TereBox T2

CDG: Jednáme s klienty o využití kapacity po Óčku

| Tisk

logo Společnost Czech Digital Group (CDG), jeden z provozovatelů multiplexů digitálního terestrického vysílání (DVB-T) přijde na konci tohoto měsíce o jednoho zákazníka. Na konci července ukončí šíření v DVB-T česká hudební a lifestylová televize Óčko, která se rozhodla pokračovat v šíření programu jinými distribučními platformami. Jak toto rozhodnutí Óčka ovlivní rozvoj multiplexu je dnešní krátký rozhovor s Tomášem Vlčkem, výkonným ředitelem akciové společnosti Czech Digital Group.

Parabola.cz: Provozovatel hudební a lifestylové televize Óčko na konci minulého týdne oznámil ukončení šíření svého programu v digitální terestrické síti 3 společnosti Czech Digital Group (CDG) k 1.8.2009. Proč jste se nedohodli na pokračování v šíření?

Tomáš Vlček, Czech Digital Group: Televize Óčko v květnu deklarovala zájem pokračovat v šíření svého programu prostřednictvím sítě 3 i v budoucnu. V průběhu jednání o znění nové smlouvy však na konci minulého týdne oznámila své rozhodnutí ukončit šíření prostřednictvím DVB-T a dále pokračovat jenom prostřednictvím jiných způsobů šíření.

Óčko končí v celoplošné síti 3. Odejde i z městského multiplexu CDG v Praze na K46?

Předpokládáme, že ano.

Jednáte s dalšími klienty ohledně využití uvolněné kapacity po Óčku?

Ano, jednáme.

Uvažujete o celoplošných testech Prima HD, které jsou zatím jen v Praze a okolí z městského multiplexu CDG na K46?

Test vysílání Primy v HD v oblasti Praha - město probíhá úspěšně, nepředpokládáme ale zatím rozšíření HD vysílání do celé sítě. Pokud by se ale Prima (nebo jiná stanice) takto někdy rozhodla, technicky by to již žádný problém nebyl, tuto službu dokážeme bez problémů nabídnout.

V oficiální zprávě Óčka se objevila zmínka o rozšiřování pokrytí sítě 3 z původně zamýšleného 70% pokrytí ČR na 100% pokrytí. Jak je to tedy s Vaším plánovaným pokrytím území sítě CDG?

Původní plány na výstavbu multiplexu 3 předpokládaly umístění TV Prima v této síti asíť byla plánována na pokrytí větší než 95%. S ohledem na rozhodnutí TV Prima šířit signál prostřednictvím multiplexu 2 společně s TV Nova došlo k přehodnocení plánů výstavby multiplexu 3, který je v současné podobě budován přesně dle vládního nařízení, známého jako "Technický plán přechodu" (TPP). Předpokládané pokrytí multiplexu 3 po úplném dokončení bude na úrovni 85%.

Ovlivní ztráta jednoho z klientů (Óčko) Vaší sítě rozvoj pokrytí a spuštění multiplexu (CDG) z dalších vysílačů? Může to ohrozit rentabilitu sítě CDG?

K žádnému zpomalení rozvoje by nemělo dojít. Odchod jednoho z klientů je vždy určitým zásahem do finančních plánů.

Bude se síť CDG i po ztrátě Óčka rozšiřovat podle TPP?

Ano, bude.Podle zákulisních informací má krátkodobou smlouvu s CDG také Z1. Dohodli jste se s provozovatelem této zpravodajské televize na pokračování šíření?

Se Z1 (a také s Public TV) jednáme o přesném znění smlouvy.

V polovině května měla odstartovat televize TV7 a vysílat prostřednictvím Vaší terestrické sítě. Probíhají ještě jednání ohledně spuštění vysílání ve Vaší síti?

V současné době žádná jednání s TV7 neprobíhají.

Martin Vyleťal

Vybrané články