Skylink: Zaměříme se na programy se slibným komerčním potenciálem

| Tisk

logo Ohlédnutí za rokem 2017, změny v programové nabídce, ceníku, situaci kolem programů skupiny AMC Networks, vylepšování aplikace Skylink Live TV a o nové aplikaci pro televizory je dnešní rozhovor s Jaromírem Glisníkem, členem představenstva společnosti M7 Group, která platformu Skylink provozuje.

Parabola.cz: Jak hodnotíte rok 2017? Jaký byl pro placenou televizi a satelitní trh?
Jaromír Glisník, M7 Group (Skylink): Převratnou událostí na Slovensku byl odchod největšího komerčního vysílatele - TV Markíza - z neplacené terestrické distribuce. Tento krok posílil všechny slovenské placené televizní platformy a ještě více se zvýraznily rozdíly mezi českým a slovenským televizním trhem. Negativní efekt měl naopak konec programů Novy a Primy na slovenském trhu a Markízy a JOJ na trhu českém.

Jaký byl rok 2017 pro satelitní platformu Skylink?
Skylink má za sebou historicky nejúspěšnější rok, a to zejména díky významnému nárůstu počtu předplatitelů placených balíčků. Velký podíl na tom má úspěšná akce „Skylink za korunu/euro“, zaměřená na oslovení nových zákazníků. Vedle toho se nám již mnoho let po sobě daří úspěšně nabízet placené balíčky našim stávajícím zákazníkům se Servisním poplatkem.

Útlum a vypínání 0D96

Jedním z Vašich plánů je ukončení provozu jednoho z kryptovacích systémů Irdeto (CAID 0D96). Ten je ale stále v provozu v původním rozsahu, byť se nové programy již k tomuto CAID nepřipojují. Například nedávno spuštěný kanál Televize Seznam. Pomáhá Vám ohlas zákazníků, že jim tento program nefunguje v analýze, kolik Vašich klientů ještě funguje přes ICE karty (0D96)?
Jen pro upřesnění, rozhodně neuvažujeme o ukončení provozu systému Irdeto. Má odpověď se týká emulace CryptoWorksu - tedy CAID 0D96. Dnes již máme docela přesnou představu o tom, kolik našich zákazníků je na 0D96 závislých. Je jich relativně málo a jen zanedbatelnou podmnožinu - spíše stovky než tisíce - tvoří zákazníci využívající licencovaných dekodérů CryptoWorks, pro které byl 0D96 určen. Jedná se o 8 až 10 let staré moduly, jejichž náhrada za nové - Irdeto nebo Viaccess Orca - není nákladná.

Máte pro tyto zákazníky přichystané nějaké výhodné řešení?
Zatím o žádném zvláštním řešení neuvažujeme, protože to podle našich zjištění ani není potřeba. Životnost CryptoWorksu jsme prodloužili již o 5 let a drtivá většina zákazníků staré dekodéry CryptoWorks již vyměnila při přechodu na MPEG-4. Všechny prodejce jsme průběžně informovali o našich plánech CryptoWorks utlumit a všichni solidní prodejci Skylinku přijímače s dekodérem CryptoWorks přestali prodávat v roce 2010, kdy již bylo na trhu 20 certifikovaných přijímačů s dekodérem Irdeto. Už to bude 8 let, ač se to zdá nedávno.

Všechny programy platformy Skylink na všech kartách postupně hodláte opatřit vyšším zabezpečením Irdeta. Chápu, že jistě nehodláte zveřejňovat strategické plány v případných změnách v kódování. Nicméně Vaše protipirátské kroky ale mohou výrazně omezit zákazníky, kteří sledují Vaše služby z vlastního set top boxu z interní UNI čtečky. Blíží se pro zákazníky konec možného nahrávání více pořadů ve stejný okamžik? Bohužel, moduly s funkcí dual decrypt nemohou nahrávat pořady ze dvou různých transpondérů.
Vždy jsme zdůrazňovali, že za funkčnost necertifikovaných dekodérů nemůžeme být zodpovědní. Nemám nejmenší ponětí, jak se budou schopny se zvyšujícím se zabezpečením vyrovnat. Certifikované přijímače s možností nahrávání více pořadů z více transpondérů existují. Jeden mám sám doma. Nikdy jsme nekladli žádné překážky pro certifikaci žádnému výrobci či distributorovi vícetunerového přijímače s certifikovaným dekodérem Irdeto. Každý výrobce vyspělejších přijímačů měl možnost své výrobky certifikovat. Za certifikaci žádné poplatky nevybíráme. Pokud někteří zákazníci dali přednost necertifikovaným výrobkům, přistoupili tak i na riziko spojené s neexistující podporou ze strany Irdeta. Z naší strany proběhla masivní osvěta, více s tím udělat nelze.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Grafika a vizuál platformy Skylink

Koncem roku jste měli zajímavou promo akci pro klienty, kteří měli dekódovací kartu dlouhodobě v šuplíku. Jaký byl zájem klientů o bezplatnou reaktivaci karty?
Reaktivace karet se na konci roku zvýšily, ovšem stejně tomu bylo i na konci loňského roku. Spíše to tedy bude sezónou než odpuštěním reaktivačního poplatku. Ten je natolik nízký, že od reaktivace nikoho asi odradit nemůže.

Jaké plány má provozovatel satelitní platformy Skylink pro letošní rok? Na co se mohou zákazníci těšit a co očekávat?
Významné změny našich produktů jsme oznámili právě nyní, žádné další velké změny nechystáme. Zaměříme se na další zkvalitnění naší internetové služby Skylink Live TV, a to jak co do obsahu, tak i funkcí. A samozřejmě neustále monitorujeme trh vysílaných programů a budeme se snažit přinášet programy, které budou mít slibný komerční potenciál.

Travelxp HD již brzy na Skylinku

Začátkem letošního roku jste z nabídky vyřadili tři placené lokalizované programy v HD rozlišení - Travel Channel HD, Fine Living HD a Food Network HD. Jak jste sami uvedli z důvodu neprodloužení smlouvy s majitelem těchto programů. Vyřazení této trojice programů je o to zajímavější, že jste je mohli nabízet na všech trzích. Neuvažujete o tom, že některý z uvedených programů vrátíte do nabídky?
Vysílatel těchto programů se rozhodl pro jejich distribuci využít jiné satelitní platformy a tím pádem se stala jejich HD distribuce v naší satelitní platformě značně neefektivní. Pokud se některý program vrátí do naší nabídky, spíše to bude v SD nebo pouze v rámci Skylink Live TV - tedy přes internet. Až to bude aktuální, naši zákazníci a čtenáři serveru parabola.cz se o tom včas dovědí.

V březnu chystáte další významné změny: z nabídky vyřadíte další programy - například dětský kanál JimJam, filmový Film+ a dokumentární History HD. V případě třetí uvedené stanice by to nebylo až tak překvapivým krokem - s ohledem na Vaše dřívější hodnocení této stanice. Ale proč skončí i zbývající dvě? U programu Film+ je to přinejmenším překvapivé s ohledem na informaci ve Vašem Skylink Magazínu, kde se dříve objevila informace o plánovaném zařazení této stanice v HD rozlišení. Nakonec Film+ HD jste nezařadili a nyní hodláte vypnout i její SD verzi.
Když jsme do nabídky zařazovali History HD, jednalo se o program s kvalitními dokumenty o historii. Bohužel jej postihla stejně nepochopitelná změna žánru jak Travel Channel, který kdysi vysílal dokumenty o cestování. Není divu, že se to projevilo na jejich atraktivitě. Už prostě nemají hodnotu, jakou měly v minulosti. Pokud se týká programů JimJam a Film+, patří mezi programy ze skupiny AMC, u kterých nám končí koncem února programová smlouva. Vzhledem k zákonné lhůtě oznámení významných programových změn (do konce ledna) jsme si nemohli dovolit existenci programů skupiny AMC v nabídce Skylinku po konci programové smlouvy - tedy od 1. 3. 2018 - slibovat. Je však možné, že některé z programů AMC budou v nabídce Skylinku pokračovat i v březnu.

Další novinkou ve Vašem novém ceníku platného od března letošního roku je zvýšení tzv. Servisního poplatku při měsíční bázi. Jaké důvody máte k dalšímu růstu tohoto poplatku? Slovenské programy byly zablokovány. Programů v balíčku DIGITAL je méně.
Po mnoha letech významného zvyšování Servisního poplatku přichází letos vskutku kosmetická změna, která se většiny plátců Servisního poplatku netýká. I po změně je pravidelná měsíční platba přes SIPO nebo inkaso z účtu nejvýhodnější. Programů v balíčku DIGITAL není méně, ale více než před rokem. Počet slovenských programů se nezměnil.

Součástí balíčku DIGITAL je nově překvapivě filmový kanál Filmbox. Jak bude nyní program atraktivní? Půjde o stejný feed nebo programově upravenou verzi pro „neplacené“ vysílání?
Společnost SPI se rozhodla vstoupit do neplacené nabídky a značně tím rozšířit okruh diváků. S tím samozřejmě rádi pomůžeme. Bude se jednat o stejnou programovou verzi jako nyní.

Vraťme se ještě k programu History HD. Na českém a slovenském trhu již několik týdnů působí nový kanál od Viasat World - stanice Epic Drama. Jak tuto stanici hodnotíte? Uvažujete o zařazení Epic Drama do nabídky?
Epic Drama je jedním z programů, o jehož zařazení do nabídky jednáme. Uvidíme, jak jednání dopadnou.

Konec některých placených balíčků

Z Vašeho nového ceníku byly vyřazeny placené balíčky MULTI HD, HD PLUS a rovněž MIXBOX. Proč tyto balíčky rušíte? Jak se konec těchto balíčků dotkne Vašich klientů, kteří mají tyto balíčky zaplacené?
Ukázalo se, že atraktivita uvedených balíčků je relativně malá, počet předplatitelů není velký a navíc postupně klesá. Proto jsme hledali způsob, jak naši nabídku co nejvíce zjednodušit a zefektivnit. Se všemi předplatiteli rušených balíčků budeme komunikovat a získají instrukce, jak dále postupovat.

S přeskupením programů z končících balíčků dochází nejenom k úpravě skladby balíčků ale také k úpravě cen. Vedle toho jste se rozhodli zařadit nové programy - Travelxp HD a Cartoon Network. Půjde o adekvátní náhradu za vypnuté/vypínané programy Travel Channel HD a JimJam? Travelxp HD je prakticky neznámý kanál...
Nedá se vždy hovořit o náhradě jednoho kanálu druhým. S Travelxp HD vstupuje do naší nabídky program skutečně zaměřený na cestovatelské dokumenty, navíc v dokonalé kvalitě, všechny snímané v UHD. Takový program v naší nabídce léta chyběl. Bude brzy představen na tiskové konferenci, nechci tedy předem více prozrazovat.

Flexi 7 se v březnu změní ve Flexi 10. Zákazníci budou moci vybírat z deseti placených programů z hlavních balíčků místo z dosavadních sedmi. Co Vás motivovalo k tomuto rozšíření výběru?
Flexi 7 převzal koncept balíčku Mých6 CS Linku. Tehdy zákazníci volili 6 z 24 SD programů za 250 Kč měsíčně. Po zavedení Flexi7 v roce 2012 byla možnost vybírat 7 ze 47 programů. Od března bude za 299 Kč volba 10 z 64 programů, z toho 24 v HD. S rostoucím výběrem programů dává smysl větší počet programů. A nyní po zrušení balíčku HD Plus může být Flexi 10 zajímavou a cenově přístupnou alternativou pro zákazníky úzce zaměřené na HD programy.

Jak si vlastní výběr kanálů (Flexi) Vaši zákazníci oblíbili?
Po pravdě počet předplatitelů Flexi mnoho let stagnuje. Meziroční změny jsou v řádu jednotek procent. Konkurence nic podobného nenabízí, a tak jsme rádi, že máme co nabídnout zákazníkům, kteří si rádi vybírají. Navíc nám programy vybírané v rámci Flexi dávají další zajímavý pohled na atraktivitu programové nabídky. Jen pro zajímavost - v nabídce není jediný program, který by se neobjevil ve výběru Flexi 7 u zákazníků. Preference diváků jsou skutečně velmi různé.

Při pohledu na změny v programové nabídce je to až 10 vyřazených programů proti 2 zařazeným. Půjde letos Skylink cestou redukcí programové nabídky a jen zvyšováním cen? Neočekáváte, že tímto krokem přijdete o zákazníky - předplatitele?
Počty, které uvádíte, platí pouze pro balíček Komplet, který má ovšem velmi málo předplatitelů. Z pohledu balíčků Smart, Multi a Kombi, které předplácí drtivá většina našich zákazníků, bilance vypadá poněkud jinak. Skladba těchto balíčků se celá léta postupně zatraktivňuje. Uvedu příklad. Když jsme zdražovali Multi naposledy - k 1. 4. 2014 - měli jeho předplatitelé včetně balíčku Digital v nabídce 70 programů z toho 7 v HD. V představené nabídce k 1. 3. 2018 to je 94 programů z toho 42 - tedy 6krát tolik - v HD. A do toho počtu nezahrnuji programy AMC, u kterých jednáme o prodloužení smlouvy, a proto jsme je do seznamu nezařadili.

Skylink se v poslední době zaměřil na rozšíření nabídky Digital o "+1" programy. Opravdu má smysl takové programy poskytovat? Sleduje tyto stanice vůbec někdo?
K myšlence programů +1 jsem se osobně od počátku stavěl rezervovaně. Byl to pokus. Prostě jsme zkopírovali, co funguje v jiných zemích, a čekali, jak to dopadne. Výsledek předčil všechna očekávání. Sledovanost těchto programů je dokonce i u předplatitelů placených balíčků vyšší než sledovanost většiny placených programů, které mají k dispozici. To jsme opravdu nečekali. A to nemluvím o zákaznících s nabídkou Digital, kde je sledovanost +1 ještě významně vyšší.

A vyplatí se i poskytovat placený program JOJ CINEMA +1? Když tvrdíte, že neplacené kanály ve verzích +1 jsou sledovanější...
To je jistě dobrá otázka. Myslím, že se to vyplatí. JOJ CINEMA je kvalitní a její +1 verze de facto rozšiřuje nabídku o další slušný filmový program. Jen cca 30 % našich zákazníků používá PVR a nahrává si filmy. Pro ostatní je +1 velmi užitečnou službou.

Blíží se olympijské hry. Eurosport na dobu olympijských her spustí své olympijské kanály. Budou součástí Vaší nabídky?
Olympiáda bude velmi dobře pokryta vysíláním veřejnoprávních televizí a dvou kanálů Eurosportu. O dalším rozšíření neuvažujeme.

Skylink jako první DTH platforma u nás poskytuje první program v Ultra HD rozlišení - Insight UHD. Máte v úmyslu letos rozšířit nabídku programů v tomto formátu?
Pevně věřím, že se nabídka programů v Ultra HD letos významně rozšíří. Najdeme-li něco atraktivního pro naše zákazníky, jistě budeme o rozšíření nabídky jednat.

Skylink Live TV je stále u zákazníků populárnější

Mobilní televize Skylink Live TV umožňuje Vašim zákazníkům sledovat pořady kdekoliv a kdykoliv. Jak si tato služba vede u Vašich zákazníků? Naučili se klienti využívat tuto službu?
Od dubna do prosince se počet uživatelů Skylink Live TV ztrojnásobil a dále roste. Do naší služby stále investujeme a přináší to své ovoce. U některých programových balíčků je podíl zákazníků se Skylink Live TV již přes 10 % a věřím, že do konce roku to bude dvakrát tolik.

Pomáhají Vám data ze sledovanosti pořadů na Skylink Live TV v rozšiřování a úpravě nabídky placené televize? Teď víte, co uživatele zajímá...
Pomáhají, a to hodně. Reálná sledovanost je mnohem více vypovídající než marketingové materiály. Najednou vidíme, co bylo našim očím léta skryto. Tvrdá data o reálné sledovanosti jsou pro operátora placené platformy k nezaplacení. Zároveň nezapomínáme na to, že ukazují pohled na poměrně specifický segment zákazníků. Preference neuživatelů Skylink Live TV jsou mnohdy odlišné.

Kdy se služba Skylink Live TV dostane do televizorů a o jaké značky půjde?
Testujeme aplikaci pro televizory Samsung a pracujeme i na řadě dalších značek. Systémová integrace je docela komplexní a termín spuštění záleží zejména na výrobci televizorů.

Jak bude Skylink Live TV v televizorech fungovat?
Na rozdíl od jiných aplikací, které pracují výhradně s internetovými službami, bude naše aplikace integrovat funkce satelitu a internetu. Zákazník tedy s aplikací získá námi kontrolované uživatelské rozhraní a bude moci všechny naše služby ovládat jediným dálkovým ovladačem.Aktuálně máte na trhu jediný hybridní přijímač Samsung EVO-S. Chystáte další?
Několik výrobců a distributorů projevilo zájem o vývoj vlastních přijímačů. Exkluzivita Samsungu skončila v loňském roce, vstupu dalších hráčů nic nebrání.

Francouzský CANAL+ v minulých dnech představil přijímač "budoucnosti". Osmi tunerový přijímač s podporou multiroom a příjmu na dalších zařízeních. Co říkáte na tuto novinku (více zde)? Není toto cesta, jak oslovit nejenom náročnější diváky audiovizuálního obsahu? A podotýkám není to jediný operátor, který chce uživatelům přinést nové funkce a komfort (viz. také Freesat UK - zde).
Několikrát jsme v minulosti diskutovali s importéry satelitní techniky o rozšíření nabídky o vícetunerové PVR přijímače. Vždy jsme narazili na pesimistické odhady poptávky. U takto náročného přijímače je třeba počítat se sériemi velkých objemů, aby jej bylo možno získat za rozumnou cenu. Nikdo nenašel odvahu takový krok udělat. Je ovšem docela možné, že s rychlým rozvojem televizorů se spíše bude trh ubírat cestou vyspělých aplikací pro televizory. Kvalitní UHD televizor má podstatně lepší hardwarové vybavení než běžný satelitní přijímač. Proč platit procesor, paměť a licence dvakrát - jednou v televizoru a podruhé v přijímači? A proč mít dva dálkové ovladače? Zatím schází právě ta aplikace, která z takovéhoto televizoru udělá špičkový hybridní satelitní přijímač se špičkovým zobrazovačem a jednoduchým ovládáním. A na tom pracujeme.

Děkuji Vám za rozhovor.

Martin Vyleťal