Quantcast

Skylink: V příštích týdnech představíme první Nagra set top boxy

| Tisk

Konec servisního poplatku v Česku, první set top boxy Skylinku s novým kódováním Nagra MA či spuštění programů Prima v HD v pozemním vysílání. To jsou jen některé okruhy otázek. Jaromír Glisník, člen představenstva lucemburské mediální skupiny M7 Group (Canal+ Luxembourg), provozovatel satelitních platforem Skylink a freeSAT, v rozhovoru pro web parabola.cz popisuje důvody, které vedly ke zrušení servisního poplatku u satelitní platformy Skylink v České republice. Zmiňuje se také o velkém zájmu diváků na Slovensku ale i v České republice o balíček s maďarskými programy. Dále se rozhovor věnuje rozvoji služeb Skylinku a freeSATu a placené televize šířené prostřednictvím pozemních vysílačů (služba Anténa+).

freeSAT

Parabola.cz: Podle dřívějších informací jste měli začátkem dubna zahájit stěhování prvních zákazníků freeSATu na satelit Astra 3B (23,5°E). V jakém stavu je přesměrování parabol u Vašich zákazníků?

Jaromír Glisník, M7 Group (Canal+ Luxembourg): Jak už jsem avizoval, nemáme v úmyslu se stěhováním spěchat a zákazníky nutit.
Zákazníkům freeSATu chceme umožnit dobrovolný přechod na 23,5°E, který podpoříme atraktivními pobídkami. Za srovnatelnou cenu získají zákazníci na 23,5° mnohem atraktivnější programovou nabídku a rovněž Skylink Live TV v plném rozsahu. Možnost stěhování bude připravena přibližně do měsíce, příslušnou komunikaci zahájíme do léta.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje nabídku operátora platformy Skylink (foto: M7 Group)

Podle jakých kritérií rozhodujete, jaký zákazník freeSATu bude přecházet v první etapě na Astru 3B?

Možnost přejít na 23,5°E chceme otevřít všem zákazníkům a v několika vlnách všechny zákazníky freeSATu oslovíme s atraktivní nabídkou.

Jakou programovou nabídku bude zákazník freeSATu ze satelitu Astra 3B přijímat? Skylinku nebo freeSATu?

Jednoduchým porovnáním programové skladby balíčků lze dospět k závěru, že balíčky Skylinku jsou atraktivnější. Je na ně rovněž navázána videotéka Skylink Live TV. Zachování balíčku freeSATu po přechodu na 23,5°E by bylo technicky možné, nepředpokládáme však, že o to bude zájem. Tuto možnost proto zatím nebudeme nabízet.

freeSAT a Skylink mají odlišný způsob fakturace služeb. Budete zákazníkům freeSATu nadále nabízet služby na smlouvu?

Nepočítáme se změnou způsobu fakturace. Administrativně bude přechod na 23,5°E velmi jednoduchý.

V minulém měsíci zahájila společnost Slovak Telekom (ST) provoz tří nových transpondérů na satelitech Thor 6 a Intelsat 10-02. Co to znamená pro migraci freeSATu na Astru? Dojde k urychlení stěhování? Stále platí termín dokončení stěhování freeSATu do konce roku 2022?

Slovak Telekomu jsme nabídli zachování simulcryptů u programů na naší kapacitě minimálně do konce roku 2022. K mému překvapení se rozhodli pro duální distribuci programů na svých nových transpondérech. Nemáme v úmyslu naše plány měnit. Původně jsme plánovali dokončení migrace na 23,5°E, není to však definitivní stanovisko. Na 1°W máme kapacitu nasmlouvánu na dlouhé období, nejsme pod žádným časovým tlakem.

Vlastní kapacita ST pro tytéž programy, které prostřednictvím simulcryptu nabízíte konkurenčním platformám, nejspíš znamená, že skončí efektivnější využívání satelitní kapacity na pozici 0,8°W/1°W. Přijdou Vaši klienti freeSATu, Direct One a Focus Sat o některé stávající programy? Jak bude probíhat spolupráce s ostatními subjekty na pozici 0,8°W/1°W?

Nemyslím si, že krok Slovak Telekomu nějak ovlivní naši programovou nabídku na 1°W. Projevili zájem o pokračování simulcryptu programů na jejich satelitní distribuci. Kromě simulcryptu existuje řada dalších technických a komerčních možností, jak potřebnou kapacitu zajistit.

Pro zákazníky freeSATu jste na satelitu Astra 3B připojili systémy podmíněného přístupu Irdeto (CAID 0653) i Conax (CAID 0B0C). Chybí ale emulovaný CryptoWorks (CAID 0D97) a Nagra MA (CAID 1815). S těmito CA systémy již nepočítáte?

Nagru již zákazníci freeSATu nevyužívají, ohledně CAID 0D97 zatím není rozhodnuto. Je možné, že u některých programů CAID 0D97 připojíme.

Bude mít smysl připojovat 0D97 jen k některým programům freeSATu na pozici 23,5°E?

Ano, to považuji za reálnou variantu. Každopádně nemá smysl připojovat 0D97 k programům, u kterých není 0D96.

Zákazníci freeSATu mohou používat kartu ve svém zařízení (set top boxu či ve starším CAMu). Máte již zmapováno, kolik klientů může používat "nekompatibilní" dekodér?

Aktuálně zjišťujeme, v jaké míře je emulace CryptoWorksu zákazníky freeSATu využívána. Podle toho se rozhodneme.

Skylink

Programová nabídka Skylinku se v závěru roku rozšířila o balíček maďarských programů a řadu tématických stanic, které znají zákazníci freeSATu ze své pozice 0,8°W/1°W. Jak tyto programové nabídky a zejména zlepšení obrazové kvality (přesun řady programů do HD) hodnotí Vaši zákazníci? Roste zájem o balíčky s novým HD či novými programy?

Velmi nás překvapila poptávka po Maďarském balíčku. Velký zájem jsme u zákazníků Skylinku neočekávali, proto jsme o něm nijak aktivně neinformovali. Přesto získal během pár týdnů několik set předplatitelů, dokonce i v České republice. Přechod z SD na HD jsme u nejsledovanějších programů realizovali před mnoha lety. Tehdy se dalo hovořit o podstatném přínosu pro zákazníky. Pokud dochází nyní ke změně z SD na HD u méně sledovaných stanic, nelze očekávat významný dopad na poptávku po balíčcích.

Společnost Canal+ má k dispozici bohatou knihovnu obsahu - filmy a seriály. Uvažujete o tom, že vznikne lineární kanál, na kterém by se mohla produkce Canal+ vysílat?

Ano, z bohaté knihovny Canal+ již čerpáme a budeme v tom pokračovat. Řadu atraktivních seriálů a filmů vysíláme exkluzívně na Skylink 7 a atraktivní tituly jsou k dispozici i ve videotéce Skylink Live TV.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Skylink Live TV

Jsou takové úvahy i k prémiové videotéce ve Skylink Live? Prémiový VOD obsah za příplatek.

Nemáme v úmyslu videotéku zpoplatnit. I nadále ji hodláme poskytovat bez dalších poplatků. Obsah nabídky dostupné v rámci VOD ovšem závisí na balíčku služeb, který si zákazník předplatí.

Některé pay-tv služby poskytují přístup k populárním OTT službám (či jeho obsahu). Například k Netflix. Chystáte v tomto směru podobnou nabídku?

V řadě zemí již CANAL+ Netflix i jiné OTT služby poskytuje. Považuji to za správný krok. Nemohu však prozatím poskytnout žádnou informaci ohledně možného spuštění v České republice a na Slovensku.

V květnu skončí servisní poplatek pro zákazníky Skylinku. Místo něj budete klientům nabízet nejnižší placený balíček, který bude obsahovat i bezplatné programy s celou řadou pay-tv stanic. Podobně jako před rokem na Slovensku. Jaké máte poznatky po zrušení servisního poplatku na Slovensku? Přecházejí diváci na vyšší balíčky či se více rozdělí mezi jednotlivé tarify?

Na Slovensku zrušení Servisního poplatku nevyvolalo žádnou zvláštní pozornost. Stejně jako v České republice jsme o této změně informovali s dostatečným předstihem, takže si slovenští zákazníci měli možnost Servisní poplatek uhradit až na další dva roky. Tuto možnost využilo pár set zákazníků a nepředpokládám, že by to bylo v České republice jiné. Velká většina původních plátců Servisního poplatku na Slovensku zvolila balíček Mini.

Je současná doba vhodná i pro konec servisního poplatku v Česku? Zde nejsou programy klíčové komerční televize zpoplatněné i v DVB-T2...

Ano, vývoj v posledních letech ke zrušení servisního poplatku směřoval. Ochota vysílatelů hradit náklady spojené se satelitní distribucí postupně klesá. Navíc ochranné svazy (OSA, Intergram, DILIA) požadují platby i za plátce servisního poplatku. Politika státu jednoznačně upřednostňuje terestrickou televizi a největší vysílatelé se tomu přizpůsobili.

V čem vidíte upřednostňování terestrické televize? Jak se projevuje?

Pro ilustraci uvedu jednoduchý příklad. V domě bydlí dvě domácnosti a sledují zcela stejné programy (ČT, Novu, Primu atp.). Domácnost X z terestriky a domácnost Y ze satelitu. Dodávku programů do domácnosti X hradí zcela vysílatelé. Naproti tomu domácnost Y musí hradit převážnou většinu nákladů za satelitní distribuci, poplatky ochranným svazům, poplatky některým vysílatelům, a navíc samozřejmě DPH státu. Obě domácnosti přitom platí stejné koncesionářské poplatky a stejným dílem přispívají sledováním komerčních stanic k jejich výnosům z reklamy. Domácnost Y tímto způsobem dotuje terestrickou distribuci pro domácnost X a navíc odvádí státu DPH. Cožpak to není absurdní? Z našeho pohledu se jedná o zvýhodňování terestrické platformy vůči konkurenci.

Co všechno by se muselo změnit, aby terestrika nebyla preferovanou televizní platformou?

V prvé řadě zastaralá legislativa. Nejen Zákon o České televizi, ale řada dalších zákonů a podzákonných norem vychází ze situace v 80. letech minulého století, kdy k terestrické televizi neexistovala alternativa. Svět se změnil a v okolních státech již dávno terestrická televize nehraje dominantní roli. V průměru poskytuje televizní signál necelým 10 % populace. Česká republika se stala ostrůvkem stagnace uprostřed Evropy. Vsadila na technologii minulého století a drží se jí zuby nehty.

Pro začátek letošního roku jste měli v plánu vypnout starý systém Irdeta - CAID 0D96. Systém ale funguje bez nějakých dalších omezení dál. Jak ještě dlouho?

Aktuálně již CAID 0D96 není připojen k 69 programům z kódované nabídky Skylinku. Test využívání 0D96 jsme na Skylinku dlouho nedělali. Nebyla to naše priorita. Brzy uplyne 10 let od konce technické podpory CryptoWorksu, do té doby, počítám, systém 0D96 vypneme.

Na Skylinku jste také zavedli nový systém podmíněného přístupu Nagra MA (CAID 181D). Kdy se diváci dočkají prvních modulů či set top boxů s tímto kryptovacím systémem? Jaké budou mít přijímače parametry?

První jednoduché set top boxy představíme během příštích týdnů, hybridní box a CAM přijdou na řadu v létě.

Co budou umět základní verze set top boxů?

Bude se jednat o cenově přístupné jedno tunerové HD přijímače s možností nahrávání přes USB. O takové přijímače je jednoznačně největší zájem. Bude podporovat rovněž všechny aktuální formáty vysílání a rovněž H.265 1080p60.

Dočkají se zákazníci i set top boxů s více funkcemi? Multitunerové boxy, možnosti nahrávání, přístup do Skylink Live TV... Přijímačů, které nabízíte ve Francii či Polsku?

V polovině roku uvedeme na trh hybridní přijímač podporující 4K s integrovanou Skylink Live TV a WiFi. Multitunerové přijímače v letošním roce v plánu nemáme. Segment zákazníků, který by mohl mít o multitunerové přijímače s hard diskem zájem, je z velké části vybaven novými smart televizory se satelitním tunerem a Skylink Live TV. Pro ty je ideálním řešením CAM.

Před necelým rokem skončily na platformě Skylink programy Discovery a Eurosport. Začátkem letošního roku i na freeSATu, Focus Sat a Direct One. Zůstane Skylink a Vaše další DTH a OTT služby nadále bez programů americké společnosti Discovery? Je hlavní překážkou k dohodě cena za programy vysílatele?

Velmi rádi bychom některé programy z portfolia Discovery do naší nabídky vrátili. Překážkou dohody byly a dosud jsou velmi rozdílné představy o komerčních podmínkách. Cena je tou nejdůležitější a poměr hodnota/cena tou rozhodující.

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že se Vám nelíbí reklamy v programech Eurosport na jejich OTT službu Eurosport Player. Tuto placenou službu Eurosporty propagují roky. Proč na self-promotion OTT upozorňujete až nyní?

Obsah vysílání je zcela v pravomoci vysílatele. Operátoři posuzují hodnotu jednotlivých programů podle tohoto obsahu. V naší nabídce najdete stanice s vysokou atraktivitou a rovněž stanice s nízkou atraktivitou. Pro obojí je na trhu místo. Z pohledu operátora propagace konkurenční služby ve vysílání atraktivitu daného kanálu snižuje. Vysílatel za něj nemůže žádat neúměrnou cenu.

Na druhou stranu i ostatní vysílatelé propagují své placené služby - tedy Nova svoji VOD službu Voyo, Prima svůj videoportál iPrima. V čem vidíte úskalí? Co by se mělo změnit?

Ano, máte pravdu. Co jsem uvedl v předchozí odpovědi je obecné kritérium pro posuzování atraktivity programů. Platí rovněž pro programy s vysokým podílem reklamy. Reklama nám nevadí. Snižuje ovšem hodnotu kanálu a od toho se musí odvíjet poplatky za něj.

Anténa+

Televize Prima s koncem přechodu na druhou generaci pozemního vysílání DVB-T2 přešla u většiny svých programů na klasickou pozemní anténu na formát 720p. Jak tento její krok hodnotíte s ohledem na skutečnost, že na stranu druhou vybírá poplatky za HD distribuci?

Je právem vysílatele rozhodovat o kvalitě distribuce svých programů. Pokud však Prima požaduje od operátorů poplatky, jejich opodstatnění po přechodu terestriky na HD zaniklo. HD kvalita byla zbožím, které Prima prodávala. Nyní však HD kvalitu rozdává zadarmo. Proč za ni tedy platit?

Cítíte v zákulisí tlak na Primu, aby v DVB-T2 vysílala jen v SD?

Domnívám se, že operátorům HD distribuce na terestrice nevadí, ušetří spoustu peněz na poplatcích Primě. Divil bych se však, kdyby peníze od operátorů Primě nescházely.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Modul pro službu Skylink Anténa+

Prima dříve uváděla, že v pozemním vysílání bude vysílat programy v SD+. Reálně vysílá v nižším HD rozlišení 720p (HD Ready). Operátorům nabízí kvalitu vyšší - 1080i (Full HD). Není v tom rozdíl?

Přestože se jedná v obou případech o HD kvalitu, formáty 720p a 1080i se liší. Otázkou je, nakolik je rozdíl v kvalitě obrazu pozorovatelný běžným divákem na běžném televizoru. 720p i 1080i mají své příznivce i odpůrce. Bylo by zajímavé udělat anketu mezi čtenáři serveru parabola.cz a zeptat se na jejich názor. Já osobně považuji oba HD formáty za srovnatelné.

Na podzim loňského roku jste spustili placenou televizi přes pozemní vysílače, službu Skylink Anténa+. Jak hodnotíte prvních 6 měsíců provozu?

Bohužel jsme novou službu spustili v době COVIDové pandemie a s ní spojených restrikcí maloobchodního prodeje. Zájemci o kvalitní televizní nabídku, kteří jsou zvyklí objednávat věci přes internet, si spíše zvolí OTT službu. Anténa+ je cílena na diváky zvyklé nakupovat v kamenných prodejnách. Tam si ji ovšem v uplynulém období koupit nemohli. Není divu, že Anténa+ nenaplnila naše očekávání.

Čekáte proto u služby Anténa+ delší rozjezd (více času na prosazení na trhu), nebo placená televize v terestrice skončí?

Rozjezd bude jistě delší a Anténa+ se bude dále rozvíjet.

Z nabídky jste po několika měsících vyřadili kanály Nova HD a Prima HD a nahradili je jinými programy. V případě druhé uvedené se důvod nabízí. Proč skončila Nova HD?Udělali jsme si průzkum u zákazníků Antény+ a mezi jiným jsme zjišťovali, zda je pro ně atraktivnější HD kvalita nebo šíře nabídky. Docela jednoznačně převládala preference širší nabídky. Proto jsme namísto volně šířených stanic nabídku obohatili o další placené programy.

Je nyní v plánu rozšíření služby Anténa+ do dalších měst a regionů?

Vzhledem k tomu, že Evropská komise schválila prodloužení frekvenčních přídělů na terestrice jejich stávajícím držitelům do konce roku 2030, není v dohlednu k dispozici žádný celostátní multiplex. Náš zájem o celostátní terestrický multiplex trvá. V poslední odpovědi na naši žádost nám ČTÚ 25. února sdělil, že: „v současné době není rozhodnuto o způsobu využití příslušných rádiových kmitočtů. Není proto možné sdělit ani přibližný termín, kdy by bylo možné výběrová řízení vyhlásit.

Děkuji Vám za rozhovor.

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články