Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Příjem televizních a rozhlasových programů ze satelitů

Obecný přehled možností příjmu programů ze satelitu, výběr přístrojů a další informace. Určeno pro začínající zájemce o satelitní příjem.

V následujícím textu bychom vám chtěli stručně přiblížit problematiku a možnosti satelitního příjmu televize a rozhlasu. Článek vznikl na základě častých žádostí našich nových čtenářů o základní informace, které by jim mohly pomoci při výběru a rozhodování o koupi přijímacího zařízení.

Článek je výňatkem z našich dřívějších článků i informací, s některými údaji upřesněnými podle aktuální situace.

Příjem satelitní televize a rozhlasu

Tato oblast televizního příjmu je velice rozsáhlá. Vzhledem k neustálému rychlému vývoji především digitální televize není možné jedním článkem obsáhnout veškeré možnosti. Omezíme se proto jen na stručné, ale pro běžného zájemce o satelitní příjem snad pochopitelné souvislosti, s uvedením několika bližších informací.

Co je možné přijímat ze satelitů?

Tato otázka je jednou z nejsložitějších. V dnešní době ze satelitů vysílá několik tisíc televizních a rozhlasových programů, satelity vysílají i různé datové služby.

Zaměřme se na příjem TV a rozhlasu ze satelitu, dnes už jen na digitál.

Digitální vysílání

Digitální vysílání TV a rozhlasu je právě onou neustále se měnící a rozvíjející oblastí. Není možné kdykoliv jednoduše definovat, že se dá přijímat tolik a tolik programů, není ani možné určit jednotný systém příjmu.

Ze satelitu je možné přijímat programy ve formě volné a ve formě kódované. Volné programy lze přijímat na jakémkoliv přijímači pro digitální příjem (FTA). Pro kódované programy je nutné zakoupit přijímač (receiver) s možností odkódování programů, nebo možností pozdějšího doplnění přístroje o přídavné dekodéry.

Jaké programy lze přijímat ze satelitů?

Ze satelitů vysílá dnes tisíce TV i R programů, které se dají rozdělit do mnoha oblastí. Jde o vysílání veřejnoprávních televizí, komerčních TV, placené TV, dále tématické programy zpravodajské TV, hudební, filmové, informační, erotické a dalších stanice, jejichž zaměření je různé, jsou různé příjmové podmínky a technické potřeby, jde zkrátka o již výše uvedené - není možné definovat jednoduše a stručně. Pro přibližný přehled o možnostech příjmu různých programů je především nutné získat aktuální informace a přehledy vysílaných programů. V tiskové formě se o možnostech příjmu dozvíte např. z časopisu SAT Magazín, kde jsou aktualizovány měsíčně přehledy vysílaných TV i R programů ze satelitu. Další možností je elektronická forma - na našem serveru najdete mimo jiné v sekci Přehledy průběžně aktualizované přehledy programů vysílaných ze všech satelitů.

Z informací, které na našem serveru najdete, dnes vybíráme i několik dalších informací k našemu tématu. Jde především o technické možnosti, současně nejprodávanější zařízení, možnosti instalace a srovnání satelitního a kabelového příjmu.

Pořizujeme si satelitní komplet

Rozhodli jste se zakoupit satelitní přijímač, či celý satelitní komplet. Na co se při nákupu zaměřit? Pro ty, kteří neví na co si dát při nákupu pozor, přinášíme na dalších řádcích několik rad, jak rozumně nakoupit satelitní přijímač i další příslušenství. Zaměříme se na běžný příjem signálů z nejsledovanějších družic.

Před nákupem je nejdůležitější zjistit, co budeme chtít příjímat. K tomuto účelu můžete prostudovat např. přehledy vysílaných programů v sekci Přehledy na našem serveru. Přehledy si můžete pro offline prohlížení stáhnout ze sekce Download do svého PC a případně i vytisknout pro další prostudování.

Dále je nutné zvážit, zda ve vašich podmínkách bude možné umístit přijímací parabolu. Parabola může být na zahradě, na balkóně, na zdi či na střeše. Vždy však musí být natočena přibližně směrem na jih a pod úhlem asi 40 stupňů musí být i volný prostor pro příjem signálů ze satelitů. Při použití natáčecího zařízení musí být volný prostor v širším - až šedesátistupňovém úhlu od jihu na východ i na západ - na obě strany. Počítejte i s tím, že okrajové družice na východě i na západu jsou umístěny na obzoru zdánlivě "níže" na obzoru.

Následuje výběr satelitního přijímače. I v tomto případě lze využít informací na našem webu v sekci Přijímače, kde naleznete recenze přijímačů. Prodejce zařízení najdeme v sekci Katalog firem.

Několik tipů pro výběr nejvhodnějšího přijímače a dalšího příslušenství.

Přijímač

Nejdůležitější je předem se rozhodnout, zda chceme přijímat pouze volně vysílané programy či i některé programy kódované. Toto rozhodnutí považujme za klíčové, protože pořízením nevhodného přijímače nám bude v budoucnu znemožněno přijímat zakódované programy.

Ceny digitální recieverů s možností příjmu kódovaných programů jsou vyšší. Zde se můžeme rozhodnout, jaké kódované programy (v budoucnu) budeme chtít přijímat. Podle toho zvolme raději přijímač s již vestavěným dekodérem. Cena takového přijímače je jen o něco málo vyšší. V případě, že budeme příslušný dekódovací modul dokupovat později samostatně, zaplatíme mnohem víc.

Obecně, co by měl 'umět' digitální přijímač?

 • Příjem programů v HD rozlíšení (DVB-S, DVB-S2, MPEG-2, MPEG-4)
 • HDMI rozhraní
 • Koaxiální či optický výstup zvuku
 • Rozhraní Ethernet
 • SCART pro možné propojení satelitu s televizorem a příp. s videorekordérem (není nutné)
 • UHF modulátor
 • měl by mít dostatečnou kapacitu pro TV a rozhlasové programy, alespoň 3000, s perspektivou do budoucna i 4000
 • symbolová rychlost nastavitelná v rozsahu 1,000 - 45,000 MS/s (postačí i s omezeným rozsahem 2 až 30 Msymb/s v DVB-S i DVB-S2
 • příjem teletextu (ne všechny digitální přijímače teletext podporují)
 • jednoduché ovládání
 • ovládání DiSEqC ve verzích 1.0, 1.2 a USALS
 • OSD v češtině
 • bezchybné EPG s českou a slovenskou diakritikou
 • Možnost vložení alespoň dvou dekódovacích modulů
 • Možnost doplnění o natáčecí zařízení s automatickým vyhledáním družice
 • Pokud uvažujete do budoucna s příjmem českých programů, vyberte raději model s vestavěným dekodérem Irdeto

Značek i modelů digitálních přijímačů je však už na trhu celá řada. Výběru přijímače proto věnujme velkou pozornost.

PC SAT karty

Zajímavou možností příjmu satelitních programů jsou i přídavné PC karty do počítače. Jejich velkou výhodou je především nízká cena a možnosti sledování zahraničních i domácích TV programů jednoduchou cestou, nahrávání pořadů na HDD počítače a další možnosti. Velkou výhodou je i možnost vysokorychlostního stahování dat z internetu. Zde je nutno zdůraznit, že připojení i internetu je pouze jednosměrné, takže vždy je nutné vlastnit i jiné připojení pro odchozí informace.

Konvertor

Zařízení umístěné v ohnisku paraboly, přijímá signál z družice, zesiluje a převádí jej na nižší kmitočet.

Dnes prodávané konvertory mají už takřka všechny celkem dobré parametry. Používají se většinou s ozařovačem pro ofsetové paraboly. Většina konvertorů má dnes šumové číslo kolem 0,1 dB až 0,3 dB, což plně dostačuje pro běžný a kvalitní příjem. Na trhu jsou i konvertory s výbornými vlastnostmi, jež využijí zejména "lovci" signálů z kosmu (až 0,3 dB). Jde například o LNB Inverto Black Ultra, kteří si pochvalují lovci DX signálů.

Parabola

Paraboly se dnes používají z velké většiny v tzv. ofsetovém provedení. Pro příjem jen jedné družice Astra, Hot Bird i Thor dostačuje na většině našeho území parabola do 80 cm. S umístěním paraboly (a naším bydlištěm) směrem na východ je nutné velikost paraboly zvyšovat. V případě příjmu z více družic pomocí "šilhajících" konvertorů je výhodnější použít rozměrově širší parabolu. Při případném plánovaném rozšíření příjmu o natáčecí zařízení je výhodné použít raději hned větší parabolu, od 90 do 120 cm. S touto parabolou můžete později přijímat většinu běžných a nejoblíbenějších programů z evropských družic. Výhodnější je použití parabol z hliníku či jeho slitin. Jsou lehčí a nikdy nerezaví. Železné držáky pro uchycení paraboly na stěnu či stožár používejte také raději v pozinkovaném provedení.

Koaxiální kabel

Na trhu je velké množství koaxiálních kabelů, většina z nich zaručuje kvalitní příjem. Do 50ti i více metrů svodu od paraboly k přijímači se většinou neprojeví žádné ztráty signálu. Doporučujeme použít vždy kabel s dvojitým stíněním a průměrem kolem 6 - 7 mm. Provedení všech kabelů je dnes většinou univerzální - pro venkovní i vnitřní použití.

Příjem ze dvou i více družic pomocí multifokus

Při příjmu ze dvou či více družic je nutné použít na každou družici jeden konvertor a pomocí povelů z přijímače a přídavného přepínače signál z jednotlivých konvertorů přepínat. Nejběžněji se přijímá Astra + HotBird, Astra 1 + Astra 3 (Skylink). Pro tento příjem se dá použít vždy jen jedna parabola. Na konvertor umístěný v ohnisku paraboly se připevní speciální držák, tzv. multifokus, do něhož se umístí druhý či ještě další konvertor. Přijímač svými povely DISEqC ovládá přídavný přepínač konvertorů. Dají se přepínat až 4 konvertory, pak je již (i cenově) výhodnější použít natáčecí zařízení.

Natáčecí zařízení

Zařízení, které umí při přepnutí programu v přijímači automaticky otočit parabolu na příslušnou přednastavenou družici. Je to nejvýhodnější varianta příjmu, protože vám umožní opravdu naplno využít možnosti vašeho přijímače, můžete získat i takřka kompletní nabídku z družic.

Během posledních let, s rozšířením počtu digitálních přijímačů, se prosadily na trhu nové systémy pro automatické natáčení v moderním provedení. Systém SatScan vystřídaly osvědčené systémy HH100 a HH120 motor SG 2100. Tyto systémy mají oproti dříve používaným táhlovým motorům několik výhod, například přenos povelů i napětí pro motorický pohon přímo v koaxiálním kabelu od přijímače ke konvertoru.

Ne všechny prodávané přijímače či značky však umí toto zařízení automaticky obsloužit. Při výběru receiveru se zaměřte i na tuto podmínku.

Příjem českých a slovenských programů ze satelitu (CS Link/Skylink a freeSAT by UPC Direct)

U paketu CS Link, Skylink i freeSAT by UPC Direct je příjem bez problémů, pokud jste platícími diváky. Kartu CS Link a Skylink zaplatíte jednorázově, freeSAT by UPC Direct vyžaduje pravidelné měsíční poplatky (redukovaná nabídka je poskytována za roční udržovací poplatek). Majitelé předplacené nabídky mohou využít nejen karty freeSAT by UPC Direct ve svém přijímači, ale můžete použít také parabolu s konvertorem, či použít dotovaný přijímač UPC jako druhý přijímač, propojený např. s Humaxem jednoduchým prosmyčkováním. Toto řešení má i své výhody - můžete nahrávat na video i jiný program než na který se zrovna díváte. Pro majitele přijímačů s dekodérem Irdeto je výhodné pořízení samostatné karty freeSAT by UPC Direct.

Zahraniční placená TV

Někteří prodejci se satelitní a anténní technikou mají ve svém sortimentu i originální dekódovací karty pro zahraniční programy. Firmy se soustřeďují na nabídku příjmu hard core programů ze satelitu (erotický obsah).

Specialitou několika málo českých firem je roční předplatné britské placené televize Sky UK. Předplatné vyjde na několik desítek tisíc Kč (podle zvolené nabídky).

Kde nakupovat satelitní techniku

Kvůli různým technickým problémům, které se mohou vyskytnout vždy, je samozřejmě výhodnější nakupovat u oblíbených, či osvědčených prodejců. Je možné využít i zásilkových prodejů. Nakupujte však vždy pouze u známých a značkových firem, které vám poskytnou kvalitní záruku a servis, dodají i doplňková zařízení a hlavně kdykoliv poradí a pomohou vyřešit jakékoliv problémy. Kvalitní přijímače z oficiálních zdrojů jsou většinou pečetěny. Anonymní nákup levnější o 500, 800, či 1000 Kč prostřednictvím Internetu či mobilu od anonymního prodejce bez stálé provozovny rozhodně nezaručuje dobré podmínky pro vyřešení případných problémů s vaším zakoupeným zařízením.

Montáž

Zařízení si můžete namontovat i sami. Návody na základní nastavení satelitu i složitější návody (natáčecí zařízení) je možné získat i na našem serveru v sekci ABC. U některých složitějších montáží a hlavně u diváků neznalých problematiky je však výhodnější využít služeb montážních firem, které vám doporučí prodejce. Zkušený pracovník si na rozdíl od vás s jakýmkoliv problémem poradí za několik minut. I v tomto případě, obzvláště u digitálního příjmu a natáčecích systémů se vyplatí využít služeb profesionálů.

Kabel versus satelitní příjem

'Kabelovka' přinesla divákům vedle možností příjmu běžných terestrických televizních programů i možnost příjmu dalších TV stanic, obvykle dostupných až v rozšířené nabídce. Kabelovka nejsou jenom TV stanice - kabelovka umožňuje přijímat i několik rozhlasových stanic v dobré kvalitě. V některých městech je kabelovka rozšířena i o telefonii a o rychlý internet.

Při případném zrušení příjmu programů z kabelové TV může individuální divák (pokud se dům, či družstvo, či společenství vlastníků nedomluví jinak) opět instalovat několik terestrických antén pro příjem všech pozemních programů (pokud je to technicky možné). V ideálním případě by postačila jedna jediná, která by byla nasměrována na nejbližší vysílač. Praxe však ukazuje, že je zapotřebí antén hned několik. Navíc se stává, že ne všechny české programy jsou vysílány ze stejného vysílače a proto je nutné volit anténu (či antény) další. Montáž by měla provádět specializovaná firma s patřičným oprávněním a při použití homologovaného zařízení v případech obsáhlejších rozvodů. Společné antény je možné doplnit i digitálním příjmem ze satelitů. I pro tyto účely už je na trhu větší množství technických zařízení.

Příjem TV a R programů

V případě nekvalitního příjmu TV programů z pozemních vysílačů může divák příjem kombinovat s příjmem českých a slovenských TV a rozhlasových programů ze satelitu - například platformy CS Link, Skylink a freeSAT by UPC Direct. Ve zmíněných paketech jsou vysílány všechny celoplošné stanice. Příjem není potřeba kombinovat s terestrickým signálem. Vše, co je třeba pro příjem českých a slovenských stanic, jsme již podrobně několikrát na stránkách Parabola.cz popisovali.

Příjem internetu ze satelitu

Téma do diskuse je také náhradní připojení k internetu. Připojit k internetu se můžeme dnes i pomocí satelitu. Existují připojení jednosměrné (data ze satelitu k uživateli) a obousměrné (SES Broadband - dříve Astra2Connect). Cenově příznivé jsou nabídky jednosměrného satelitního internetu. K tomuto druhu připojení je zapotřebí ještě jiný typ připojení, kterým budou proudit data od uživatele k serveru (nejčastěji tedy kombinované s běžným telefonickým připojením). Obousměrné satelitní připojení je cenově dražší.

Závěr

Jak jsme uvedli na začátku tohoto článku, skutečně není možné jednoduše a stručně obsáhnout celou problematiku satelitního i televizního příjmu. Pravidelní čtenáři však mohou v případě zájmu získat bližší informace v již zmiňovaných rubrikách na našem serveru, případně sledováním nových aktuálních článků, které jim přiblíží současně se velmi rozvíjející oblast satelitního digitálního příjmu.

autor: redakce parabola.cz