Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Instalace motoru Digipower SG-2100

O instalaci (nejen) tohoto motoru jsme se mohli již několikrát dočíst i v odborných článcích. Myslím ale, že nebude na škodu připomenout si především základní věci, týkající se instalací DiSEqC motorů (motory ovládané pomocí protokolu DiSEqC 1.2).

Jak je z častých dotazů zřejmé ani základní poučky k instalacím motorů se ještě úplně nezapsaly do podvědomí diváků satelitního příjmu. Dokonce i v odborných článcích se občas vyskytnou "drobné" nepřesnosti, pramenící pravděpodobně spíše z neuvědomění si nežli z nevědomosti. Ještě před samotným popisem instalace bych se s vámi rád podělil o dojmy, které ve mně Digipower SG-2100 zanechal.

Uživatelský přechod od táhlových motorů k DiSEqC motorům obecně znamenal celkem znatelné zjednodušení instalace motorů, proto se také tento typ motorů rychle ujal. Po oblíbeném motoru STAB H-H 100 se po kratší dobu hojně prodával SIM 2 UNI, který hlavně díky své tehdy velmi přijatelné ceně získal také určitou popularitu. Ale i když omezený rozsah tohoto motoru nebyl pro mnoho uživatelů na překážku, horší to již bylo s kvalitou provedení. S příchodem Digipoweru SG-2100 na náš trh se situace opět změnila.

motor SG-2100 Digipower SG-2100 je opravdu povedený výrobek. Jeho už na první pohled robustní provedení dává tušit, že i kvalita tohoto motoru bude již v jiné úrovni nežli např. zmiňovaný SIM 2 UNI. Dokonce i rozsah přijímaných pozic (+-70° od nulové pozice) a možnost použití až 120cm velké paraboly jsou parametry na DiSEqC-ový motor slušné a dozajista dostačující i pro náročnější fanoušky satelitního příjmu. I přes moji orientaci spíše k multifocusovému řešení příjmu z více družic musím objektivně přiznat, že tento motor dokáže zaujmout i "starého multifocusáka".

Ale nyní již k oněm zmiňovaným základním instalačním poučkám.

Základní a velmi častou chybou při instalaci motoru je podceňování nutnosti naprosto kolmého stožáru (konzoly). Je opravdu nezbytné mít motor upevněn na stožáru, který je co nejpřesněji kolmý k zemi.. I když po namontování první stovky stožárů mají montážníci onu kolmost již tzv. "v oku", ti moudřejší přesto neváhají použít vodováhy. Proto lze i všem šikovným laikům jen doporučit, aby pomoc tohoto chytrého vynálezu také využili a nespoléhali se jen na své (necvičené) oko. Těm méně zkušenějším jen připomenu, že kolmost stožáru musí zkoušet minimálně ze dvou stran svírajících úhel cca. 90°.

Poté, co máme tento základ již vyřešen, můžeme se podívat na samotný motor. Na úchytu motoru máme vyznačeny dvě stupnice. Jednu popsanou jako ELEVATION a druhá nese název LATITUDE. Nás bude zajímat LATITUDE. Na této stupnici nastavíme hodnotu odpovídající zeměpisné šířce (rovnoběžka) naší pozice na mapě. Tu zjistíme mimo internet také v obyčejném zeměpisném atlasu. Např. pro Prahu je to 50° (střed Prahy 50.1°), Brno 49° (střed Brna 49.2°), Bratislava (společně s Vídní) 48.2°, ... Pro nastavení na motoru samozřejmě nepotřebujeme přesnost na desetinná místa (vzhledem k možnostem stupnice na úchytu), ale tato přesná čísla se nám mohou hodit později, při nastavování funkce USALS v přijímači.

Po nastavení této hodnoty na těle motoru můžeme pokročit k dalšímu důležitému kroku a to je tzv. nulový bod. Proměnlivost tohoto bodu vzhledem ke geografické poloze je často opomíjený aspekt nastavování. Tento bod, stejně jako LATITUDE, není konstantní a mění se s naší polohou, tentokrát jde o zeměpisnou délku (poledník). Opět je pro jeho určení možné použít i zeměpisný atlas. Příklad: Praha 14.4°E, Brno 16.6, Bratislava 17.1° (Vídeň 16.4°), ...

Nastavení nulového bodu je ovšem již trošku složitější nežli jenom dotáhnutí šroubku na stupnici úchytu motoru. Nulový bod tedy nastavíme následně popsaným způsobem.

Kolem "nohy" motoru (místo na nějž upevňujeme parabolu) máme kruhovou stupnici v jejímž středu je nula - onen nulový bod. Při nastavování natáčecího zařízení na nulový bod musí tedy být tato stupnice na onom středu - nule. Poté již můžeme konečně připevnit k noze motoru naši parabolu. A to tak, aby noha paraboly byla v "zákrytu" s nohou motoru. Prakticky to vypadá tak, že pokud se postavíme za motor a pomyslně si prodloužíme směr nohy motoru, musí být v jedné přímce s nohou paraboly, tudíž máme parabolu nastavenou stejným směrem jako motor. Poté držák paraboly dotáhneme a se samotnou parabolou již horizontálně (doleva-doprava) netočíme! Na nastavení horizontálního směru již otáčíme celým motorem s parabolou přímo na stožáru. Vertikální směr (sklápění nahoru-dol_ f9) paraboly nastavíme předběžně na 34-35°. Následně nasměrujeme horizontální rovinu na družici nacházející se na našem nulovém bodě (např. 13°E Hotbird, 16°E Eutelsat, 19°E Astra1, ...). Pokud se na našem nulovém bodě žádná družice nenachází, musíme použít tu nejbližší možnou s tím, že pokud je od naší pozice vzdálená více než dva stupně, je vhodné pro větší přesnost tento rozdíl nastavit manuálním pohonem na motoru.
Všechna nastavení samozřejmě provádíme podle ukazatele síly signálu na obrazovce pomocného TV s připojeným sat. přijímačem na zadaném konkrétním kmitočtu zvoleného programu z vybrané družice, případně s použitím měřícího přístroje. Po co nejpřesnějším dosměrování motor na stožáru dotáhneme a to střídavě levou a pravou stranu. Následně ještě dosměrujeme vertikální směr na držáku paraboly (do LATITUDE nezasahujeme). Při utahování šroubů i po dotažení opět kontrolujeme podle ukazatele signálu, či měřícího přístroje.

Po mechanické stránce máme tedy motor nainstalován. Následně můžeme využít šikovnou funkci USALS (GOTO), pokud ji ovšem náš přijímač podporuje. V takovém případě v menu přijímače tuto funkci aktivujeme a nastavíme v ní naši zeměpisnou polohu - zeměpisnou šířku (Praha 50.1°N) a zeměpisnou délku (Praha 14.4°E). Zde uvádíme již ta přesnější čísla. Pokud přijímač tuto funkci neumí, musíme nastavit každou požadovanou družici popojížděním motoru přes software přijímače na jednotlivé pozice a následným jejich uložením do paměti přístroje. Na rozdíl od funkce USALS je také potřeba nastavit limity natáčení (max. západ / max. východ).

Závěrem chci jen podotknout, že pokud ještě nemáte zakoupen svůj digitální receiver, či snad plánujete jeho výměnu a zároveň uvažujete do budoucna o motorovém řešení vašeho satelitního příjmu, uvažoval bych v takovém případě již jen o receiverech (a motorech) podporujících funkci USALS (GOTO) a to nejen v případě, že si jej budete instalovat sami. I montážníkům šetří tato funkce nějaký čas a vám tím pádem peníze.

Doporučené související články:
Popis motoru SG 2100
Referenční (vyhledávací) frekvence u jednotlivých družic
Nastavení natáčení u přístrojů Humax

autor textu: GESPA