Quantcast

Navýšení koncesionářských poplatků se nezamlouvá ani soukromým rádiím

| Tisk

Zvýšení koncesionářských poplatků a jejich rozšíření o další okruhy jejich plátců se nelíbí ani soukromým rozhlasovým stanicím sdružených v APSV (Asociace Provozovatelů Soukromého Vysílání).

Plán ohledně zvýšení koncesionářského televizního a rozhlasového poplatku a rozšíření jejího okruhu plátců představilo ministerstvo kultury 5. září 2023.

"Ministr kultury Martin Baxa svůj záměr s nikým v rámci mediálního trhu nekonzultoval a naopak nepravdivě veřejně deklaroval vyjednanou podporu pro svůj návrh napříč mediálním trhem. Jako zástupci soukromého rozhlasového trhu můžeme jednoznačně prohlásit, že návrh s námi nebyl projednán. Nebyli jsme o záměru ministerstva kultury nikterak informováni a naopak jsme se ze strany ministerstva setkali se snahou přímo soukromoprávní segment trhu obcházet. Takovou míru absence dialogu nepředvedla žádná polistopadová vláda," uvedla ve svém prohlášení APSV.

Zároveň připomněla prohlášení Martina Baxy z loňského roku, kdy prohlašoval, že "koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce. Myslím, že jsou k tomu správné důvody."

"Pokud došlo ke změně přesvědčení pana ministra kultury a vládní koalice přichází s obratem o 180 stupňů, očekávali bychom, že takovému kroku bude předcházet veřejná debata a analýza fungování mediálního trhu jako celku, která by vyvrátila „správné důvody“ nezvyšovat koncesionářské poplatky, o kterých ministr Baxa byl ještě před rokem přesvědčen," prohlásila APSV.

APSV zdůrazňuje, že se nejedná o přijetí nějaké místní vyhlášky s lokálním dopadem. Navrhované změny mají dopad na každého občana a podnikatele v Česku. Podle APSV měla proběhnou komplexní a odborná debata. "Předložený návrh demonstruje hluboké nepochopení mediálního prostředí, vývoje a směřování trhu a je nejpádnějším argumentem pro stažení návrhu a započetí skutečné odborné debaty s přizváním všech zainteresovaných stran," konstatuje APSV.

Asociace dále tvrdí, že ministerstvo kultury nepředložilo žádnou věrohodnou analýzu efektivnosti a přiměřenosti prostředků a investic veřejnoprávních médií pocházejících z koncesionářských poplatků. APSV se domnívá, že "i stávající výše koncesionářského poplatku postačuje k financování velmi široké programové nabídky včetně nových stanic, investic do nových technologií a zřizování nových digitálních stanic (a to bez jakékoliv analýzy efektivity s ohledem na přínos pro posluchače) a dokonce i on-line obsahu."

APSV chybí koncept role veřejnoprávních médií a obsahu veřejné služby. Platná zákonná úprava nijak nedefinuje obsah veřejné služby. Pouze technicky vymezuje její rozsah a formy šíření.

Představená novela vedle navýšení a rozšíření plateb počítá se zachováním stávajícího rozsahu reklamy, respektive částečně rozšiřuje zdroj financování veřejnoprávních médií z reklamy, sponzoringu a dalších obchodních sdělení. APSV upozorňuje, že si tak veřejnoprávní média nechávají od občanů, daňových poplatníků, zaplatit za stejnou věc dvakrát. Soukromá rádia se musela "v rámci tržního prostředí a snížení ekonomické aktivity v době pandemie vyrovnat s propadem příjmů a adaptovat se na následné ekonomické zpomalení".

TV poplatek se má zvýšit na 160 korun, rozhlasový na 55 Kč
Komerčním televizím se nelíbí plán navýšení tv poplatkůAPSV odmítá předložený návrh jako celek a vyzvala Vládu ČR, "aby byl návrh stažen z meziresortního řízení a Vláda ČR zahájila skutečnou debatu o roli veřejnoprávních médií v technologicky i společensky měnícím se mediálním prostředí."

Členy APSV jsou například celoplošné Frekvence 1, Rádio Impuls, regionální či nadregionální stanice jako Evropa 2, Country rádio, Rádio Blaník, Rádio Proglas a řadu dalších stanic. Celkem je v APSV 35 rozhlasových programů.

Předložené návrhy novely zákonů počítají s tím, že od roku 2025 se zvýší koncesionářský poplatek ze stávajících 135 Kč na 160 Kč měsíčně, rozhlasový ze 45 na 55 Kč měsíčně. K navýšení tv poplatku navíc dojde po patnácti letech, mezitím se výrazně zvýšila inflace (zejména v posledních letech), vzrostly ceny energií, náklady na výrobu pořadů a poplatků za vysílací práva. Vedle zvýšení tv a rozhlasových daní (koncesionářských poplatků) se má rozšířit počet plátců (redefinice toho, kdo má platit poplatek). Nově se bude vztahovat i na počítače, telefony, tablety či notebooky, které jsou schopné přijímat televizní a rozhlasové pořady. Domácnost bude stále platit za jeden přístroj, firmy nad pět zaměstnanců za každý přístroj. Malé firmy (do pěti zaměstnanců) a živnostníci mají být od plateb osvobozeni.

Záměry ministerstva kultury a Vlády ČR se nelíbí ani AKTV (Asociaci komerčních televizí).

redakce

Reklama
Vybrané články