Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Co je to setting?

Setting není pouhý seznam stanic. Je to File, který obsahuje kromě názvu a pořadového čísla stanice /tedy seznamu stanic/ řadu dalších důležitých údajů, které jsou nezbytné pro předání požadavku na výběr stanice a její fyzické zobrazení na obrazovce. Liší se podle typu a vybavení přijimače a zjednodušeně řečeno je to databáze, kde číslo stanice je řídicím prvkem, který přiřazuje

1. transpondér
2. pořadí na transponderu /SID-Serial Identification Number/
3. pořadí v Diseq - což je přepínač LNB pro víveparabolický příjem
4. údaj o natočení systemu pro Usals nebo posicioner /otočné systemy/
5. údaj o kodovacím systemu.
6. další povinné či nepovinné údaje, rodičovské zámky apod.

Některé údaje musí být vždy, jiné nemusí, nebo nejsou přístupné. Setting si tvoří přijimač automaticky sám a to tak, že si ho přečte z družice podle referenčního kmitočtu. Ruční úprava settingu je možná u některých boxů pomocí programu, kterému říkáme editor. Tím je možné obvykle setting načíst z boxu do PC a zapsat zpět do boxu.

Většinu popsaných údajů si každý může přečíst na Netu a ručně zapsat, např. z Lyngsat.com. Diskutující se v reakcích ptají na typ přijimače, aby Ti moli doporučit správný Editor.

Tento popis není vyčerpávající a je jenom pro hrubý obrázek o settingu a jeho funkci.

Autor: Morous