Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Zapojení satelitu

Jednoduchý návod pro nastavení parabolické antény a přijímače.

Tento návod je určen všem, kteří o satelitním příjmu uvažují, případně si zakoupili satelitní komplet a potřebují jej zapojit, nebo i těm, kteří ze satelitním příjmem mají určité zkušenosti a chtějí si ověřit, případně rozšířit svoje vědomosti. Nechci se zabývat popisem složitých výpočtů satelitních pozic a dalšími podrobnostmi, které jsou pro běžnou montáž zbytečné. V tomto článku jsou veškeré popisy vedeny spíš obecnou formou praktických rad při montáži satelitního zařízení pro příjem programů z jedné družice s analogovým nebo digitálním přijímačem.

Před vlastní montáží (případně ještě před zakoupením satelitního kompletu) je důležité získat informace o tom, jestli ve svých podmínkách můžeme vůbec signál z družic přijímat. Z místa pravděpodobného umístění antény by zhruba kolem poledne zimního času a ve 13.hod letního času mělo být vidět slunce. Pak je předpoklad, že družice Astra bude na tomto místě přijímatelná. V signálové cestě nesmí být stromy, domy, nebo jiné překážky, které by mohly zhoršit, nebo úplně zamezit příjem. Signál z družice příchází na parabolu pod úhlem zhruba 40 stupňů od povrchu země. Parabolická anténa nemůže být umístěna pod střešní krytinou, výjimkou by mohla být krytina, nebo krycí plocha z některých typů plastových desek, které signál propouštějí s malou ztrátou. Signál se dá za určitých podmínek přijímat i přes skleněné tabule oken.

Upevnění antény věnujte patřičnou péči, doporučuji použít originální držáky či stožáry, které zakoupíte v prodejnách satelitní techniky. Upozorňuji na nutnost uzemnění stožáru či jiných kovových prvků.

Po složení parabolické antény (postupujeme podle návodu) a montáži konvertoru provedeme zapojení koaxiálního kabelu pomocí šroubovacích konektorů F. Pokud nevlastníte speciální měřící přístroj pro nastavování parabol, je výhodné provést zapojení pomocí krátkého koaxiálního kabelu a poblíž místa kde je parabola upevněna, umístít satelitní přijímač a zkušební televizor. Vše propojíme, zapneme satelitní přijímač a naladíme na televizoru testovací obrazec na požadovaném kanálu. Vhodnější je připojit přijímač k televizoru pomocí šňůry scart - scart.

Pokud je vše zapojeno správně a přístroje jsou zapnuty, můžeme začít nastavovat anténu. Nastavování doporučuji provádět nejlépe navečer, aby byl na zkušebním televizoru dobře vidět obraz. Oceníte zejména u analogových přijímačů, kdy je zvuk OK, ale obraz nemusí být v nejlepší kvalitě.

Následující pasáž doporučuji přečíst i stávajícím i budoucím majitelům digitálních přijímačů, protože většina úkonů je společná pro oba typy přístrojů.

Nastavení paraboly pro digitální přijímač a jednu družici

Obecný návod, který může být u jednotlivých typů přístrojů odlišný.

Při montáži postupujeme stejným způsobem jako u analogového přijímače. Pro naladění konkrétního programu a družice však potřebujeme znát parametry přijímaného programu, protože digitální přijímače nejsou předladěny. V menu digitálního přijímače je třeba nastavit potřebné parametry v uživatelském menu. Údaje o programech získáme z návodu k přijímači, nebo např. z přehledů na našem webu www.parabola.cz . Důležité je správné nastavení parametrů pro konvertor. K digitálním přijímačům jsou dnes dodávány konvertory, jejihž parametry jsou továrně většinou přednastaveny i v přijímačích. Přesto doporučuji kontrolu.

V menu přijímače nastavíme potřebné parametry programu (paketu), který chceme přijímat a najdeme místo v menu přijímače, kde se zobrazuje síla přijímaného signálu. Byla by jen náhoda, kdyby se na ukazateli objevila při prvním zapojení nějaká úroveň signálu. Pokud máme vše správně zapojeno a nastaveny potřebné parametry paketu který chceme přijímat a jsme v části menu, kde je ukazatel síly signálu, můžeme začít otáčet anténou. Je třeba si uvědomit, že u digitálních přijímačů dochází k určitému zpoždění od zachycení po zaregistrování a zobrazení signálu ukazatelem úrovně. Proto je nutné otáčet parabolickou anténou mnohem pomaleji než u analogových přístrojů. V mnoha případech se osvědčilo jako vhodnější řešení najít potřebnou družici pomocí analogového přijímače a potom jej teprve vyměnit za digitální. Pokud ale nemáme analogový přijímač po ruce, musíme postupovat při nastavování podle návodu k naladění analogových přístrojů, ale všechny pohyby antény provádět mnohem citlivěji. Vše je otázka trpělivosti a pečlivosti. V mnoha případech i člověk neznalý může dosáhnout rychlého nastavení své antény. Po nalezení signálu je třeba opět nutné nastavit podle ukazatele nejvyšší výchylku ukazatele úrovně a zkontrolovat i při utažených šroubech konečný výsledek.

Následně je nutné naladit všechny programy v paketu. Použijte příkazů v menu přijímače, které mohou být opět odlišné u jednotlivých modelů, ale obecně dejte vyhledat celou nabídku v paketu. Zde mohou nastat dvě varianty. Správný paket i družici jsme naladili, je tedy vše OK. Druhou možností je pravděpodobnost, že jsme opět naladili náhodou stejné parametry jiného paketu z jiné družice. V tom případě je nutné pokračovat otáčením paraboly ve vyhledávání zvolených programů.

Maladění přístroje UPC pro sledování freeSAT by UPC Direct. I zde se při ladění družice stává, že se na ukazateli objeví zdánlivě dostatečná úroveň signálu, přijímač hlásí naladění družice Thor, ale ve skutečnosti naladil jinou družici!

U přijímačů Philips je nutné, aby ukazatel úrovně - hrubý i jemný, ukazovaly velkou výchylku oba dva. Pokud zaregistrujete výchylku pouze jednoho ukazatele, i když na vysoké úrovni, určitě nejste na družici Thor. V tom případě pokračujte ve vyhledávání, protože pokud spustíte ladění programů s tímto nastavením, může se stát, že se přijímač zablokuje.

Pokud tedy máme naladěn náš zvolený paket i program, zadejte v menu satelitního přijímače vyhledávání kompletní programové nabídky z naladěné družice. U některých přijímačů při tomto ladění můžete přímo zakázat naladění programů, které jsou kódovány, u jiných se výmaz kódovaných programů dá provést dodatečně. Je na vás jakou zvolíte variantu.

Další propojení a nastavení přijímače už můžete samozřejmě po ukončení montáže parabolické antény provádět v teple obývacího pokoje.

autor: redakce parabola.cz