Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Nastavování nulového bodu

Prakticky neustále sa na tomto serveri v diskusii vyskytujú dotazy ohľadom nulového bodu. Rozhodol som sa napísať o tomto pojme pár riadkov a uľahčiť tak situáciu začiatočníkom, i skúseným užívateľom (Tí snáď už nebudú musieť na rovnaké otázky odpovedať znovu a znovu).

Vynechám vzdialenosti družica – zem, uhlové rýchlosti a podobné čísla... Pokúsim sa problém načrtnúť inak. Všetky družice satelitnej televízie majú vo vesmíre určené miesto. Väčšinou každá z nich sa nachádza presne nad rovníkom (okrem inklinujúcich), z čoho vyplýva, že ak sa nachádzame na rovníku a signál príjmame parabolickou anténou (neplatí pre ofset), jej os je kolmá k zemskému povrchu. V našich zemepisných šírkach však pri pohľade na oblohu nemožno vyznačiť dráhu satelitov myslenou rovnou čiarou tak ako na rovníku. Pre nás je to v podstate časť oblúka, ktorú vidíme pod určitým uhlom – elevačným.
Nastavování nulového bodu

1, 70,5°E Eutelsat2, 62°E Intelsat
3, 53°E Express4, 42°E Turksat
5, 39°E HellasSat6, 36°E Eutelsat
7, 28,5°E Eurobird8, 26°E Arabsat
9, 19,2°E ASTRA10, 13°E HotBird
11, 5°E Astra12, 1°W Thor
13, 4°W Amos14, 12,5°W Eutelsat
15, 22°W NSS716, 30°W Hispasat

A čo je to ten nulový bod? Motor DiseqC pre správne fungovanie MUSÍ byť nastavený tak, že ak je na jeho stupnici 0°, anténa k nemu pripevnená musí smerovať presne na juh. Existuje niekoľko metód, ako nulový bud čo najpresnejšie nastaviť, aj na tomto servri nájdete viacero postupov. Najčastejším postupom je zrejme jeho hľadanie pomocou signálu niektorej z družíc. Napríklad v Dolnom Kubíne platí, že na presne na juhu je ASTRA1, pre PLZEŇ je to tuším HOTBIRD a podobne. Skrátka zemepisná širka Vašej pozície je nulový bod. Takže keby ste boli na 14°E nastavíte na motore ručne 1°W a kľudne môžete použiť ako nulový bod spomínaný HOTBIRD. Vrátim sa však k spomínanému umiestneniu družíc na orbite.


Nastavování nulového bodu

Na tomto obrázku som naznačil dráhu antény, ktorá je otáčaná ručne. Je zrejmé, že pokiaľ nemeníme eleváciu, možeme týmto spôsobom chytaľ niekoľko družíc, podľa toho ako sme nastavili eleváciu antény už pri inštalácii.


Nastavování nulového bodu

Tento stav nastáva, pokiaľ je nesprávne nastavený uhol medzi anténou a motorom. Anténa potom opisuje dráhu príliš vysoko či príliš nízko. U silnejších pozícii nemusíte rozdiel vôbec poznať, u slabších môže spôsobiť úplnú startu signálu.


Nastavování nulového bodu

Nepochybne najčastejší problém – zle nastavený nulový bod. Anténa v polohe motora 0° nieje nasmerovaná presne na juh. Myslím si, že z obrázkov je dosť patrnné, aké katastrofálne následky má na kvalitu a možnosti príjmu práve tento nesprávne nastavený parameter. Preto si naň v praxi dávajte veľký pozor. Okrem iného, práve on býva podnetom sťažností začínajúcich „nejde mi thor...“


Nastavování nulového bodu

Ďalší problém, ktorý Vás nemusí obísť. Nepresne nastavená elevácia motora. Dochádza tak k deformácii pôvodnej dráhy. Buď je jej krivosť zvýšená alebo znížená oproti požadovanej.


Viem že predošlých pár riadkov ani zďaleka nezodpovedá na väčšinu otázok týkajúcich sa nulového bodu. Verím však, že sa mi podarilo pochopiteľne objasniť najčastejšie chyby, ktorých sa pri nastavovaní antén dopúšťame. Samozrejme, v praxi môže nastať stav, ktorý možno popísať ako kombináciu predchádzajúcich 3 problémov... V tom prípade doporučujem začať s nastavovaním „od podlahy“, ušetríte si tak veľa nervov.


Autor: k6