africe se polovina 1.136 satelitních programů vysílací právě přes satelity Eutelsat. Podíl kanálů Eutelsatu v celkovém počtu programů ze Středního východu a ze severní Afriky je ještě vyšší. Přičemž dva ze tří programů si zvolilo satelity Eutelsat, zejména pozici 7°W/8°W, kde se nabídka v říjnu 2015 rozšířila o 80 programů a to díky novému telekomunikačnímu satelitu Eutelsat 8 West B.

Eutelsat je předním partnerem pro pay-tv a FTV (free to view) platformy. Celkem 50 platforem si zvolilo satelity Eutelsat a Afrika vykazuje nejvýraznější regionální dynamiku zejména díky přechodu na digitální vysílání. Za posledních 12 měsíců odstartovalo nebo rozšířilo svoji nabídku celkem 6 platforem, které se vysílají přes africké svazky satelitů Eutelsat na pozicích 7°E, 16°E a 36°E.



Eutelsat šíří více než 2200 nekódovaných programů (FTA) a satelitní operátor poskytuje nejvíce volně vysílaných programů. Přes hlavní evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E je šířeno více než 400 bezplatných programů, které je možné přijímat po celé Evropě, severní Africe a na Středním východě.

Přes pokračující investice do moderní vysílací infrastruktury bude Eutelsat i nadále rozvíjet svoji nabídku na vyspělých trzích a urychlí rozvoj na rychle rostoucích trzích, zejména v Latinské Americe a to díky dvěma novými satelity Eutelsat 117 West B a Eutelsat 65 West A. HDTV představuje více než 12% z celkového počtu šířených programů a tento podíl nadále stoupá a to zejména v Evropě a na Středním východě. Ultra HD je dalším krokem pro zlepšení kvality obrazu a dalším motorem v růstu. Eutelsat zavádí Ultra HD vysílání a předními hráči a nyní vysílá první komerční Ultra HD programy v Rusku a Evropě.

redakce





Vybrané články