Quantcast

XXIX. ročník konference Radiokomunikace - 15. - 17. října 2019

| Tisk

logo Web Parabola.cz Vás zve jako mediální partner na letošní XXIX. konferenci Radiokomunikace, která se koná ve dnech 15. - 17. října 2019 v Pardubicích.

Akce je nejvýznamnějším setkáním specialistů a odborné veřejnosti v České republice, na kterém proběhne přes třicet přednášek rozvržených do pěti bloků:

- správa rádiového spektra a legislativa,

- digitální rozhlas a televize,

- mobilní radiokomunikace a aplikace,

- satelitní komunikace,

- internet věcí.

Letošní termín konference je dříve než v minulých letech. Důvodem je Světová radiokomunikační konference WRC 2019, která bude zmíněna v první části. Jedním z témat bude také aktuální stav ve výběrových řízeních v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz.

Praktickými otázkami vypínání 700 MHz pásma pro televizní služby se budou zabývat přednášející z řad českých operátorů všech celoplošných multiplexů.Druhý den bude v části Mobilní radiokomunikace přednášeny příspěvky o nastupujícím trendu integrovaného širokopásmového vysílání (IBB = Integrated Broadband Broadcast). Vrcholem tohoto bloku bude popis systému vysílání videa FeMBMS pro „Multimediální služby pro rozhlasové a multikastové vysílání v sítích 5G“. Fenomén dnešní doby, tedy sítě 5G, zazní na konferenci vícekrát.

Zajímavé budou bezpochyby i přednášky typu o vývoji radarových senzorů pro aktivní ochranu bojových vozidel nebo o snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami. Nebude chybět ani tématika Internetu věci.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách www.konferadio.cz.

Generálním partnerem akce je Digital Broadcasting, záštitu nad akcí převzal předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

redakce

Reklama
Vybrané články