Široká nabídka DVB-T antén

RTVS a Český rozhlas rozšiřují spolupráci

| redakce | Tisk

Rozhlasové hry, fíčre, diskusné relácie, prepojenie zahraničného spravodajstva, ale aj spoločné kultúrne podujatia na oboch stranách. To všetko prinesie bilaterálna zmluva medzi RTVS a Českým rozhlasom.

Predstavitelia RTVS a Českého rozhlasu dnes podpísali Dohodu o spolupráci, ktorá rozvíja bilaterálne vzťahy v oblasti rozhlasového vysielania a kultúrnej výmeny. Prináša zdieľanie vlastných rozhlasových programov - rozhlasových hier, fíčrov, diskusných relácií, ale aj všetkých druhov hudobných programov s dôrazom na populárnu hudbu a jazz. „RTVS je tradičním a přirozeným partnerem Českého rozhlasu a těší mě, že dnešním podpisem dohody o spolupráci pokračujeme v nastoleném trendu,“ hovorí generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral.
Obrázek k textu: RTVS a Český rozhlas rozšiřují spolupráciObrázek k textu: RTVS a Český rozhlas rozšiřují spolupráci

Programová výmena bude prebiehať obojstranne a vyvážene a prinesie so sebou aj množstvo kultúrnych podujatí, ako spoločné koncerty súčasných hudobných interpretov, podporu svojich zástupcov na festivaloch, výmenu hudobných telies, alebo Týždeň slovenskej kultúry v Českom rozhlase a opačne, Týždeň českej kultúry v Rozhlase a televízii Slovenska.

Partnerstvo medzi Českým rozhlasom a RTVS nie je len výrazom tradície a priateľstva, ale aj prirodzenej mediálnej spojitosti, ktorá okrem rozhlasového vysielania zahŕňa aj veľké množstvo aktivít, ktoré presahujú úroveň mediálneho života,“ povedal na margo podpisu generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. S cieľom skvalitnenia a rozšírenia programových služieb obe strany umožnia svojim zahraničným spravodajcom poskytovať spravodajskú činnosť pre druhú zúčastnenú stranu. „Nadále budeme uskutečňovat vzájemnou programovou výměnu, sdílet zkušenosti a podporovat účast svých zástupců na festivalech či soutěžních přehlídkách. Naším cílem je zkvalitňovat nabídku pro posluchače, a posilovat tak naši roli média veřejné služby ve společnosti,“ dodáva René Zavoral.

zdroj: RTVS