Quantcast

Český rozhlas vyzkoušel a hodnotí službu DINO

| redakce | tisk

V říjnu 2013 Český rozhlas zahájil ve spolupráci s Českou poštou pilotní testování služby DINO (dluhové inkaso obyvatelstva) a to v objemu 12 tisíc domácností, které dlužily za zákonnou platbu rozhlasového poplatku.

Hlavním záměrem této spolupráce bylo vyzkoušení možností České pošty a zejména jejích terénních pracovníků z hlediska přístupu k dlužícím poplatníkům, doručitelnosti a ověření evidovaných adresných údajů.

Jedná se o novou formu předsoudního řešení pohledávek, ve které je kladen důraz na smírné řešení vzniklého dluhu bez jakýchkoliv dalších nákladů k tíži dlužníka. Jedním z hlavních výstupů spolupráce jsou konkrétní informace o aktuální situaci dlužníků, které jsou následně podkladem k rozhodnutí o dalším postupu řešení pohledávky - domácnosti, které informaci o dluhu obdržely, ovšem neprovedly úhradu nebo neučinily domluvu o narovnání pohledávky, budou dále řešeny soudní cestou.

Z uvedených 12 tisíc případů je po měsíci, kdy byly uplatňovány postupy služby DINO vyřešena polovina případů. „První výsledky z využití služby DINO ukazují, že se jedná o účinný a přijatelný způsob vymáhání pohledávek u domácností. DINO vedle vymožených pohledávek Českému rozhlasu významně pomáhá v řešení dopadů z neohlašovaných změn ze strany některých poplatníků. V příštím roce Český rozhlas naváže na toto pilotní vyzkoušení služby DINO a zařadí ji mezi standardní nástroje, kterými řeší pohledávky u rozhlasových poplatníků,“ řekl Ladislav Musil, náměstek generálního ředitele pro správu a provoz Českého rozhlasu.

"Úspěšná spolupráce s Českým rozhlasem je pro Českou poštu bezpochyby potvrzením efektivního nastavení služby DINO, která se stala významnou službou v prostředí vymáhání pohledávek." potvrdil Martin Elkán, vrchní ředitel pro obchod a marketing České pošty.

Informace o poplatcích, jejich výši a způsobu placení naleznete na webu www.rozhlasovypoplatek.cz

Placení rozhlasového poplatku je zákonnou povinností každé domácnosti, právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby držící rozhlasový přijímač. Pro Český rozhlas tyto poplatky představují hlavní zdroj financování jeho vysílání. Český rozhlas veřejnosti nabízí celkem 19 stanic (4 celoplošné, 11 regionálních a 4 speciální), široký obsah na internetu a přes mobilní aplikace a dále i archiv pořadů v iRadiu. Veškeré Informace o Českém rozhlase a jeho aktivitách naleznete na webu rozhlas.cz.

Služba DINO - dluhové inkaso obyvatelstva je nová služba Sdružení DINO, jehož je Česká pošta vedoucím členem. Služba je určena pro věřitele jako nástroj pro řešení vzniklých peněžních pohledávek prostřednictvím mimosoudního oslovení dlužníka a inkasa pohledávky, popřípadě dalšího uplatnění pohledávky v rámci nalézacího, respektive exekučního řízení.

zdroj: ČRo

Reklama
Vybrané články