Quantcast

V Bratislave sa stretnú regulátori z desiatich európskych krajín

| redakce | tisk

Rada pre vysielanie a retransmisiu je hostiteľom v poradí už štvrtého stretnutia Stredoeurópskeho fóra regulátorov (Central European Regulatory Forum - CERF). Na dvojdňovom zasadnutí predstaviteľov regulačných orgánov privíta vo štvrtok zástupcov Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, Cypru a Francúzska.

Regulátori združení v CERF-e sa stretávajú pravidelne raz ročne, vždy v inej krajine. Na stretnutiach spoločne diskutujú o frekventovaných problémoch súvisiacich s televíznym a rozhlasovým vysielaním, ktoré sa vyskytujú v každom z členských štátov CERF-u a nadobúdajú nadnárodný charakter.

Ide o výmenu informácií z oblasti legislatívy, hľadáme možnosti zlepšenia spolupráce v prípadnom udeľovaní licencií zo zahraničným presahom či riešenia sťažností spojených s vysielaním licencovaným v inom z členských štátov CERF-u“, priblížil niektoré z cieľov zasadnutí predseda Rady pre vysielanie Miloš Mistrík.

Obsahom tohtoročného zasadnutia Stredoeurópskeho fóra regulátorov, ktoré sa bude konať 20. a 21. septembra 2012 v bratislavskom hoteli Radisson SAS Carlton bude napríklad ochrana maloletých v ére reality show, reklama a sponzoring vo vysielaní či dodržiavanie kvót pre využívanie európskych nezávislých diel a programov vysielaných s multimodálnym prístupom.

Ide o problémy, ktoré pravidelne riešime aj na Slovensku, patria k najčastejším podnetom divákov a poslucháčov. Často sa nás pýtajú, ako sa k týmto otázkam pristupuje v zahraničí, chcú porovnať, či slovenská Rada rozhoduje prísne alebo benevolentne, či sú naše sankcie mierne alebo naopak príliš vysoké, zaujíma ich, aká je disciplinovanosť vysielateľov v iných krajinách“, doplnil M. Mistrík. CERF 2012 teda prinesie odpovede na najaktuálnejšie otázky mediálnej praxe, umožní spoznať rozhodovaciu činnosť regulačných orgánov v európskych krajinách a porovnať ju s pomermi na Slovensku.

zdroj: RVR

Reklama
Vybrané články