Quantcast

CDG: Pro naše klienty není vytvořen rovný přístup na trh

| Tisk

logo Přechod na digitální pozemní vysílání v DVB-T není v Česku jednoduchý. Vedle soudních sporů není příliš velký zájem komerčních televizí se podílet na digitalizaci. Co českou digitalizaci trápí a jaký další vývoj v tomto směru můžeme očekávat, kdy bude CDG síť na Domažlicku či Ústecku? Nejen na tyto otázky serveru parabola.cz odpověděl Leoš Pohl, předseda představenstva společnosti Czech Digital Group (CDG), jeden z provozovatelů DVB-T sítě u nás.

„Česká digitalizace“ se potácí v problémech. Před 14 měsíci Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila šest licencí na digitální pozemní vysílání. Pokud by šlo podle plánů, přijímali by dnes diváci všechny nově licencované programy. Městský soud na základě žaloby TV Nova po téměř půl roce licenční řízení zrušil. Šestice držitelů-nedržitelů licencí doposud nemá jistotu, že svoji licenci opět získají. Jaké očekáváte další kroky všech subjektů k rychlému zahájení digitálního pozemního vysílání?
Budeme čekat na výsledky řádného soudního řízení a vyřizování kasačních stížností a možná ještě druhé, ale rychlejší kolo s obnoveným řízením a pak očekávám, že Rada nejpozději počátkem příštího roku vyhlásí další obnovené řízení a vysílat se začne nejdříve na podzim roku 2008, spíše na jaře 2009. Druhým možným přístupem může být novela vysílacího zákona a pokud na podzim projde českým Parlamentem s přechodnými licencemi, pak by mohlo vysílání začít někdy kolem podzim roku 2008.

Přechod na digitální pozemní vysílání není jednoduchý ani mezi stávajícími hráči na trhu. ČT a Nova vysílají v rámci paketu „A“ Radiokomunikací a je to jediná síť, která celá je v řádném provozu. Prima „doplácí“ na to, že se nevejde do společného jednoho multiplexu v MPEG-2 a (Prima) čeká na další subjekty, které se budou podílet na spolufinancování dalšího paketu. Když se na to podíváte z technického pohledu: nebylo by lepší přejít na kompresní formát MPEG-4, který by mj. umožnil vysílat všechny stávající stanice (ČT, Prima, Nova) v jedné síti?
Pokud by tyto televize nezajímali diváci, pak možná ano. Ale vzhledem k tomu, že je již ve čtyřech sítích více jak čtvrt milionu set top boxů pro příjem zemské digitální televize, pak je třeba brát ohled na diváka a řešit věc dvěma multiplexy.

Má ještě smysl uvažovat o novějším formátu MPEG-4 v době malé penetrace „starých“ DVB-T set top boxů nebo zůstat u neplacených kanálů u MPEG-2 a formát MPEG-4 přenechat placeným programům?
Myslíme si, že start free to air TV programů je třeba zahájit v MPEG 2 jak z hlediska stávající penetrace, tak současné ceny MPEG4 přijímačů. Záleží však na každém jednotlivém provozovateli TV programu. Jsme přesvědčení, že MPEG4 je určen pro vysílání HDTV a placených programů.

Může přechodu na pozemní digitální vysílání pomoci příjem programů ze satelitu? Očekáváte zvýšení podílu satelitního příjmu na našem trhu na úkor pozemního?
Na digitalizaci TV vysílání je třeba nahlížet z pohledu technologické neutrality. Na jednu stranu je digitální satelitní vysílání konkurenčním způsobem šíření. Na druhou stranu je třeba na něj rovněž nahlížet i z hlediska komplementárního, kdy jím bude zcela určitě nutné řešit nedostatky přechodného období zemského digitálního příjmu. Oddalování startu všech programů v zemském vysílání a zmíněné nedostatky budou zvyšovat podíl satelitního vysílání na trhu. Očekáváme, že satelitní příjem bude nejdynamičtěji se rozvíjejícím způsobem příjmu TV signálu u nás minimálně ještě tři až pět let.

Držitelé-nedržitelé digitálních licencí mohli zahájit vysílání zatím alespoň v kabelech či na satelitu, který rychle roste. Vysílatelé ale čekají na licence pro pozemní vysílání. Jaké důvody je k tomu vedou? Proč nechtějí spustit vysílání zatím jen přes satelit?
Podle mého názoru je jím relativně nízká penetrace satelitního vysílání a určitá komplikovanost při vstupu do kabelového šíření, která by nemohla naplnit plnohodnotně projekty určené pro zemský příjem. Dřívější zahájení vysílání těchto provozovatelů na jiných platformách by zvýšilo ztráty, se kterými musí tito provozovatelé počítat v přechodném období. Výjimku tvoří TV Óčko, které bylo postaveno svými náklady (na rozdíl od dalších projektů, zvláště těch plnoformátových) jako satelitní a kabelový program.

Domažlicko a brzy také Ústecko jsou dvě oblasti v Česku, kde se přechází z analogového na digitální vysílání mimo TPP z důvodu rušení analogových signálů digitálním rozhlasem z Německa. Přechod na DVB-T je pro obyvatele v těchto oblastech ale částečné řešení. V digitální kvalitě budou přijímat programy ČT i Novu ale bude jim chybět Prima, kterou najdou (v různé kvalitě) v analogu. Má CDG zájem vysílat v těchto oblastech?
Naše společnost vždy proklamovala svůj zájem vysílat ve všech lokalitách, kde vysílají i jiné multiplexy. Největším problémem je však to, že pro naše klienty není vytvořen rovný přístup na trh a tím by mohl být vytvořen precedent i pro další rozvoj. TV Prima nemůže v lokalitách Domažlice a Ústí nad Labem využít výhody příspěvku z Radiokomunikačního účtu a i u dalších lokalit „běžné“ ceny při vysílání s naplněným multiplexem. Naplněnost multiplexu je pak dána stavem licenčního řízení, možnostmi experimentálního vysílání atd.

Jsou k dispozici kmitočty pro tyto regiony a je snaha Primy vysílat digitálně v těchto oblastech digitálně?
Naše společnost v této chvíli nedisponuje kmitočty pro tyto nové oblasti. Nemyslím, že to by byl ten největší problém pro zahájení vysílání v těchto lokalitách. Snad až na Ostravsko.

Obdobný problém (příjem z digitálu ČT a Nova, z analogu Prima) trápí diváky na Brněnsku a Ostravsku. Je CDG připravena vysílat v těchto oblastech a co na to Vám řekl management Primy? Nezajímal se o tyto oblasti?
Vysílání na Brněnsku je komplikováno výše jmenovaným rovným přístupem na trh a kromě toho na Ostravsku není vhodný kmitočet.

Firma Czech Digital Group (CDG) získala před 3 lety od ČTÚ oprávnění k provozování sítě DVB-T multiplexu „B“. Z této kmitočtové sítě využívá jen pražské vysílače. Co bude, resp. co se stane se zbývajícími kmitočty, které měla CDG přidělené?
Individuální oprávnění pro přechodné kmitočty v těchto měsících naší společnosti končí. Vzhledem k tomu, že můžeme využívat pouze pražský kmitočet, požádali jsme o jeho přidělení na další období.

Stávající kmitočtové příděly se měly pro DVB-T používat jen do konce května. Nadále se ale na nich vysílá. Proč?
S výjimkou Prahy a okolí. Vysílání na dalších kmitočtech bylo omezeno především podmínkami experimentálního vysílání a rovným přístupem na trh pro TV Prima.

Do kdy budete v Praze vysílat na K46 a kdy jej přesunete na definitivní kmitočet? Zhorší se pokrytí území signálem?
Po získání nového oprávnění pro tento kmitočet budeme moci vysílat do ledna 2008. Podle toho jak se bude vyvíjet právní úprava digitálního vysílání se rozhodneme jak budeme dál pokračovat.

Jan Vít, programový ředitel Public TV, v nedávném rozhovoru pro server parabola.cz uvedl, že chce svůj program umístit do DVB-T experimentu v Praze a v dalších městech, kde bude síť CDG v provozu. CDG ale chce vysílat Primu v MPEG-4/SD a testovat HDTV vysílání. Je jasné, že všechny programy a služby se do multiplexu nevejdou. Jaké řešení zvolíte? Ukončíte vysílání některých stávajících programů?
Ano, společnost Total Press s.r.o., která je držitelem licence TV programu Public TV se na nás obrátila se žádostí o zařazení do pražského multiplexu se zájmem se rozšiřovat i do dalších lokalit, pokud to experimentální licence umožní. O změnu příslušných podmínek naší licence jsme již požádali Radu. Zároveň potvrzujeme náš zájem pokračovat v testech MPEG4 a zahájit testy HDTV. Chceme při tom využít možností naší technologie, kterou jsme pořídili v loňském roce a období slabého vysílacího provozu. Nevylučuje i možné změny ve složení multiplexu.V letošním roce experiment CDG opustily 3 programy – slovenská TA3 a rozhlasové programy Classic FM a Evropa 2. Provozovatelé shodně uvádějí, že se nechtějí již dále podílet na DVB-T experimentu. Co si o tom myslíte? Jde o nezájem o technologii jako takovou či snahu regulátorům a politikům dokázat, že stávající stav české digitalizace je ve slepé uličce a že je třeba s tím něco dělat?
V případě TA3 si myslím, že to byl důsledek kapitálových změn u držitele licence, ale i oddálení startu zemského digitálního vysílání u nás. V případě rádií si myslím, že to byl důsledek vyhodnocení marketingového významu tohoto způsobu šíření rozhlasu pro provozovatele vysílání.

CDG je členem Digi Monitoru. Máte aktuální informace o penetraci DVB-T set top boxů v ČR?
V těchto dnech probíhá příprava průzkumu. Informace čerpáme ale i ze šetření, které prběžně provádí Hermes o.s. Myslím si, že ten právě vyhlásil výsledky svých dubnových šetření.

Na závěr Váš odhad: Kdy bude moci síť CDG ukončit experimenty a přejít na plné řádné vysílání.
Řádné vysílání provozujeme již s TV Prima. Pro využití další kapacity a tím i dalším rozvoj však potřebujeme „perspektivní“ klienty, kteří jsou zablokováni stavem licenčního řízení. Vracím se k první otázce. Domnívám se, že to může být podzim roku 2008 až jaro 2009. Samozřejmě pokud nám novela vysílacího zákona neumožní „řádné provizorní“ vysílání převzatého vysílání ještě před uvedenými termíny.

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články