TereBox T2

Šéf ČT očekává zánik bezplatné tv, chce Národní distribuční platformu

| Tisk

V příštích letech má český televizní trh doznat řady změn. Klasické terestrické vysílání je a bude vytlačováno novými generacemi mobilních datových sítí a vysokorychlostním internetem. Odhaduje staronový šéf České televize Petr Dvořák.

Stávající bezplatné televizní programy mají postupně zanikat.

"Je už dnes patrné, že operátoři i komerční provozovatelé se strategicky připravují na situaci, kdy volné vysílání bude postupně zanikat a nahradí jej distribuce vázaná na poskytovatele," uvádí ve své analýze generální ředitel České televize Petr Dvořák.

"Televizi dostupnou pro všechny v následující dekádě vystřídá televize pro připojené. Nové uspořádání tak nutně vytvoří skupiny vyloučených diváků, ať už důvodů nedostupnosti technologické, jejich uživatelské kompetence nebo pro ně příliš vysoké finanční náročnosti. Tyto trendy jsou globální a nezvratné. Naším zásadním úkolem je připravit se na tuto novou situaci, minimalizovat negativní dopady na naše diváky a naopak naplno využít nový technologický potenciál," tvrdí Petr Dvořák.


obrázek

ČT má být hlavním hráčem při přechodu na druhou generaci digitálního pozemního vysílání DVB-T2. V současné době vzniká první celoplošná přechodová DVB-T2 síť, která je šířena z vysílačů pro Prahu, Brno a Ostravu a okolí těchto měst. První DVB-T2 multiplex obsahuje programy komerčních televizí. Veřejnoprávní multiplex v DVB-T2 odstartuje později.

Šéf ČT se proto chce vrátit k projektu Národní distribuční platformy, která by divákům zajistila bezplatný přístup k programům pro všechny diváky.

"Změny v dostupnosti volného terestrického šíření signálu zakládají potenciální sociální nerovnováhu v přístupu k televiznímu vysílání. Chci proto připravit a obhájit vznik nezávislé distribuční platformy, která bude garancí základní volně dostupné nabídky informací, kultury, vzdělání a zábavy pro všechny skupiny obyvatel, včetně nízkopříjmových, kterých se změny můžou dotknout nejcitelněji. Tento projekt „Národní distribuční platformy“ nejen zajistí příjem veřejné služby těm, co nechtějí či nemůžou využívat placenou televizi nebo služby internetových poskytovatelů, ale otevře i zcela nové možnosti vysílání pro nekomerční a místní vysílatele. Česká televize nabídne v Národní distribuční platformě všechny své programy v nejlepší obrazové kvalitě, dále umožní vznik regionálního vysílání svého programu a projekt organizačně zajistí. Další technické kapacity zdarma poskytne pro regionální, obecní, univerzitní a komunitní televize. Vše ovšem za předpokladu, že stát pro to zajistí podmínky, včetně legislativních," nastínil svůj záměr Petr Dvořák, generální ředitel České televize.V záměru se ale neuvádí způsob distribuce programů "Národní distribuční platformy" - zda půjde o internetové šíření či distribuci přes satelit. V každém případě taková platforma si vyžádá investice a náklady nejenom na straně vysílací ale i na straně příjmové.

ČT již dříve chtěla Národní distribuční platformu. Hovořilo se o bezplatném přístupu k veřejnoprávním a komerčním programům ze satelitu. Takovou myšlenku tehdy splňovaly platformy Skylink a CS Link . Po zásadních změnách na českém ale i slovenském trhu musel Skylink od bezplatné televize upustit a nabízet základní programy po úhradě tzv. servisního poplatku. Komerční televize od operátorů televizních služeb vybírají poplatky a ty jsou novým zdrojem příjmu vysílatelů.

redakce

Vybrané články