Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Multifocus - řešení příjmu z více družic, začínáme

Multifocusové řešení příjmu z více družic - začínáme, obr.č.1Někteří majitelé (nejen) základních digitálních satelitních kompletů začnou po určitém čase, kdy již přejde prvotní okouzlení stovkou nezakódovaných stanic z pozice 19.2°E (Astra1), hledat způsob, jak by šel jejich satelitní přijímač ještě lépe využít. Jedním z finančně méně náročných řešení je multifocusový příjem z více satelitních pozic, jehož základní montáž zvládne bez větších problémů i většina mírně pokročilejších uživatelů.

Základem je, jako u každého satelitního příjmu, parabola. V našem případě je nejvíce vhodná mělká parabola. Při multifocusovém řešení přijímáme totiž pouze jednu pozici napřímo, ostatní konvertory snímají pouze stranově odražené signály. Čím je parabola hlubší, tím hůře se odražené signály potkávají, nejhorší varianta pro multifocus jsou paraboly středové, které mají sice vynikající soustřednost, pro šilhání ovšem nevhodnou. Samotná velikost paraboly se potom odvíjí od síly signálu přijímaných pozic a samozřejmě platí "čím větší, tím lepší". Nicméně i 80cm parabola dokáže spolehlivě součastně přijímat tři u nás nejfrektovanější satelitní pozice Astra1, Hotbird a Astra2 / Eurobird1 (19.2°E + 13°E + 28.2 / 28.5°E). - viz. obrázek č.1

Před samotným nákupem satelitních komponent pro multifocusový příjem je vhodné se alespoň krátce zamyslet, zda nám bude stačit pouze jedna další satelitní pozice, nebo zdali bychom v budoucnu stáli i o další. Důvod tohoto zamyšlení spočívá zejména v přepínači jednotlivých pozic. Dnes se využívá DiSEqCových přepínačů, které nám v základním provedení umožňují příjem dvou nebo čtyř satelitních pozic. Cenový rozdíl mezi těmito dvěma variantami nečiní ani 200,-Kč, přičemž pouze dvouvstupový přepínač (DiSEqC 2/1) je v případě potřeby nutné kompletně vyměnit za přepínač čtyřvstupový (DiSEqC 4/1). Podobně jsou na tom i multifocusové držáky, které jsou nejčastěji k dostání v provedení pro dva nebo tři LNB (konvertory). Pokud se ovšem nejedná o pevné či v menší míře nastavitelné bifokální držáky, nýbrž o klasické multifocusy, jde s trochou zručnosti takovýto držák rozšířit i do budoucna (viz. obrázek č.1). Samozřejmě pokud ihned obětujeme cca. 100,-Kč navíc za multifocus pro tři LNB, nemusíme později improvizovat.

Multifocusové řešení příjmu z více družic - začínáme, obr.č.2Při montáži námi vybraných komponent vyvstává první a nejčastěji zmiňovaná otázka. Na kterou stranu od hlavního LNB příjde LNB šilhající? Hodně uživatelů si při zamýšlení se nad touto otázkou neuvědomí, že se jedná o signál odražený a pokud tedy mají přímý směr na 28°E a chtějí přidat LNB na 19°E, předpokládají, že musí jít více na západ, tudíž vpravo od 28°E (při pohledu za parabolou). Ovšem díky tomu, že jde o odražený signál, je tomu právě naopak. Pokud tedy máme na přímém směru 28°E a přidáváme 19°E, příjde šilhající LNB na 19°E vlevo od přímého LNB na 28°E (při pohledu za parabolou). - viz. obrázek č.2

Příklad samotné montáže si můžeme popsat na dnes nejčastější variantě multifocusového příjmu, kterou je příjem 19°E (Astra1) a 28°E (Astra2+Eurobird1) na jednu parabolu.Před samotnou montáží je ale dobré si promyslet, která satelitní pozice bude napřímo. Pro toto rozhodnutí nám mohou posloužit dvě malé pomůcky. Napřímo by měla být satelitní pozice pro nás důležitější, nebo satelitní pozice se slabším příjmovým signálem. Pokud tedy chceme přijímat pouze 19°E a 28°E, předpokládejme, že české programy budou pro nás důležitější a navíc vysílají slaběji, takže napřímo nasměrujeme 28°E a poměrně silná Astra1 na 19°E bude přijímána šilháním.

Multifocusové řešení příjmu z více družic - začínáme, obr.č.3Po nasměrování paraboly na 28°E (v součastné době nejlépe podle frekvence SlovakLinku 12643 H 27500 3/4) namontujeme multifocus tak, aby šilhající LNB na 19°E byl na straně dopadu odraženého signálu, tudíž v našem případě vlevo od přímého LNB na 28°E (při pohledu za parabolou). Šilhající LNB bude pro prvotní směrování zhruba ve stejné výšce jako LNB přímý. Poté popojíždíme šilhajícím LNB po lyžině multifocusu dle úrovně kvality signálu, LNB šilhající je zhruba souběžný s přímým LNB (viz. obrázek č.2). Po nalezení nejsilnějšího místa vyzkoušíme také horizontální otáčení šilhajícím konvertorem mírně doleva-doprava (viz. obrázek č.3). Po nalezení nejsilnějšího signálu vyzkoušíme ještě mírně pootočit s celým multifocusem dolů či nahoru opět dle stupnice kvality signálu (viz. obrázek č.4). Občas také není na závadu zkusit přitočit šilhající LNB blíže k parabole (viz. obrázek č.5). Takovéto případné přitočení musíme samozřejmě kompenzovat opětovným horizontálním pootočením LNB doleva-doprava. Po konečném nalezení nejsilnějšího místa a jeho dotažení lze vyzkoušet na závěr ještě pootočení šilhajícího LNB, tentokráte ale v kruhové dráze, tzn. doleva - doprava s šilhajícím LNB, nyní ovšem kruhově a nikoliv horizontálně Multifocusové řešení příjmu z více družic - začínáme, obr.č.4(viz. obrázek č.6). V této fázi je nutné kontrolovat obě frekvence s rozdílnou polaritou tak, aby případné zlepšení frekvencí s horizontální polaritou nemělo za následek zhoršení frekvencí s vertikální polaritou.

Samotné zapojení do přepínače je pak již celkem jednoduchou záležitostí. Jeden LNB (např. 28°E) zapojíme do vstupu č.1 DiSEqC přepínače, druhý (v našem případě 19°E) do vstupu č.2. V menu receiveru pak nastavíme v "Nastavení antény" pro jednotlivé pozice v řádku pro přepínač buď písmeno A nebo B podle použitého vstupu přepínače. V našem případě tedy pro pozici s názvem Astra1 dáme písmeno B (vstup č.2 přepínače), pro pozici s názvem Astra2 dáme písmeno A (vstup č.1 přepínače).

Multifocusové řešení příjmu z více družic - začínáme, obr.č.5
Multifocusové řešení příjmu z více družic - začínáme, obr.č.6


Autor: gespa