Quantcast

Asociace komerčních TV hostila summit generálních ředitelů

| Tisk

V rámci svého členství v odborné asociaci egta, která sdružuje televizní a rozhlasové společnosti z Evropy i jiných zemí světa, dostala Asociace komerčních televizí příležitost v Praze hostit letošní odborné setkání egta CEO & Top Exec’s Summit. Jedná se o každoroční setkání členů egta, na kterém si v průběhu dvou dní top management mediálních společností vyměňuje své zkušenosti, inspiraci i kontakty. Letošní ročník se konal 6. a 7. června za účasti více než 220 účastníků z celkem 33 zemí světa. Informovala o tom AKTV.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Vladimír Pořízek, provozní ředitel FTV Prima (foto: AKTV)

Mezi celkem 35 řečníky, které tvořili zástupci členské základny egta, ale i hosté z řad reklamních zadavatelů, mediálních anebo výzkumných agentur, byl také například Ivan Yamshchikov, AI Evangelist působící na Institutu Maxe Planca, Stéphane Berubé, CMO L´Oréal pro západní Evropu nebo Kim Younes z francouzské mediální skupiny M6 Publicité a Chris Goldson z britské komerční jedničky ITV. Za české mediální domy na Summitu vystoupili Jan Vlček z TV Nova/CME, Martina Říhová z Active Group a klientský pohled představil Petr Janeba ze Škoda Auto ČR.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Jan Vlček, generální a obchodní ředitel TV Nova (foto: AKTV)

Letošní ročník měl podtitul „building bridges“, což je velké a aktuální téma nejen pro náš televizní průmysl. Doba se překotně mění, technologie se vyvíjejí velmi rychle a zásadně ovlivňují také spotřebitelské chování. My jako média, se proto musíme přizpůsobit nejen měnícím se diváckým návykům, ale také poptávce a očekávání reklamních zadavatelů. Akce jako je právě egta CEO Summit nám dávají cennou perspektivu, co a jak řeší naši kolegové v zahraničí, a zároveň nás inspirují v tom, co by mohlo fungovat u nás,“ říká Marek Singer, prezident AKTV.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Kim Younes, M6 Publicite (foto: AKTV)CEO a Top Exec’s Summit pro nás byl ideální příležitostí připomenout účastníkům, že televize i rozhlas nyní prospívají, že jsou digitálně transformované a dostupné na mnoha obrazovkách, zařízeních a platformách. Výměna poznatků, měřítek a osvědčených postupů v našem neustále se vyvíjejícím odvětví ukazuje, že i když samozřejmě soupeříme o diváckou pozornost, existuje také mnoho důvodů pro to, aby provozovatelé vysílání spolupracovali tváří v tvář rostoucí mezinárodní konkurenci. Naše upřímné poděkování patří AKTV za laskavé hostování summitu v krásném městě Praze, a poskytnutí ideálních podmínek pro tyto nádherné dva dny,“ dodává Katty Roberfroid, ředitelka asociace egta.

AKTV vznikla v roce 2017 jako sdružení provozovatelů pozemního televizního vysílání s cílem hájit, podporovat a prosazovat společné zájmy komerčních vysílatelů v České republice. Zakládajícími členy Asociace jsou televizní skupiny Nova, Prima a Óčko.

redakce

Reklama
Vybrané články