TereBox T2

Neotion Irdeto - první certifikovaný dekódovací modul pro IRDETO PI-sys

| Tisk

Na našem trhu se objevil dlouho očekávaný dekódovací modul od francouzské firmy Neotion ( zde ). Tento modul dováží přímo operátor satelitního vysílání Skylink a je určen pro příjem programů z nabídky tohoto operátora v systému IRDETO PI-sys.


obrázek

OMKO společně se Skylinkem obdrželo na testování několik vzorků těchto modulů a jeden mi byl dán k dispozici na testování. Mohl jsem tak společně se Skylinkem dát dohromady veškeré připomínky a předat je k řešení francouzskému výrobci. To samozřejmě trvalo určitý čas, nyní konečně je zde modul, který získal certifikaci firmy Irdeto a poté i certifikaci Skylinku.


obrázek

Úspěšně jsme vyzkoušeli funkci OTA – upgrade firmwaru přes satelit Astra 3A, transpondér 12565 H, kde se data pro aktualizaci modulu vysílají. Aktualizace trvá cca 5-10 minut. Do budoucna je tedy zajištěna plná sw podpora pro tento modul. Vidím tuto funkci jako podstatnou i s ohledem na předchozí zkušenosti s jiným výrobci a nutnost složitě upgradovat sw modulu.

Se současným firmwarem byl modul vyzkoušen v celé řadě satelitních přijímačů a choval se bezproblémově. Je potřeba zdůraznit, že modul akceptuje karty Skylink IRDETO a Skylink ICE, staré karty Cryptoworks nelze použít.


obrázek

Modul prozatím nepracuje s PC kartami Technisat (PCI i USB provedení). V těchto kartách mi pracoval pouze modul Mascom Cryptoworks/Irdeto ( zde ) s verzí softwaru 1.21B. V tomto modulu lze použít jakoukoliv kartu Skylink, tedy starou Cryptoworks, ICE kartu a také čistou IRDETO kartu.


obrázek

Ale vraťme se k modulu Neotion. V přijímači se modul detekuje jako „Irdeto CI+ CAM“. Menu modulu je v češtině (bez diakritiky) a navíc se zde objevuje jako i v Irdeto přijímačích funkce „zprávy“. Operátor vám může zaslat sdělení přímo na obrazovku (objeví se během sledování programu) nebo poštovní zprávu, kterou si pak v menu modulu můžete vyzvednout kdykoliv budete chtít, viz obr.


obrázek

Dle informací od Skylinku je tato funkce určena pro marketingové účely a v žádném případě nebude „obtěžovat“ zákazníky.


obrázek

Modul je označen jako CI+, tedy je určen také pro nová rozhraní přijímačů, televizorů podporující tento standard. Právě tohle rozhraní může být příčinou nefunkčnosti u některých satelitních přijímačů vybavených CI+ rozhraním.


obrázek

Hlavní menu se skládá ze tří položek. První položka „Informace“ slouží k zobrazení údajů o vložené dekódovací kartě a jejím stavu. Najdete zde i informace o aktuální verzi firmwaru (01.00.07), kdy byl proveden upgrade, verzi hardwaru ap. Pro některé zákazníky může být i zajímavá informace jak dlouho je modul v provozu.


obrázek

Najdeme zde také, jaké služby máme na kartě aktivovány tzv. produkty. Bohužel na rozdíl od systému Cryptoworks se v nich laik těžko vyzná. Nicméně pro odborníky jsou plně čitelné, stačí jen vědět jaký produkt (kanál) se pod jakým kódem skrývá.


obrázek

Použitá verze SoftCell (jádro systému) je 3.9.8. Ta zatím ještě neumožňuje tzv. párování modulu s kartou, jenž se aktivuje přes satelit. Další dodávka modulů bude s nejvyšší verzí SoftCellu 3.10. a ta aktivaci podporuje.


obrázek

Druhá nabídka v menu je „Nastavení“. Zde si nastavíme komunikační jazyk, k dispozici je angličtina, čeština a slovenština. V menu modulu je možné deaktivovat jakákoliv hlášení a to v menu „Popup“ (vyskakovací okno). V nové verzi firmwaru snad bude nalezen správný překlad do češtiny.


obrázek

Dále je zde k dispozici rodičovská kontrola, její funkcionalita závisí na typu satelitního přijímače. S ohledem na různorodost přijímačů bude nejvhodnější pro výrobce použít v nové verzi modulu Irdeto Parental Control. Dosavadní využití EIT informací, může být s ohledem na lidský faktor nespolehlivé.


obrázek

Důležité je, že lze tuto kontrolu úplně deaktivovat. Rozhodně, ale zatím nepoužívejte změnu PIN kódu, pokud si nezapamatujete nový PIN. Změna PINu operátorem je komplikovaná.
S některými typy přijímačů má modul Neotion problém při současně vloženém modulu Cryptoworks s CS Link kartou a sledování stejného programu. Moduly nejsou schopny rozpoznat, který program má dekódovat. Na druhou stranu např. s takovým přijímačem jako je Dreambox DM8000 HD PVR k žádné kolizi modulů nedocházelo.


obrázek

V tomto menu je také k dispozici položka „Stahování softwaru“, tedy aktualizace přes satelit Astra 3A. Stačí přepnout např. na program STV1 (musí to byt nějaký program z transpondéru 12565 H) a zvolit tuto položku. V této dodávce modulů je již poslední software.


obrázek

Poslední nabídka v menu je „e-mail“, jak již bylo zmíněno. Zde si můžete vyzvednout poštovní zprávy od operátora.Nakonec bych rád zdůraznil, že konečně je na trhu certifikovaný Irdeto modul a zákazníci mohou nadále nakupovat PVR přijímače vyšší kvality a mít jistotu, že nebudou mít do budoucna problém se starým CryptoWorksem.


obrázek

Závěrem bych rád poděkoval technikům satelitního operátora Skylink za vynikající spolupráci.

PR článek

Ing. Martin Švehlík
Omko Digital a.s.

Vybrané články