Quantcast

Před obrazovkami trávíme průměrně 4 hodiny denně

| Tisk

Právě dnes si připomínáme Světový den televize - svátek média, které je v České republice součástí našich životů už téměř 70 let. A že je to stále médium, u kterého tráví lidé velké množství času, pravidelně dokládají data o sledovanosti televize z Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v ČR, který zadává Asociace televizních organizací a realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere.

Televizi jsme loni sledovali průměrně přes 4 hodiny denně, přičemž 60 % času trávili lidé sledováním domácí - české nebo československé - tvorby.

V loňském roce byla sledovanost televize rekordní - dosáhla 4 hodin a 2 minut, což je o více než 20 minut více než před deseti lety. Ano, přispěla k tomu také covidová pandemie, díky níž jsme trávili v letech 2020 a 2021 před obrazovkami více času, ale jak doplňuje Vlasta Roškotová, jednatelka ATO, „svoji nezanedbatelnou roli sehrála i kvalitní a pestrá programová nabídka. Odsledovaná doba potvrzuje fakt, že televize je u nás stále velmi silným médiem.“


obrázek

▲ Obr č. 1 - Denní sledovanost televizního vysílání (foto: ATO)

Lokální tvorba tvořila 41% vysílacího času

Na největších třech televizních skupinách (Česká televize, Nova, Prima) zaplňují velkou část vysílacího času pořady lokální produkce. „Dle dat z projektu měření sledovanosti tvořila místní (česká či československá) tvorba v posledních pěti letech 41 % veškerého vysílání zmíněných TV skupin. Podíl lokálních pořadů na sledovanosti je však dlouhodobě podstatně vyšší, představuje až 60 %,“ popsala Tereza Šimečková, Managing Director Nielsen Admosphere.O pořady české výroby je tedy ze strany diváků velký zájem. Dokládají to i data sledovanosti České televize, Novy a Primy a jejich nejúspěšnějších seriálů roku 2022: např. nejsledovanější letošní díl seriálu Devadesátky (ČT) měl přes 2,4 milionu diváků starších 15 let, nejúspěšnější epizodu seriálu Policie Modrava (Nova) sledovalo téměř 1,8 milionu diváků a nejsledovanější díl seriálu ZOO (Prima) měl 1,45 milionu diváků.

Když se dále na srovnání lokální a zahraniční tvorby podíváme z pohledu žánrů, vidíme, že například seriály a sitkomy (jakožto žánry s obecně největším podílem na vysílacím času a také největším podílem na sledovanosti) jsou na stanicích třech hlavních TV skupin z 16 % zastoupeny lokální tvorbou. Podíl českých seriálů na celkové sledovanosti je však několikanásobně vyšší, tvoří 45 %. Podobně u filmů, inscenací a činohry, jež mají jako žánry celkově druhý největší podíl na vysílacím času i sledovanosti, má 37% podíl na sledovanosti lokální tvorba.


obrázek

▲ Obr č. 2 - TOP5 žánrů (foto: ATO)

U zábavných pořadů tvoří podíl sledovanosti českých pořadů dokonce 91 % - u nich je však také (na rozdíl od seriálů a filmů) vysoký podíl lokální tvorby daný už v samotném vysílání. Nepřekvapivě téměř 100 % podílu sledovanosti českých pořadů vykazuje zpravodajství, u něhož se zahraniční tvorba vyskytuje na obrazovkách třech hlavních televizních skupin jen v 0,4 % vysílacího času. „Je vidět, že pro české diváky je domácí tvorba dlouhodobě autentická, relevantní a dokáže je přivést k TV obrazovkám,“ komentuje výsledky Petr Miláček, ředitel analýz z TV Prima.

redakce

Reklama
Vybrané články