Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Přepočet W na dBW

WdBWWdBWWdBWWdBWWdBW
1 W0 dBW2 W3 dBW3 W5 dBW4 W6 dBW5 W7 dBW
6 W8 dBW7 W8 dBW8 W9 dBW9 W10 dBW10 W10 dBW
11 W10 dBW12 W11 dBW13 W11 dBW14 W11 dBW15 W12 dBW
16 W12 dBW17 W12 dBW18 W13 dBW19 W13 dBW20 W13 dBW
21 W13 dBW22 W13 dBW23 W14 dBW24 W14 dBW25 W14 dBW
26 W14 dBW27 W14 dBW28 W14 dBW29 W15 dBW30 W15 dBW
31 W15 dBW32 W15 dBW33 W15 dBW34 W15 dBW35 W15 dBW
36 W16 dBW37 W16 dBW38 W16 dBW39 W16 dBW40 W16 dBW
41 W16 dBW42 W16 dBW43 W16 dBW44 W16 dBW45 W17 dBW
46 W17 dBW47 W17 dBW48 W17 dBW49 W17 dBW50 W17 dBW
60 W18 dBW70 W18 dBW80 W19 dBW90 W20 dBW100 W20 dBW
110 W20 dBW120 W21 dBW130 W21 dBW140 W21 dBW150 W22 dBW
160 W22 dBW170 W22 dBW180 W23 dBW190 W23 dBW200 W23 dBW
250 W24 dBW300 W25 dBW350 W25 dBW400 W26 dBW450 W27 dBW
500 W27 dBW550 W27 dBW600 W28 dBW650 W28 dBW700 W28 dBW
750 W29 dBW800 W29 dBW850 W29 dBW900 W30 dBW950 W30 dBW
1000 W30 dBW1100 W30 dBW1200 W31 dBW1300 W31 dBW1400 W31 dBW
1500 W32 dBW1600 W32 dBW1700 W32 dBW1800 W33 dBW1900 W33 dBW
2000 W33 dBW2100 W33 dBW2200 W33 dBW2300 W34 dBW2400 W34 dBW
2500 W34 dBW2600 W34 dBW2700 W34 dBW2800 W34 dBW2900 W35 dBW
3000 W35 dBW3100 W35 dBW3200 W35 dBW3300 W35 dBW3400 W35 dBW
3500 W35 dBW3600 W36 dBW3700 W36 dBW3800 W36 dBW3900 W36 dBW
4000 W36 dBW4100 W36 dBW4200 W36 dBW4300 W36 dBW4400 W36 dBW
4500 W37 dBW4600 W37 dBW4700 W37 dBW4800 W37 dBW4900 W37 dBW
5000 W37 dBW6000 W38 dBW7000 W38 dBW8000 W39 dBW9000 W40 dBW
10000 W40 dBW11000 W40 dBW12000 W41 dBW13000 W41 dBW14000 W41 dBW
15000 W42 dBW16000 W42 dBW17000 W42 dBW18000 W43 dBW19000 W43 dBW
20000 W43 dBW21000 W43 dBW22000 W43 dBW23000 W44 dBW24000 W44 dBW
25000 W44 dBW26000 W44 dBW27000 W44 dBW28000 W44 dBW29000 W45 dBW
30000 W45 dBW31000 W45 dBW32000 W45 dBW33000 W45 dBW34000 W45 dBW
35000 W45 dBW36000 W46 dBW37000 W46 dBW38000 W46 dBW39000 W46 dBW
40000 W46 dBW41000 W46 dBW42000 W46 dBW43000 W46 dBW44000 W46 dBW
45000 W47 dBW46000 W47 dBW47000 W47 dBW48000 W47 dBW49000 W47 dBW
50000 W47 dBW51000 W47 dBW52000 W47 dBW53000 W47 dBW54000 W47 dBW
55000 W47 dBW56000 W47 dBW57000 W48 dBW58000 W48 dBW59000 W48 dBW
60000 W48 dBW61000 W48 dBW62000 W48 dBW63000 W48 dBW64000 W48 dBW
65000 W48 dBW66000 W48 dBW67000 W48 dBW68000 W48 dBW69000 W48 dBW
70000 W48 dBW71000 W49 dBW72000 W49 dBW73000 W49 dBW74000 W49 dBW
75000 W49 dBW76000 W49 dBW77000 W49 dBW78000 W49 dBW79000 W49 dBW
80000 W49 dBW81000 W49 dBW82000 W49 dBW83000 W49 dBW84000 W49 dBW
85000 W49 dBW86000 W49 dBW87000 W49 dBW88000 W49 dBW89000 W49 dBW
90000 W50 dBW91000 W50 dBW92000 W50 dBW93000 W50 dBW94000 W50 dBW
95000 W50 dBW96000 W50 dBW97000 W50 dBW98000 W50 dBW99000 W50 dBW
100000 W50 dBW101000 W50 dBW102000 W50 dBW103000 W50 dBW104000 W50 dBW
Tab. č. 1 - Přepočet W na dBW