Quantcast

Pokuta 9 a půl milionu korun pro provozovatele platforem Skylink a CS Link

| Tisk

logo Český telekomunikační úřad udělil letos dosud nejvyšší pokutu 9 a půl milionu korun. Potrestal tak provozovatele služeb Skylink a CS Link , obchodní společnost M7 Group S.A. se sídlem v Lucembursku za nesplněnou zákonnou povinnost oznámit ČTÚ zahájení výkonu komunikační činnosti. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ č. 6/2015.

M7 Group oznamovací povinnost splnila až loni 28. května, přestože komunikační činnost v tuzemsku poskytuje od začátku roku 2013. Výše pokuty odráží závažnost provinění v délce doby, po kterou společnost vykonávala komunikační činnost bez oprávnění.

logo Tento dlouhodobě nezákonný stav současně významně negativně ovlivnil i statistické údaje za roky 2013 a 2014, se kterými nakládá nejen ČTÚ, ale i další orgány státní správy, justice a orgány mezinárodních organizací a Evropské unie.

M7 Group se podle svých slov spoléhala na odlišný výklad článku 2 písm. c) rámcové směrnice (2002/21/ES), než který uvedl Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ve věci C-475/12 UPC DTH Sàrl v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese. Soudní dvůr v něm připomněl, že autorizační směrnice (2002/20/ES) umožňuje členským státům, aby vyžadovaly registraci zahájení poskytování služby elektronických komunikací na svém území. Směrnice také umožňuje, aby členský stát, na jehož území mají bydliště příjemci této služby, podřídil její poskytování určitým podmínkám, které jsou specifické pro odvětví elektronických komunikací. Vnitrostátní orgány tedy mohou od podniků požadovat informace nezbytné k ověření dodržování podmínek týkajících se ochrany spotřebitele.

Operátor uplatnil námitku o omluvitelném právním omylu, pro který nemůže být za spáchání správního deliktu odpovědným, když uvedl, že před citovaným rozsudkem Soudního dvora neexistovalo žádné obdobné rozhodnutí, které by interpretovalo definici služeb elektronických komunikací tak široce.

Rozhodnutí o rozkladu však poukázalo na závěry Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 6 A 89/2002-95 a usnesení Zvláštního senátu, sp. zn. Konf 6/2005-11, ze kterých jednoznačně vyplývá, že dodávka televizních programů prostřednictvím satelitního signálu je službou elektronických komunikací. M7 Group navíc byla na své protiprávní jednání opakovaně upozorňována ze strany ČTÚ, a nemohla proto být v dobré víře, jak uvádí.

M7 Group je jedním z hlavních poskytovatelů služeb elektronických komunikací v České republice. Její služby odebírá desetina obyvatel ČR.Pokuta ve výši 9,5 milionu korun byla uložena v dolní polovině zákonem předpokládané hranice a plně odráží rozsah škodlivého a nežádoucího jednání, kterého se M7 Group dopustila.

Platformy Skylink a CS Link lucemburské mediální skupiny M7 Group se vysílají ze satelitů Astra na pozicích 23,5°E a 19,2°E. Vysílání je opatřeno systémem podmíněného přístupu Irdeto.

redakce

Reklama
Vybrané články