Quantcast
TereBox T2

SatConvert 16 - zajímavá alternativa skupinového příjmu z družice

| Tisk

Rozvody sat. signálu v STA jsou stále žádanější. Není to jen z důvodu omezené nabídku DVB-T (která se spíš zmenšuje), ale i kvůli problémovým místům, kde je příjem DVB-T obtížný a na řešení se čeká i několik let, na hodně místech je možný příjem jen dvou multiplexů a v nezanedbatelné míře i kvůli požadavkům na kvalitu a HD vysílání. Celkem běžný je přímý rozvod pomocí multiswitchů, v poslední době pak ještě možnost převodu DVB-S do DVB-T pomocí transmodulátorů. Nejideálnější je přímý rozvod pomocí multiswitchů, ale co když to není možné?

Důvody se najdou – nemožnost rozvést velké množství kabelů po objektu, neprostupné staré trubky, vysoká cena.... Nabízí se však jistá alternativa, která sice s určitým omezením ale celkem snadno umožní rozvést až 30 satelitních transpondérů v rozvodu k libovolnému počtu účastnických zásuvek. Zařízení se jmenuje SatConvert 16 a já jsem měl možnost si zařízení osahat v praxi.

Jak přístroj vypadá?


obrázek

Na první pohled je to jen bílá krabice s F-konektory. Na vstup se přivede signál satelitní mezifrekvence v pásmu 950-2150 MHz, na výstupu je signál ve stejném pásmu, jen se nastaví, které transpondéry se mají převést do výstupního spektra v pásmu 950-2150MHz. Při běžné šířce pásma transpondéru 38MHz se tedy dá převést až 30 transpondérů.

Pozor – nejedná se o Unicable, ten pracuje trošku jinak a přináší zase jiná omezení (počet družic, nutnost přijímačů s touto podporou, omezený počet účastníků...)


obrázek

Uvnitř krabice se nachází zdroj, sat. rozbočovač, slučovací jednotka, zesilovač sat. signálu a programátor. Není tedy potřeba pro nastavení používat jiný drahý programátor.

Do slotu se zasouvá vlastní konvertor – deska obsahující dva moduly pro dva transpondéry:


obrázek

Takže to po osazení modulem konvertoru vypadá takto:


obrázek

Osadit do jedná základní stanice lze tedy 1-8 modulů (16 konvertorů – tedy převáděných TP ).

Technické údaje přístroje

Napájení stanice je ze sítě 230V/50Hz (180-265V), vlastní jednotka obsahuje spínaný zdroj, osazený celkem kvalitními komponenty. Napájení konvertoru je 12V/300 mA max., spotřeba jednotky je max.65W při kompletním osazení a napájení LNB.

Vstupní frekvence konvertoru: 950-2150MHz
Výstupní frekvence: 950 – 2150MHz
Výstupní úroveň: max. 106dBuV
Regulace výstupní úrovně:
- na výstupu z konvertoru: útlumák 0-20dB
- na výstupu zesilovače: útlumák 0-10dB

Provozní teplota 0-50st.C
Rozměry 44x37x17 cm
Programování – tři tlačítka na panelu a zobrazování na displeji
Sloučení s terestrickým signálem se provede běžným slučovačem TV/SAT.

Jak to pracuje?

Velmi jednoduše, dá se říct že stejně, jako programovatelné kanálové procesory pro běžný terestrický signál. Sat. signál se přivádí na down-konvertor, který převede nastavenou frekvenci na jinou a tu následně na novou, vámi zadanou. Takto lze poskládat až 30 TP se šířkou pásma 38 MHz do běžného spektra satelitní mezifrekvence.


obrázek

Výsledné signály se sloučí na slučovací liště a zesílí na požadovanou výstupní úroveň, vhodnou pro šíření v rozvodu.

Pokud se požaduje převádět signál z různých pásem a polarizací, je nutné použít konvertor quattro. Přístroj neposílá signál 22kHz ani neumí přepínat polarizaci napětím 13/18V.

Požadavky na rozvod

Rozvod musí být schopný přenášet signály do pásma 2150 MHz. Zapojení rozvodu je v podstatě stejné, jako se používalo dříve na bytovkách, jen všechny komponenty musí být schopné přenosů signálů do 2150 MHz – tedy rozbočovače, zásuvky ( jsou běžné satelitní - průchozí a koncové) a koax.kabel musí být kvalitní s přijatelným útlumem v sat. pásmu.

Napájecí napětí pro LNB je možné v přijímači uživatele vypnout, není potřeba. Stejně tak signál 22kHz.

Výhody:
- jednoduchý a levný rozvod jedním kabelem
- použití běžných přijímačů libovolné značky, na jeden kabel do bytu lze zapojit více přijímačů, nezávisle fungujících (limit je daný víceméně jen úrovní signálu)

Nevýhody:
- omezený počet přenášených transpondérů na max. 30
- nutnost vytvořit speciální setting pro přijímače

Jak drastické to bude omezení?

Vezměme si např. CS Link /Skylink – dnes vysílají na 10 transpondérech, to je tedy 5 modulů konvertorů do přístroje a ještě tři (tedy 6TP) do 1. jednotky zůstávají.

Vezměme si UPC Direct – dnes se využívá 17 transpondérů, na 1 TP se vysílá maďarské Spektrum, takže s velmi malým omezením stačí jedna kompletně osazená jednotka.

Pro skupinový příjem CS Link/Skylink a současně UPC Direct tedy stačí dvě jednotky s malou rezervou.

DIGI TV – vysílá na 13 transpondérech, opět tedy stačí jedna základní jednotka ze 7 konvertory, kombinace DIGI-TV+CS Link/Skylink je rovněž bezproblémová.

Omezení by bylo při kombinaci všech 4 platforem.

Jak se zařízení chová k signálu ?

Zařízení obsahuje dva měniče kmitočtu a zesilovač s poměrně velkým ziskem, je tedy jasné, že min. vlastní šum těchto komponentů zhorší signálové parametry. Jak výrazně se můžete podívat zde (pro úplnost dodávám – příjem je na parabolu cca 60 cm a poměrně rozsáhlém rozvodu, proto jsou nízké vstupní úrovně):


obrázek

Vstupní signál z družice Astra 1 19,2st.E, 11509MHz/V

Výstupní signál po konverzi (úroveň je snížena atenuátorem až na vstupu měř. přístroje, výstupní úroveň je nastavena na 100 dBuV):


obrázek

Je patrné mírné zhoršení cBER a MER, což lze očekávat .

Zkusil jsem ještě pro zajímavost tento poměrně problémový TP Skylinku 12109 MHz/H:


obrázek


obrázek

Vstupní signál z družice Astra3, 23,5E – TP 12109MHz/HVýstupní hodnoty po konverzi:


obrázek
obrázek

Ladění přijímačů

Je celkem jednoduché, zadává se jen frekvence a parametry SR a FEC. Nezdává se polarizace ani žádné další parametry. Napájení LNB je možné (není nutné) vypnout.


obrázek

Závěrem

jedná se o zajímavé zařízení a určitou alternativu pro řešení satelitních rozvodů, zejména při velkém počtu účastníků. Systém sice přináší určitá omezení, která ale nemusí v poměrně velkém počtu případů vadit. Je to rozhodně lepší řešení než unicable a nesrovnatelně lepší než převod do analogu. Za zapůjčení děkuji Petru Rennovi.

Radomír Kovář

Reklama
Vybrané články