Quantcast

Nové transpondéry freeSATu z pohledu měření signálu

| Tisk

Během června uvede společnost M7 Group do provozu dva nové transpondéry na satelitu Thor 7 (0,8°W) pro potřeby česko-slovenské satelitní platformy freeSAT. Nové kapacity jsou již aktivní ale zatím se ještě využívají pro potřeby jiného zákazníka.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Kmitočtové spektrum kolem nového kmitočtu 12,207 GHz, Thor 7 (0,8°W)

S ohledem na ukončení simulcryptu freeSATu se společností Slovak Telekom k 30.6.2021 se rozhodl lucemburský mediální operátor M7 Group (Canal+ Luxembourg) zajistit kontinuitu distribuce sdílených programů z vlastních kapacit. Volné kapacity na stávajících transpondérech není dostatek, proto se společnost M7 Group rozhodla pro pořízení kapacity další.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Konstelační diagram nového kmitočtu 12,207 GHz, Thor 7 (0,8°W)

Celkově půjde o dva nové transpondéry, které jsou aktuálně využívány společností Telenor pro potřeby diváků v severní Evropě. Během nadcházejících týdnů dojde k ukončení šíření stávajících programů pro severní Evropu a novému obsazení kapacit českými a slovenskými programy.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Měření nového kmitočtu 12,207 GHz, Thor 7 (0,8°W)

Vzhledem k tomu, že jsou oba nové transpondéry aktivní, můžeme již s předstihem zanalyzovat signálovou rezervu a kmitočtové pásmo ještě před umístěním českých a slovenských stanic na nové kapacity. Signál se může se změnou operátora a uplinku mírně změnit.

Dva nové transpondéry pro freeSAT, které budou využívány nejpozději od 25.6.2021:

technické parametry

satelit: Thor 7 (0,8°W)
frekvence: 12,207 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
pilot: OFF

satelit: Thor 7 (0,8°W)
frekvence: 12,284 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
pilot: OFF


obrázek

▲ Obr č. 4 - Kmitočtové spektrum kolem nového kmitočtu 12,284 GHz, Thor 7 (0,8°W)

Na první trojici snímků je znázorněno kmitočtové spektrum, konstelační diagram a měření frekvence 12,207 GHz, další trojice patří pro druhý nový transpondér 12,284 GHz.


obrázek▲ Obr č. 5 - Konstelační diagram nového kmitočtu 12,284 GHz, Thor 7 (0,8°W)

Ze signálového pohledu poskytují oba transpondéry více než dostatečnou rezervu 5,6 dB (13,5 dB - 7,9 dB) v případě první frekvence, resp. 6,7 dB (14,6 - 7,9 dB).


obrázek

▲ Obr č. 6 - Měření nového kmitočtu 12,284 GHz, Thor 7 (0,8°W)

Měření bylo provedeno v lokalitě Nové Zámky na Slovensku na parabole FE80 značky Mascom s LNB single Silversky s koaxiálním kabelem cavel 17patc cavel o délce 20 metrů. Za poskytnuté snímky děkujeme společnosti tpplus.sk.

redakce

Reklama
Vybrané články