Quantcast

WRC-23: Kmitočty pro pozemní TV garantovány

| Tisk

logo Čtyři týdny zástupci celého světa diskutovali o mezinárodním využívání rádiových kmitočtů a orbitálních drah v rámci Světové radiokomunikační konference WRC-23. Českou republiku reprezentovali zástupci klíčových resortů pod vedením Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Zástupci ČTÚ v Dubaji podepsali Závěrečná akta WRC-23, uvedl úřad.

Budoucnost pásma pro pozemní televizní vysílání

Jedním z klíčových témat byla buducnost pásma 470-694 MHz, využívaného v Evropě pro pozemní televizní vysílání (DTT). Nově schválené podmínky vycházející z evropského návrhu zajišťují dlouhodobou mezinárodní ochranu DTT. Celé pásmo, včetně 600 MHz, zůstává v Evropě přiděleno pro přednostní TV vysílání minimálně do roku 2031. Podmínky nadále garantují státům možnost využívání plného rozsahu kmitočtů pro DTT v dlouhodobém horizontu.

Výsledky konference považuji pro Evropu i pro ČR za úspěšné. Byla prosazena řada evropských návrhů a pozic. Konference WRC-23 potvrdila mezinárodní ochranu kmitočtů pro terestrické vysílání,“ uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert.

Bylo dále schváleno přidělení pásem pro vědecké projekty, zajištění komunikace z lodí a letadel v odlehlých oblastech planety prostřednictvím družicových sítí či pro mobilní komunikace pro některé regiony mimo Evropu. Na základě provozních a procesních zkušeností byly upraveny podmínky pro dlouhodobě udržitelné využívání kmitočtů a orbitálních drah družicemi.Z hlediska globálních zájmů bylo jedním z nejvíce diskutovaných bodů možné přidělení pásma 6425-7125 MHz pro sítě 5G/6G v situaci, kdy je pásmo využíváno družicovými aplikacemi a může tedy docházet k jejich rušení od 5G/6G. Součástí výsledného řešení bylo proto určení omezujících podmínek pro vyzařování 5G/6G a současně přijetí rozhodnutí o nalezení náhradních globálně využitelných kmitočtů pro vědecké družicové projekty v oblasti průzkumu klimatu, které toto pásmo vyžívají. Doplňujeme, že mimo program WRC-23 se v Evropě studuje možnost sdíleného provozu RLAN (Wi-Fi) a 5G/6G v tomto pásmu.

Dále se jednalo o zhruba čtyřech desítkách okruhů nových požadavků na rádiové spektrum a řešení souvisejících regulatorních otázek. Výsledkem jednání jsou studijní body pro budoucí konference WRC zahrnující např. konektivitu mobilních terminálů prostřednictvím družicových sítí, hledání dalších pásem pro 5G/6G v centimetrových pásmech či kmitočty pro vesmírné senzory kosmického počasí, které mají mj. přispět k přesnějším předpovědím slunečních bouří. Mimoevropské regiony vyjádřily také požadavky na hledání podmínek pro negeostacionární družicové sítě, které budou zřejmě hrát významnou roli v budoucím vývoji bezdrátových telekomunikací.

redakce

Reklama
Vybrané články