Quantcast
TereBox T2

Discovery: Discovery HD nebude zatím lokalizován do češtiny

| Tisk

logo Společnost Discovery Networks Central Europe (DNCE) provozuje a nabízí na českém a slovenském trhu již sedm tématických dokumentárních programů. Většina z nich, včetně kanálu Discovery HD, je dostupná i pro abonenty satelitních platforem v Česku a na Slovensku. O těchto programech a nejenom o nich je dnešní rozhovor s paní Kinga Toth, Affiliate Sales Director, DNCE.

Parabola.cz: Společnost Discovery Network již nabízí na českém a slovenském trhu několik specializovaných kanálů. Můžete je čtenářům webu parabola.cz všechny stručně představit?

Kinga Toth, DNCE
foto: Kinga Toth,
Affiliate Sales Director, DNCE
Discovery: Nabízíme široké a rozmanité portfolio tématických kanálů prvotřídní kvality, mezi nimiž každý najde něco pro sebe. Na českém a slovenském trhu provozujeme 7 značek kanálů.
Discovery Channel je moderní a dynamický televizní kanál plně angažující své diváky. Prezentuje rozsáhlý svět plný dobrodružství. Nabízí emocionální, vášnivé a opravdové příběhy ze života prezentované fascinujícím a netradičním způsobem, ale i programy o inženýrství, motorizaci, koníčcích a aktivitách pro volný čas, bojových uměních, nebo o způsobech přežití v extrémních podmínkách. Kanál je převážně určen pro mladé muže, kteří se zajímají o svět a chtějí si rozšířit horizonty.
Animal Planet je jediná světová značka, jenž vtahuje diváka do emociálního, poutavého a dramatického obsahu věnovaného zvířatům – od volně žijících živočichů po domácí mazlíčky. Animal Planet spojuje lidi a zvířata bohatým a hlubokým obsahem. Milovníkům zvířat nabízí přístup k zábavě, informacím a obohacuje je prostřednictvím několika platforem.
Discovery World byl vytvořen na základě Discovery Civilisation. Nabídka kanálu, všestranný a zcela fascinující obsah, je založena na široké škále dokumentů uvádějících rozmanité příběhy, které prezentují svět zajímavým a vzdělaným způsobem.
Discovery Science prezentuje nejzajímavější otázky technologie a vědy. Kanál vysvětluje největší technologické projekty, ukazuje zajímavé trendy ve výzkumu, baví diváky úžasnými přístroji a novinkami, představuje nejmodernější praktická využití nových technologií a průlomové objevy. Programový obsah Discovery Science je prezentován dostupným, pro diváka přívětivým, dokonce i zábavným způsobem.
Discovery Travel&Living je lifestylovým kanálem v portfolio DNCE zaměřeným na ženy. Zajímavým a inovativním způsobem pokrývá témata a problémy, se kterými se ženy ve svém každodenním životě setkávají, například zdraví, rodina, kariéra, vztahy, móda a volný čas. Přístupným a poutavým způsobem předává zkušenosti a praktické informace, poskytuje prostor pro rozvinutí kreativity, podněcuje k zamyšlení, k sebezdokonalování a inspiruje k činnosti.
Discovery HD je jednou z předních globálních značek poskytujících zábavu prostřednictvím nejlepšího standardu technologie vysokého rozlišení obrazu. Díky úžasné síle zvukového a vizuálního projevu se svět, který nás obklopuje, stejně jako poutavé cestování, příroda, životní styl, věda, přírodní historie, kulturní programy zdá být bližší, více fascinující a důvěrnější.
Nedávno spuštěný kanál ID Investigation Discovery je kanál s 24 hodinovým programem zbývající se forenzními vědami a vyšetřováním, nabízející faktografické programy špičkové kvality, které přinášejí přímá svědectví od expertů zkoumajících zločineckou mysl a odhalujících v rámci vyšetřování zásadní fakta. Kanál je určený dospělému, spíše ženskému publiku mezi 25 – 54 lety, které je fascinováno forenzikou a vyšetřováním za použití nových technologií, metod a moderních nástrojů.

Jakým směrem se bude měnit hlavní program Discovery Channel vysílaný na území ČR a SR, když Discovery Networks CE rozšiřuje nabídkou tématických kanálů skupiny Discovery?

Discovery Channel je nadále naší vlajkovou lodí, přestože naším cílem je rozšířit nabídku o všechny naše kanály, které jsou prvotřídními značkami, mají individuální povahy, unikátní programová schémata a styly. Discovery Channel má na všech našich trzích nejširší zastoupení a nejvyšší počet loajálních diváků. Určitě budeme dále pracovat na upevnění své pozice v každém teritoriu a posílení značky. Nedávno jsme provedli oživení portfolia, které zahrnovalo i rebranding Discovery Channel. Jeho součástí bylo nové logo, celkově nový, výrazný vizuální vzhled, dynamičtější přístup, ještě bohatší programová nabídka a nová pozice konceptu Live Life Large. V našem plánu jsou další investice do programové nabídky, značky a služeb, které plní potřeby našich partnerů a zlepšují divácký zážitek pro zákazníky.

Programy Discovery World a Discovery Science jsou přítomné na satelitní platformě Digi TV ale pouze v angličtině. Jednáte s provozovatelem této služby ohledně možnosti šíření dalšího audio tracku česko-slovenského?

V České republice a na Slovensku provozujeme 3 feedy. Všechny feedy dostupné v České republice jsou k dispozici pro Digi TV. Začátkem tohoto roku jsme zlokalizovali jazykové verze Discovery Science a Discovery World, které jsou dostupné prostřednictvím evropského feedu.

Plánujete lokalizovat i třetí z SD Vašich tématických kanálů - Discovery Travel and Living?

Lokalizace je jednou z našich priorit pro region střední a východní Evropy a konstantně na tomto úkolu pro jeho naplnění pracujeme. Discovery Travel&Living je důležitou lifestylovou sítí v našem portfoliu a nepochybně chceme jeho přítomnost v obou teritoriích rozšířit (v květnu jsme kanál oživili, dostal nové logo, modernější vzhled, dynamičtější přístup, pozici a ještě atraktivnější programovou nabídku). Nicméně momentálně jsme zaměřeni na rozšíření distribuce současného portfolia, což se týká především kanálů Discovery Travel&Living, Discovery Science, Discovery World, které jsou prvotřídními kanály s individuálními povahami, unikátními programovými schématy a silnou značkou. Jejich distribuce na ostatních trzích střední a východní Evropy je již opravdu silná a my nyní pracujeme na vybudování stejné základny i v České republice a na Slovensku. Navíc zvažujeme rozšíření distribuce v České republice nedávno spuštěných kanálů Discovery HD a ID Investigation Discovery.

Na český a slovenský trh nedávno vstoupil první kanál Discovery Network ve vysokém rozlišení (HDTV) - Discovery HD. Je vysílán pouze v anglickém jazyce. Je v plánu český či slovenský dabing na tomto programu? Nebo zvolíte CZ/SK titulky?

Tento kanál jsme v České republice právě spustili a naším cílem je rozjetí jeho distribuce a posílení pozice na trhu. Ohledně jazykové lokalizace tohoto programu v České republice nebo na Slovensku nemáme momentálně žádné plány.

Je pro Vás lokalizace všech vašich programů do CZ/SK jazyka na českém a slovenském trhu prioritou? Nebo plánujete šířit některé programy záměrně v anglickém jazyce?

Lokalizace spolu s rozšířením distribuce jsou pro nás v obou teritoriích prioritou. Než se však rozhodneme pro určitou formu lokalizace, ať už simultánní překlad, dabing nebo titulky, vždy musíme předem provést průzkum a zjistit specifika příslušného trhu a preference diváků. Proto je celý proces zkoumání trhu za účelem poznání diváků a obou trhů také mezi našimi prioritami.

Pořady na kanálech Discovery Networks jsou opatřeny českým nebo slovenským dabingem. Rozhodujete, jaký pořad bude s českým a který se slovenským dabingem? Kolik procent dabingu na Vašich stanicích je v češtině a ve slovenštině?

Máme hlavní inventář, který je pro nás referencí a zajišťuje dodržování předem stanovených poměrů lokalizace. Jazyk lokalizace vybíráme podle procentuálního podílu 60% češtiny / 40% slovenštiny, jelikož doposud máme 60% obsahu v češtině a 40% ve slovenštině.

logo Na českém a slovenském trhu působí dvě verze hlavního kanálu Discovery Channel. Pro multiregionální platformy Digi TV a UPC Direct Discovery Channel Hungary a pro kabelové sítě a službu Skylink pak Discovery Channel Central Europe. Proč na těchto trzích vyrábíte dvě programově odlišné verze? Jak vnímáte potřeby a zájmy českého a slovenského diváka ve srovnání s maďarským divákem?

V České republice a Slovensku opravdu provozujeme několik feedů. Je nám známo, že takovéto situace mohou způsobit jistý zmatek. Nicméně tato 2 teritoria jsme zahrnuli do struktury DNCE v loňském roce a od té doby tyto trhy nejen bedlivě sledujeme, ale také jsme započali lokalizační proces jmenováním místního obchodního zástupce, jazykovou lokalizací na kanálech Discovery Science a Discovery World nebo lokálními PR aktivitami. Spuštění dedikovaného místního feed bude pro nás v určitém okamžiku přirozeným krokem a pracujeme na tom, abychom ho docílili. Momentálně ale rozšíření distribuce, portfolia a rozvoj značky zůstávají našimi prioritami. Navíc jako součást naší lokalizační strategie provádíme detailnější průzkum obou trhů, abychom lépe porozuměli místním divákům včetně jejich sledovacích návyků, preferencí a motivací.

Může Vám maďarský feed Discovery Channel na českém a slovenském trhu kazit pověst dobré značky? Přeci jenom ne každý divák ovládá maďarský jazyk a podle ohlasů diváků jim maďarské upoutávky na pořady (self-promotion) a reklama spíše vadí.

Český a slovenský překlad maďarského feedu je dostupný a plánujeme pokračovat v dialogu s našimi diváky, abychom zajistili, že rozvoj kanálu odpovídá jejich potřebám.

Společnost Discovery Networks uvádí na trh nový kanál „ID“ (Investigation Discovery). Na co se mohou diváci na této stanici těšit? Co divákům nabídne?

ID Investigation Discovery nabídne bezkonkurenční řadu firenzních a investigativních programů ze Spojených států a vůbec z celého světa se zaměřením na forenzní vědy, jak jsou využívány při odkrývání opravdových příběhů v rámci těch nejzajímavějších světových vyšetřování. Kanál využívá dramatické, faktické vyprávění, aby přinesl hloubkovou analýzu vyšetřování, spolu s přímými svědectvími expertů odhalujícími důkazy, metody a motivy. Při pohledy na stoupající popularitu forenzního žánru u mladých lidí v Evropě, stejně jako faktu, že kanál je součástí portfolia Discovery a má silné jméno a kvalitní programovou nabídku, věřím, že ID Discovery Investigation bude hlavním cílem pro diváky a zajímavou nabídkou pro naše obchodní partnery.

Bude program „ID“ lokalizován do češtiny/slovenštiny?

Kanál byl v České republice a na Slovensku spuštěn teprve nedávno. Stále jednáme s našimi obchodními partnery v obou teritoriích za účelem zvýšení dostupnosti a dosahu kanálu. Věříme totiž, že se z hlediska obsahu a značky jedná o skvělou nabídku. Momentálně nejsou žádné plány na lokalizaci kanálu v České republice a na Slovensku.

Jaké významné platformy a sítě tento program do své nabídky zařadí?

V České republice byl již kanál spuštěn společnostmi SELF Servis, RIO Media a BKS Capital Partners. Brzy bude také uveden do nabídky Digi TV. ID Investigation Discovery je nabízen jako součást základního balíčku. Doporučujeme našim partnerům, aby kontaktovali našeho místního obchodního zástupce a zjistili více o této síti a její vskutku jedinečné nabídce.

Společnost Discovery Networks spouští nový kanál „ID“ a expanduje na nové trhy v době tzv. světové krize, kdy většina programerů spíše vyčkává na „lepší dobu“ pro start nového projektu (či nových projektů). Považujete toto období Vy spíše jako příležitost k rychlé expanzi do českých a slovenských sítí?

Jen společnosti se silnou pozicí na trhu, silnou značkou a značkovým portfoliem kanálů s kvalitní programovou nabídkou odpovídající potřebám širší divácké základny mají dostatečně dobrou pozici a mohou čelit krizi efektivně. Discovery všechna tato kritéria splňuje a proto se nadále dynamicky rozvíjí. Podrobně a pečlivě sledujeme ekonomické prostředí, abychom určili, které zdroje jsou zapotřebí pro udržení rozvoje našich aktivit. Udržujeme blízký kontakt s našimi klienty a našich diváků se ptáme na jejich názory. Neustále pracujeme na vylepšování našich nabídek, investujeme do kvalitního obsahu a rozvoje značek, aby naši diváci a obchodní partneři zůstali spokojeni. Navíc nepřetržitě hledáme nová kreativní řešení pro rozšíření naší nabídky a nové obchodní možnosti. Věříme, že tento přístup nám pomůže posílit naši vedoucí pozici na všech trzích a změní překážky na příležitosti k dalšímu růstu.

Mění se v době krize chování českého a slovenského diváka placených kanálů? Vyhledává spíše jiný typ obsahu zábavy nebo sleduje televizi méně?

Chceme vědět, jak naši diváci sledují a konzumují televizní programy, co je jejich motivací za sledováním televize a jaké jsou hlavní trendy. To je zcela zásadní pro potřeby programové nabídky a další budování našeho portfolia. Proto je průzkum na všech trzích velmi důležitý. Nicméně zatím nemáme přístup k peoplemetrovým datům v České republice. Jakmile se ovšem naskytne příležitost, přidáme se. Z toho jak doposud sledujeme trh můžeme určitě říci, že v těžkých časech lidé spíše šetří na jiných aktivitách než na televizi, která stále zůstává primární formou zábavy. Tématické kanály jako je Discovery se mohou těšit zvýšené popularitě a uznání díky kvalitní a různorodé programové nabídce, silné značce a dynamickému přístupu.

Animal Planet prošel na jaře letošního roku výraznou programovou proměnou (pestřejší obsah). Jaký máte zpětný ohlas diváků na tyto změny?

Rebranding Animal Planet proběhl v říjnu loňského roku. Kanál získal nový vzhled včetně nového loga, dále také obohacený, čerstvý obsah a dynamičtější pojetí. Aby naše nabídka byla ještě relevantnější k českému a slovenskému trhu, spustilo letos Discovery na těchto dvou trzích feed Animal Planet Europe, který nahradil předchozí MEATI feed. Diváci touto výměnou získali od dubna 24 hodinový programový plán včetně menšího počtu výplní a více opravdového, fascinujícího obsahu. Jsme přesvědčeni, že naše odhodlání jít cestou lokalizace a investic do rozvoje naší nabídky na obou trzích ocení diváci i obchodní partneři. Věříme v rostoucí význam a růstový potenciál obou trhů a budeme zde pokračovat v aktivním působení, abychom co nejefektivněji sloužili zájmům našich klientů a diváků na těchto dynamických trzích.Kanál Animal Planet se na některých trzích již vysílá i ve vysokém rozlišení. Kdy se Animal Planet HD dočkáme v Česku a na Slovensku?

Vytrvale pracujeme na rozvoji našeho portfolia a rozšíření naší HD nabídky v regionu střední a východní Evropy. Letos jsme v České republice spustili Discovery HD a soustředíme se na získání širší distribuce. Soustavně také sledujeme tento trh a jeho trendy. Zároveň jsme otevřeni diskusi a spolupráci s našimi obchodními partnery.

Jakou strategii má Discovery Networks na nejbližší období po technické stránce? Rozšiřovat portfolio programů ve standardním rozlišení nebo se více zaměřit na high-definition?

Discovery bylo průkopníkem HDTV a prvním společností, která spustila non-stop vysílání HD kanálu ve Spojených státech v roce 2002. Od té doby Discovery své HD portfolio značně rozšířilo. V současné době provozuje HD služby na 44 trzích celosvětově (včetně USA) prostřednictvím Discovery HD, Animal Planet HD a Discovery Channel HD simulcast v Japonsku a Itálii. Ve střední a východní Evropě je Discovery HD dostupné na všech pěti trzích zahrnujíce Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Českou republiku, kde byl kanál spuštěn v letošním roce. Dále rozšiřujeme naši HDTV nabídku a zároveň pracujeme na rozšíření distribuce. Discovery HD ja zlatým standardem vysokého rozlišení. Vysílá ve formátu 1080i. Discovery navíc disponuje bezkonkurenční knihovnou HD obsahu. To vše je zárukou nejvyšší kvality a nezapomenutelných zážitků při sledování televize. Co se SD kanálů týče, i zde stále pracujeme na rozvoji portfolia pro jeho zatraktivnění pro diváky a obchodní partnery a pro oslovení ještě širšího publika.

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články