Quantcast

Změnit operátora lze nyní rychleji a levněji

| Tisk

Ve středu 1. dubna 2020 vstoupila v České republice v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, která urychlila a zlevnila přestup k jinému poskytovateli služeb. Novela se týká nejenom poskytovatelů hlasových ale i televizních služeb.

Novela zkrátila lhůty pro přenos čísla, ale i výrazněji než doposud zastropovala i výši smluvních pokut při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou. Nová právní úprava se vztahuje na všechny nové smlouvy, které byly uzavřené od 1. dubna 2020, ale rovněž i na všechny stávající.

Telefonní operátoři mají povinnost doplnit do účastnické smlouvy tzv. ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla. Ověřovací kód je nezbytností pro podání žádostí o přenos čísla. S kódem se pak může zákazník obrátit na svého nového poskytovatele, který se už o vše potřebné postará (princip one-stop-shop). Na přenesení čísla mají poskytovatelé služeb nově maximálně dva pracovní dny.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Rodina u televizní obrazovky (foto: Discovery)

Novela zákona také zavedla výraznější omezení smluvních pokut pro případ předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou, kterou v případě fyzických osob (až už spotřebitelů nebo podnikajících fyzických osob) mohou účtovat pouze, pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření. V takovém případě je smluvní pokuta omezena 5% součtu měsíčních paušálů (nebo minimálního měsíčního plnění). zbývajících do konce sjednané doby, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smluvního vztahu.

Za přestupky lze subjektu uložit pokutu až do výše 15 milionů korun nebo do výše pěti procent čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.Na novelu zákona reagují i operátoři televizních služeb na českém trhu.

Skylink

V této souvislosti společnost M7 Group, provozovatel satelitní a internetové televize Skylink upravil sankce v případě výpovědí zákaznické smlouvy se závazkem.

"V souvislosti s novelou Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., která od 1. 4. 2020 upravuje sankční sazby v případech výpovědí zákaznických smluv se závazkem, informujeme o jejím aplikování na podmínky Smlouvy o poskytování služby Televize Skylink NAPLNO. Aktualizovanou verzi těchto podmínek najdete na www.skylink.cz v sekci KE STAŽENÍ," uvedl operátor platformy Skylink.

Telly (dříve Nová Digi TV CZ)

Společnost Telly, s.r.o. (dříve DIGI CZ), která je provozovatelem satelitní a internetové televize Telly (do 1. dubna jako Nová Digi TV CZ), s příchodem značky Telly na český trh nabízí smlouvy bez vázanosti a lze je tedy kdykoliv změnit podle aktuálních potřeb zákazníka.

redakce

Reklama
Vybrané články