Quantcast

Atmedia index: 40 % Čechů využívá placené VOD služby

| Tisk

Aspoň jednu placenou službu s videi na vyžádání využívá již 40 % Čechů ve věku 15 až 69 let a lze předpokládat, že v příštím roce jich bude 42 %. Uživatelé VOD služeb mají přístup v průměru k 1,5 z nich, avšak ne vždy za všechny využívané služby platí.

Časté je například sdílení účtů se svými známými. Ukazují to výsledky atmedia indexu za 1. pololetí letošního roku, který realizovalo mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia.

Počet tzv. SVOD (subscription video on demand) služeb, tedy placených služeb s videi na vyžádání, v poslední době neustále přibývá. Podobně roste také počet jejich uživatelů. Aspoň jednu z nich v současnosti využívá již 40 % Čechů ve věku 15 až 69 let.


obrázek

▲ Obr č. 1 - 40 procent Čechů využívá VOD (graf: Atmedia)

VOD služby si v posledních letech získávají stále větší popularitu také mezi českými diváky. Výrazně k tomu přispěla celosvětová pandemie, kdy jsme byli všichni zavření doma a sledování televize nebo videí na vyžádání patřilo k nejčastějším aktivitám, kterými jsme trávili volný čas,“ přibližuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, výsledky průzkumu atmedia index.

Ze získaných dat dále vyplývá, že by měl trh placených VOD služeb v České republice i nadále růst, neboť 4 % Čechů, kteří zatím placené služby s videi na vyžádání nemají, je plánují začít v příštích dvanácti měsících využívat. V takovém případě by v příštím roce vzrostl počet uživatelů SVOD služeb na 42 %.

Výzkum jsme prováděli v březnu a květnu letošního roku, je tedy otázkou, jak se nakonec na ochotě platit za služby s videi na vyžádání projeví vysoká míra inflace a s ním spojená nižší kupní síla. To nám pravděpodobně ukážou již čísla za třetí čtvrtletí,“ upozorňuje Pavel Müller.

Za třetinu přístupů k SVOD službám uživatelé neplatí
Část diváků, kteří využívají placené služby s videi na vyžádání, sleduje obsah hned na několika z nich – v průměru připadá na jednoho uživatele 1,5 služby. Ne všichni ovšem za všechny tyto služby platí. Část z nich sdílí své účty s rodinnými příslušníky a známými, někteří si pouze občas zakoupí například jeden dva filmy.Z celkového počtu uživatelských přístupů k placeným VOD službám je prostřednictvím tzv. přímého členství placeno 52 % z nich – za tyto služby tedy uživatelé platí přímo poskytovateli služby například platební kartou nebo trvalým příkazem. Dalších 12 % je placeno prostřednictvím operátorů placené televize, kteří VOD služby nabízejí vedle televizních stanic.

Sdílené účty jsou obecně velký problém, který začíná řešit už i Netflix s tím, jak roste jeho konkurence a s navyšováním předplatitelů naráží na strop. Vedle více než 200 milionů platících domácností má totiž na Netflix přístup dalších sto milionů domácností, které za sledování jejich videoobsahu neplatí,“ vysvětluje Pavel Müller.

O výzkumu
Výzkum realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 4 217 respondentů (internetová populace ve věku 15–69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách, v prvním a druhém čtvrtletí letošního roku. Sběr dat realizovala výzkumná společnost Nielsen Admosphere metodou CAWI.

Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do třech zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených a neplacených videí na vyžádání (VOD).

redakce

Reklama
Vybrané články