Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Multifocus pro pokročilé - toroidní paraboly

Wavefrontier - značka, která je už u nejednoho satelitního fanouška dobře známa jako hlavní představitel toroidních parabol na našem trhu. A byť toroidní paraboly nepatří (a zřejmě ani nikdy patřit nebudou) mezi standardní venkovní jednotku pro příjem satelitních stanic, v době, kdy jsou na satelitním nebi česko-slovenské televizní stanice rozmístněny na 30° od sebe, nacházejí i u nás tyto paraboly stále většího uplatnění.

Samozřejmě, že větší vzdálenost přijímaných satelitních pozic, lze řešit i jinými cestami - pro většinu skalních satfandů zřejmě přes motorové řešení, pro některé další pak za použití více parabol a přepínačů, či v ideálním případě kombinace jedné motorové paraboly a jedné paraboly s multifocusem (např. na 28°E+19°E+13°E). Když však satfanda není příznivec motorů (např. z důvodu větší prodlevy při přepínání stanic z jednotlivých satpozic) a nemá ani možnost (či chuť) zavěsit na svůj balkón či střechu několik satelitních parabol, nabízí se mu i jedno další možné řešení - "toroidka", pevná parabola speciálně určená pro příjem z širšího záběru satelitních pozic. Na našem trhu (např. www.omko.cz - Katalog sekce "Paraboly") jsou v součastnosti nabízeny dvě toroidní paraboly Wavefrontier, T55 a T90. Jak už sámo označení napovídá, liší se především velikostí reflektorů (ano množné číslo je správně, jelikož toroidní parabola má reflektory dva).Toroidní paraboly

Mně se před nedávnem poštěstilo seznámit se v praxi s menším modelem - T55. Hlavní reflektor této paraboly má výšku pouhých 53.2cm (celkový rozměr je 53.2cm x 66.8cm), což při prvním pohledu vzbuzuje jisté pochyby o skutečné multifocusové funkčnosti této paraboly pro naše podmínky. Nicméně podle technických specifikací by parabole neměl dělat problém záběr v šířce 30° o přijímaném zisku 35,7dB (+/- 0.3dB) na 12.5GHz, což by teoreticky mělo stačit pro slušný příjem ze satelitních pozic v rozsahu 28.5°E (Eurobird1) - 0.8W (Thor) a to už může být pro nás docela zajímavé, přinejmenším za součastné situace, kdy pozice 0.8°W bude (je) slovenskými FTA stanicemi spíše posilována nežli opouštěna. Toroidní paraboly

Po složení paraboly (v návodu je relativně slušně vyobrazen postup) neznalého montážníka možná trochu zarazí váha samotné paraboly (6.7kg). Je to samozřejmě dáno hlavně samotnou konstrukcí paraboly, ale také použitím kvalitních materiálů - mimojiné samozřjemostí je, že všechny komponenty jsou kovové (vyjma plastových držáků LNB). Však má také parabola udávanou odolnost až do rychlosti větru o hodnotě 200km/h (většina ostatních běžných parabol na našem trhu má udáváno max. 145km/h). Jde samozřejmě o odolnost extrémní - v technických parametrech označovanou jako "survival" (přežití) a nikoliv o situaci, za které parabola funguje ještě bez problémů. TD90 je pak díky své velikosti (hlavní reflektor má rozměry 96,7cm x 108,6cm) ještě podstatně těžší - udává se čistá váha 14.1kg.
Parabola TD55 je chytře složena do poměrně malé (74x60x15cm), dobře přepravné, krabice a v balení nalezneme dokonce i menší trojnožku. Parabola totiž nemá klasický úchyt třmeny, nýbrž se navléká na trubku o průměru 40mm. Pokud tedy chceme parabolu upevňovat na stávající anténní stožár, je vcelku pravděpodobné, že nastanou komplikace. Ty lze ale poměrně snadno obejít přídavným satelitním držákem na stožár (opět např. www.omko.cz - Katalog sekce "Držáky"). Toroidní paraboly
Toroidní paraboly
V balení u TD55 je pět držáků pro LNB, další lze ale dokoupit samostatně, tato parabola je totiž plánovaná až pro osm LNB! Je ale doporučeno počítat s minimálním rozestupem 4.5° od jednotlivých přijímaných satpozic. U TD90 je to pak až šestnáct! LNB s minimálním rozestupem 3°, udávaný zisk má toto větší dvojče 39.65dB (+/- 0.45dB) na 12.5GHz a rozsah záběru 40-50°.

Ale již k samotnému praktickému testu. Jak jsem již v úvodu naznačil, zpočátku jsem byl trochu skeptický k rozměrům této paraboly a ani použití techniky duálních reflektorů u mne optimismus nedokázalo vybudit na uspokojivou úroveň. Po prvním krátkém "oťukání" a vyřešení několika menších problémků (např. s již zmíněným upevněním - přibalená trojnožka je sice slušná, nicméně pokud její konce nejsou pevně připevněny - nejlépe přišroubovány - k zemi, vahou paraboly se snadno rozjíždí i po sebevětším dotažení všech spojovacích šroubů), jsem musel (z důvodu pracovních povinností) od paraboly odejít a to ne zrovna v optimistickém rozpoložení. Jednotlivé signály ze satelitních pozic sice nebyl na parabole problém zachytit v dostatečné kvalitě (tj. s rozumnou rezervou pro zhoršené příjmové podmínky), ale sladění krajních přijímaných satpozic tak, aby na všech byl signál uspokojivý, zřejmě vyžadovalo trochu více času, než který jsem měl v ten moment k dispozici. Nicméně, jak jsem později zjistil, závěrečné doladění již nezabralo zase tolik času.
Toroidní paraboly Výchozí (nulová) směrová pozice se doporučuje satelitní pozice nejbližší poledníku probíhajícím místem montáže (např. Brno - 16°E Eutelsat).Kromě obvyklých věcí, jako je posuv LNB po liště a jeho horizontální natáčení, je dobré nezapomínat i na skew (jemné pootočení v kruhové dráze) jednotlivých LNB. U této paraboly se pak může provést i skew celého reflektoru(-ů), jehož ideální nastavení se pro jednotlivá místa montáží liší a je vhodné jej doladit až přímo na místě montáže dle úrovně jednotlivých signálů. Toto "toroidní" skew ovšem nenahrazuje skew jednotlivých LNB a i s tímto je tak dobré si pohrát - stejně jako u ostatních montáží může mírné otáčení LNB v kruhové dráze přinést zajímavé zkvalitnění přijímaného signálu.

S doladěním celé paraboly je ale potřeba si trpělivě pohrát a pokud se řídíte heslem "raději signálu více nežli je třeba" a máte místa na balkóně (i peněz) trochu více, doporučuji se spíše poohlédnout po větším dvojčeti - parabole Wavefrontier T90.

Za zapůjčení paraboly k testu děkuji touto cestou panu Josefu Skalkovi.

Autor: gespa