TereBox T2

Na Slovensku mohou vysílat TV Doktor, DSTV, TV M3 a TV M4

| Tisk

Na slovenském televizním trhu mohou působit další televizní programy. Místní regulátor médií RVR (Rada pro vysílání a retransmisi) na svém posledním zasedání 8. září 2021 rozhodla o udělení nových vysílacích licencí.

Společnost FLOK, s.r.o. obdržela licenci na celoplošné digitální vysílání stanice TV Doktor. Stanice bude vysílat prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T). Programová struktura bude z maximálně 70 procent složena z doplňkového vysílání a zbývajících minimálně 30 procent vyplní pořady typu ostatní publicistika.

TV Doktor bude vysílat kompletně ve slovenském jazyce. Stanice bude šířena 24 hodiny denně 7 dní v týdnu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Rodina u televizní obrazovky (foto: SES Astra)

Slovenský regulátor RVR udělil také licenci společnosti Perfects, a.s. Daný subjekt může provozovat lokální televizní kanál s názvem Dunajskostredská mestská televízia - DSTV. Stanice bude šířena prostřednictvím kabelových sítí ve standardu DVB-C.

Programové schéma DSTV bude z maximálně 15 procent složeno z doplňkového vysílání a minimálně 85 procent vyplní pořady, z toho 40% pořadů bude zpravodajských a 60% ostatní publicistika.

DSTV bude vysílat 50% programů ve slovenštině a zbylých 50% v maďarštině. Vysílat bude 24 hodiny denně.Tato licence je digitálním ekvivalentem ke stávajícím analogové licenci, které končí platnost dne 10.10.2021.

Společnost IFC Media, s.r.o. získala celoplošné licence na provozování dvou televizních programů - TV M3 (TV MEDIA3) a TV M4 (TV MEDIA4). Stanice mají vysílat v pozemním multiplexu ve slovenském a českém jazyce. Oba kanály nabídnou program 24 hodiny denně 7 dní v týdnu zcela složený z doplňkového vysílání.

redakce

Vybrané články