Quantcast

Nahrávání a dekódování více programů přes CA modul na 4K přijímačích VU+

| Tisk

Častým požadavkem uživatelů satelitních PVR přijímačů je možnost si vybraný pořad nahrát a sledovat jej v době, kdy jsme k dispozici. Stává se, že ve stejném čase se vysílají dva či více atraktivních pořadů. A problém je na světě - jak všechny pořady nahrát?

Běžné jednotunerové satelitní přijímače zpravidla umožňují v jeden okamžik nahrávat jeden pořad. To postačí běžnému uživateli či méně náročnějšímu divákovi, který si chce nahrát jeden pořad za čas. S linuxovými jednotunerovými přístroji založenými na populárním operačním systému Enigma 2 lze nahrávat více programů. Omezeni jsme jen transpondérem a možnosti dekódování programů. Přes klasickou čtečku vestavěného univerzálního dekodéru lze dekódovat 7 až 8 programů současně, přes dekódovací modul jeden až čtyři programy ze stejného transpondéru v závislosti na použitém modulu. Tzv. profesionální dekódovací moduly umí dekódovat až 8 programů podle typu licence ale vždy ze stejného transpondéru.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Současné nahrávání programů z více transpondérů s použitím CI modulu Irdeto na přijímačích VU+ UNO 4K

Výrobce populárních set top boxů VU+ s nástupem 4K přijímačů představil tzv. virtuální tunery v jednom fyzickém tuneru. Technologie je známá jako FBC. Jeden FBC tuner umožňuje nahrávat ze čtyř různých multiplexů. Omezeni jsme jen pásmem a polarizací. V případě dvou FBC tunerů z velké části vyřešíme i toto technické omezení a pro všechny české a slovenské satelitní DTH platformy budou dva FBC tunery plně postačovat.

FBC tunery najdou uplatnění především na německém trhu, kde vysílají všechny veřejnoprávní i komerční programy v SD nekódovaně. Veřejnoprávní programy jsou nekódované i v HD kvalitě. Další využití najdou FBC tunery při dekódování programů přes integrovanou čtečku univerzálního dekodéru. Ale ne vždy lze vestavěnou čtečku využít. Dekódovací karty některých operátorů fungují jen v dodávaném (či doporučeném) modulu operátora (např. karty M7 nebo karty ICE/Irdeto Skylink, kde je aplikované zvýšené zabezpečení). A vracíme se k původnímu omezení - dekódování programů přes modul. Jak plně využít možnosti FBC tunerů s modulem? Jihokorejský výrobce přijímačů VU+ přišel s řešením, které potěší i tyto uživatele. Na novinku čtenáře webu parabola.cz v minulých dnech upozornil pan ing. Martin Švehlík ve svém článku "Kdo je to satelitní pirát?".

V novém image VTI ve verzi 11.0.2, který je úzce spojen s výrobcem přijímačů VU+, přišel tým VTI s možností nahrávání pořadů v zakódovaném tvaru a jeho pozdějšího dekódování. Princip spočívá v tom, že uživatel si pořady naprogramuje (ideálně) přes EPG v zakódovaném tvaru a po skončení nahrávání si pořady dekóduje. Dekódování kryptovaným nahrávek trvá stejně dlouhou dobu jako původní záznam. Uživatel musí mít i na paměti časové omezení dekódování nahrávky.

Z bezpečnostních důvodů některé kryptovací systémy mění v určitém cyklu určité klíče. Po změně klíče již není možné nahrávku se starým klíčem dekódovat. Nastavení kryptovacích systémů u operátorů se liší. V případě systému podmíněného přístupu Irdeto je u satelitní platformy Skylink nastaven maximální limit a to cca 26 hodin. Do cca 26 hodin tedy musí uživatel kryptovanou nahrávku mít dekódovanou přes funkci v image VTI. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že jiné platformy, které používají systém Irdeto, mají nastavené mnohem přísnější limity. U karet ORF (CAID 0648) jsou to zhruba 3 minuty a u operátora UPC DTH (freeSAT, CAID 0653) je to o pár hodin více než má nastaven Skylink. U karet ORF novou funkci ve VTI prakticky nelze využít. Lepší "podmínky" pro dekódování nabízí Skylink u nového systému Viaccess Orca. U těchto modulů s integrovanou kartou lze úspěšně dekódovat programy Skylinku i po několika týdnech!

Pro správnou funkci pozdějšího dekódování programů ve 4K přijímačích VU+ je třeba systém vhodně nakonfigurovat. Postup najdete na níže uvedených snímcích.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Cryptované a decryptované záznamy na HDD na přijímači VU+ Uno 4K

Na obrázku „Nastavení CI modulu-volba“ vidíte, jak je třeba správně nastavit konfiguraci pro satelitní televizi Skylink. Jakmile systém takto nastavíte, budou vždy všechny(!) záznamy z kódovaných programů Skylinku na disku cryptované a budou označené symbolem zámečku. A to i když budete nahrávat pouze jeden jediný program!


obrázek

▲ Obr č. 3 - Rozhraní CI modulu - volba - nastavení pro Skylink

Systém totiž předpokládá, že mezi nahrávanými programy můžete přepínat v době nahrávání, takže modul je využit výhradně pro live sledování programu, který třeba ani není aktuálně nahráván. Proto jsou všechny záznamy na disku cryptované.


obrázek

▲ Obr č. 4 - Menu VTI - menu TV / radio

Pokud vám to takto nevyhovuje, je třeba všechny operátory v menu „Nastavení CI modulu-volba“ vymazat. Od tohoto okamžiku systém funguje s dekódovacím modulem tradičním způsobem. Tedy můžeme nahrávat a sledovat pouze jeden program, záznam bude automaticky uložený v dekódovaném tvaru na disku. Pokud během nahrávání přepnete na jiný kódovaný program, uvidíte jen černou obrazovku. Ale pozor i tento program lze nahrát! Takovýchto programů můžete nahrát více, omezeni jste jen technologii FBC tuneru.


obrázek

▲ Obr č. 5 - Menu VTI - menu Časovač nahrávání - obrazovka 1

Na disku budou tyto programy bez symbolu zámečku a nelze je zdánlivě přehrát a následně dekódovat. Pokud jste v prohlížeči záznamů na disku, stačí jen stisknout tlačítko „menu“ na konkrétním záznamu a zvolit volbu „mark as scrambled“. V tomto okamžiku se u záznamu objeví zámeček, tím jste dali systému najevo, že záznam je cryptovaný. Nyní již půjde nahrávka přes CA modul live přehrát a také později dekódovat. Omezeni jste jen časem pro decryptování.


obrázek

▲ Obr č. 6 - Menu VTI - menu Časovač nahrávání - obrazovka 2Může se to zdát někomu napoprvé trochu složité, ale jsou to jednoduše dva režimy práce s CA modulem, ve kterých image VTI 11.0.2 může pracovat. První režim automatický, druhý režim ruční. Některé položky v menu VTI zatím nejsou přeloženy do češtiny.


obrázek

▲ Obr č. 7 - Ruční označení záznamu jako kódovaný

Na českém a slovenském trhu se prodávají linuxové přijímače i od jiných výrobců. Bohužel, u žádného dalšího výrobce jsme podobnou funkci zatím nenašli. Pozdější dekódování programů přes modul funguje jen v "closed source" image VTI 11.0.2 u 4K přijímačů VU+. Takže „vykrást“ tuto funkci jiným vývojovým týmem nelze a pokud o ní budou mít zájem, musí si ji samy zrealizovat ve svém image.

Výše uvedený postup byl úspěšně otestován na programech satelitní televize Skylink a freeSAT. Podobně lze postupovat i pro nastavení dekódování programů i pro další platformy jako Nová Digi TV CZ, Nová Digi TV SK, Flix TV či Antik Sat nebo pro kabelové operátory. Stačí jen na obrázku 3 zvolit správné kanály/operátory, pod kterými se programy vysílají.

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články