Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Ochrana elektroniky před bleskem

Bouřky vznikají v oblasti atmosféry v nestabilních proudech teplého vzduchu. V bouřkových mracích se nahromadí elektrický náboj, který se po dosažení velikosti milionů voltů vybije do země bleskem o intenzitě několika tisíc ampérů. Napětí si často krátí cestu a blesk pak uhodí do vysokého předmětu. Proto je vždy důležité mít fungující bleskosvod a k němu uzemněné všechny venkovní stožáry s anténami.

Při úderu blesku se v nejbližším okolí šíří po elektrické síti přepětí, které i když je krátkodobé (několik milisekund), je schopné zničit všechny elektronické přístroje připojené do sítě. Výhodné je používat pro choulostivé přístroje trvale přepěťové ochrany a filtry, kterých je na trhu dnes už dostatečné množství v různém provedení.
Nejlepší ochranou proti této nepříjemné události je odpojení přístrojů ze všech zásuvek vždy před i během bouřky.

Horší situace je s televizory či satelitními přijímači. Díky blesku, který může zasáhnout i vaši terestrickou anténu na střeše domu, může být zničen televizní přijímač, i když máte venkovní anténu uzemněnu. Zde je opět vhodné při bouřce odpojit přívodní kabel od antény do TV, je možné také použít přepěťových ochran či bleskojistek, které se zapojí do signálové cesty přímo na koaxiální kabel.

Podobná situace je v případě satelitního přijímače. Kromě vypnutí a vytažení síťového kabelu ze zásuvky je důležité nezapomenout ani na odpojení kabelu od parabolické antény. I na ní se mohou naindukovat výboje, které mohou zničit digitální přijímač.

Odpojením kabelu satelitního receiveru od paraboly nezabezpečíme ochranu našeho LNB, který je také možnou obětí blesku. LNB odpojený od napětí by však zničil snad jen přímý, nebo velmi blízký úder. Ceny LNB jsou však v porovnání s cenami televizních a satelitních přijímačů natolik nízké, že v případě zničení LNB bleskem není finanční ztráta tak výrazná.

Před bouřkou je doporučeno:
  • odpojit veškerou spotřební elektroniku z el. sítě
  • odpojit kabel od terestrické antény z televizoru
  • odpojit kabel parabolické antény, případně i natáčecího zařízení ze satelitního přijímače
  • kabely odpojené od přístrojů je možné uzemnit připojením na falešné konektory např. venku za oknem na pomocný kabel, připojený k bleskosvodovému vedení.


Před odjezdem na delší dobu, zejména letní dovolenou, bychom všechny tyto úkony měli udělat automaticky.

Pro bezpečný provoz všech choulostivých a drahých zařízení je nutné mít na objektu fungující bleskosvod, odpovídající patřičným normám. Pro běžný provoz přístrojů je vhodné používat bleskojistky a přepěťové ochrany, při delší době opuštění objektu provést výše uvedené úkony.

Na přístroje zničené bleskem se nevztahuje záruka, opravy mohou dosáhnout hodnot od několika set Kč po několik desítek tisíc Kč. Příslušné náklady může uhradit pojišťovna na základě posudku od specializované opravny. Mnohem jednodušší a levnější způsob je podobným problémům předcházet příslušnou prevencí a vybavením jednoduchými přepěťovými ochranami, jejichž životnost je v mnoha případech neomezená.

autor: redakce Parabola.cz