Místo pro Vaši reklamu

Programy ze satelitů Eutelsat přijímá 204 milionů domácností

| Tisk

logo Eutelsat, jeden z předních světových satelitních operátorů a poskytovatel satelitní kapacity pro televizní a rozhlasové vysílání v Evropě, na Středním Východě a v severní Africe, dnes představil klíčové výsledky jeho dvouletého průzkumu trhu s příjmem televizních programů v satelitních a kabelových domácnostech.

Průzkum se poprvé konal v roce 1994 a zahrnoval Evropu, severní Afriku a Střední Východ. Cílem průzkumu je zjistit trendy ve třech hlavních ukazatelích: typ příjmu programů (satelit, kabel, IPTV, terestrická TV), poměr analogového vysílání k digitálnímu, podíl volného vysílání a pay-tv.

Průzkum také monitoruje počet parabol nasměrovaných na satelity Eutelsatu, které šíří přes 3600 televizních programů a interaktivních služeb. Průzkum se konal mezi lednem a dubnem 2010 ve 32 zemích, které představují 89 procent televizních domácností ve 46 zemích. Průzkumu se účastnilo 41 tisíc lidí. Data zpracovaly společnosti TNS, Ipsos a GfK.

Hlavní výsledky

* počet satelitních a kabelových domácností se zvýšil ze 193,7 milionu v roce 2008 na 210,7 milionu. Růst o 8,8 procenta během dvou let

* satelitní a kabelové domácnosti ve střední a východní Evropě, severní Africe a na Středním Východě pokračují ve dvouciferném růstu, konkrétně ve střední a východní Evropě o 16,7 procenta, v severní Africe a na Středním Východě o 15,3 procenta.

* 58,9 procenta televizních domácností v západní Evropě přijímají televizní programy prostřednictvím satelitu nebo kabelových operátorů. Zde nedošlo k žádné změně proti minulému průzkumu. Ve střední a východní Evropě ale došlo k výraznému nárůstu na 50,9% (ze 43,6% v roce 2008), podobný růst byl v severní Africe a na Středním Východě na 69,2% (61,9% v roce 2008).


obrázek

▲ Graf č. 1 - Celkový počet satelitních a kabelových domácností


Příjem programů ze satelitu roste

* Z 210,7 milionu satelitních a kabelových domácností sleduje programy ze satelitu 129,3 milionu domácností, což představuje 61,4 procentní podíl. Dalších 85,2 milionu přijímá služby z kabelových sítí. Příjem programů ze satelitu se během dvou let zvýšil o 16%, zatímco sledování programů z kabelových sítí poklesl o 1,8 procenta.

* Zatímco v západní Evropě je podíl satelitního příjmu stabilní, dvouciferný růst je zaznamenán v jiných regionech - zejména v severní Africe a na Středním Východě o 16% na 48,7 milionu domácností ze 42 milionu před 2 lety. Další růst satelitů představuje východní Evropa, kde se dokonce zvýšil o 44% na 26,2 milionu domácností ze 18,2 milionu před 2 roky.

* O 1,8 procent pokles zájem o kabelovou televizi a to zejména díky rozvoji IPTV v západní Evropě a také ve východní Evropě.

* IPTV rostlo o 25,6% na 11,3 milionu domácností z původních 9 milionu. Po počátečním rychlém růstu mezi lety 2006 a 2008 došlo mezi lety 2008 a 2010 k poklesu o 11,9%.

* Ze 210,7 milionu satelitních a kabelových domácností ještě 31,9% z nich (67,2 mil. domácností) stále přijímá analogové programy ve srovnání s 79,6 miliony v roce 2008.

* Satelitní analogové programy sleduje už jen 6,2 milionu domácností. Jde o pokles. V roce 2008 bylo na analogové satelitní nabídce 10,8 milionu klientů. Analogovou satelitní televizi ještě využívají diváci v Německu, Rakousku a Francii. Za poklesem analogového příjmu ze satelitu stojí zejména digitální satelitní platformy, které přinášejí celoplošné programy - například FranSat, TNTSAT ve Francii, v Česku a na Slovensku CS Link a Skylink, v Rakousku ORF Digital a podobně.

* Ačkoliv analogová kabelová televize si udržuje většinový podíl a slouží pro 71,7% (61 milionům) ze 85,2 milionů domácností v Evropě, na Středním Východě a v severní Africe, pokračuje pokles ve prospěch digitální kabelové televize (analogová kabelová TV měla před 2 lety 86 procentní podíl).


obrázek


▲ Graf č. 2 - Podíl satelitu na jednotlivých trzích (v milionech), zkratky: WE - západní Evropa, CEE - střední a východní Evropa, MENA - Střední Východ a Severní Afrika


Satelitní pay-tv roste o 22,7 procenta

* Ze 129,3 mil. satelitních domácností, 51,4 milionu (39,7%) si předplácí digitální pay-tv, což představuje růst o 41,9 milionu v roce 2008.

* Ve Východní Evropě se zvýšil podíl pay-tv o 63,5% (ze 10,7 milionu v roce 2008 na 17,5 milionu domácností v roce 2010). Výsledek je startem nových platforem. K vysokému růstu přispívají zejména Rusko a Polsko.

* Polský satelitní pay-tv trh rostl na 6,1 milionu domácností ze 4,7 milionu a představuje 34,8 procenta domácností ve střední a východní Evropě.

* Ruský satelitní trh s placenou televizí se více než zdvojnásobil ze 2 mil. domácností v roce 2008 na 4,7 mil. v roce 2010 a představuje 26,8 procenta satelitní pay-tv trhu v regionu.

* Příjem digitálních FTA programů se zvýšil o 22,1% a celkově je sleduje 71,7 mil. domácností ve srovnání s 58,7 mil. v roce 2008. V západní Evropě se FTA příjem zvýšil o 36,6 procenta na 22,4 mil. domovů, ve střední a východní Evropě se FTA zvýšilo o 29,8% na 8,7 mil. domovů, v severní Africe a na Středním Východě o 14% na 40,6 mil. domovů.

Eutelsat - důležité pozice na trhu

204 milionů satelitních a kabelových domácností nyní přijímá programy ze satelitů Eutelsat, což je růst o 190 milionu v roce 2008.

* Eutelsat W4 a Eutelsat W7 dodávají služby pro Rusko a Ukrajinu na pozici 36°E. Pozici přijímá více než 8,1 mil. domácností (v roce 2008: 3,7 mil. domovů).

* Pozici 16°E, která je adresována trhům ve střední a východní Evropě přes SESAT 1, W2M a Eurobird 16A, přijímá 2,9 mil. domácností (2008: 2,5 mil. domovů).* Eurobird 9A, který byl uveden na pozici 9°E začátkem roku 2009, rychle roste. Programy z této pozice přijímá 5 mil. domácností (z toho 3,7 mil. přes kabelové operátory a 1,3 mil. přímo ze satelitu).

* Atlantic Bird 4A na pozici 7°E pokračuje v rychlém růstu na trzích v severní Africe a na Středním Východě a představuje 11,3% na 27,1 mil. domovů.

* klíčovou evropskou orbitální pozici 13°E se satelity Hot Bird přijímá 122 mil. domácností v Evropě, v Severní Africe a na Středním Východě.

* 107 mil. domácností přijímá služby přímo přes satelity Eutelsat (růst z původních 97,9 mil. v roce 2008).

redakce

Vybrané články