Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Zapojení satelitního rozvodu pro 1 - XX televizorů

S rozšiřováním počtu vlastníků satelitních přijímačů, v poslední době už většinou digitálních, vzrůstá stále více požadavků na vytvoření společného satelitního rozvodu, ve kterém by mohli všichni účastníci takového rozvodu přijímat s vlastním přijímačem celou nabídku z jedné či více družic. Nejedná se jen o zapojení několika TV v domácnosti, ale také o desítky či stovky nájemníků v bytových domech.

V mnoha případech vlastník nájemního domu nedovolí z různých důvodů jakékoliv zřizování vlastní antény. Vlastníkům jde hlavně o to, aby na balkónech, fasádách domů a střechách nevyrůstaly opět lesy antén a soustavy parabolických antén, které vzhledu domů vůbec na kráse nepřidají. Nájemníci jsou proto často odkázání jen na kabelovou televizi, případně na zastaralý systém společné televizní antény.

V tomto článku se budeme věnovat možnosti vybudování společného satelitního rozvodu pro více účastníků, kteří každý vlastní satelitní přijímač, analogový, nebo digitální a díky provedení rozvodu je jim umožněn příjem celé nabídky programů z družic.

Individuální satelitní přijímač má jednu velkou nevýhodu. Programy na jeho výstupu se nedají rozdělit na více TV. U vysílání MMDS byla situace jednoduchá, se signálem z antény jsme si v podstatě mohli dělat co chtěli a pomocí rozbočovačů a případných zesilovačů se dal signál (až 25 programů najednou) rozvádět pro několik TV až několik stovek TV.
Ze satelitního přijímače není možné celou nabídku rozbočit pro více TV, rozbočit se dá pouze jeden momentálně sledovaný program. Profesionální provedení pro velké společné antény a kabelové rozvody je vždy řešeno způsobem využití jednoho přijímače v různém provedení pro každý program. V domácím rozvodu pro několik účastníků (TV) je toto řešení neekonomické. Je nutné zachovat každému účastníkovi možnost volby kompletní nabídky z družic. Proto každý z účastníků musí mít satelitní přijímač.

K příjmu signálu v podobném rozvodu stačí jedna nebo více společných parabol. I když se dá cenově ušetřit na parabolách a konvertorech, je nutné použít speciální rozbočovače a multipřepínače, které celou sestavu opět prodražují. Výhodou tedy zůstává hlavně úspora místa pro umístění parabolických antén a možnost použití zařízení v různých podmínkách a pro více účastníků.

Varianta pro jednoho účastníka a jednu či více družic

Základní sestava, kterou většinou všichni známe. Satelitní komplet sestávající se z parabolické antény, konvertoru a satelitního přijímače, analogového nebo digitálního. U této sestavy je většinou příjem uskutečněn z družice Astra. Systém má výhodu, že se dá rozšířit na příjem více družic, většinou se používá kombinace Astra + Eurobird, nebo Astra + Hot Bird, za pomoci dalšího konvertoru a přepínače konvertorů.

Pro větší množství družic a programů je výhodnější použít natáčecí zařízení. Tento způsob příjmu je pro satelitního fandu i náročného diváka nejvýhodnější.

Varianta pro dva účastníky a jednu družici

Varianta pro dva účastníky je opet jednoduchá. V ohnisku paraboly je umístěn konvertor se dvěma výstupy pro dva přijímače (Twin konvertor), parabola je nasměrovaná na jednu družici. Od konvertoru vedou dva kabely do dvou místností, kde jsou umístěny dva satelitní přijímače. Ty mohou být různé, analogový a digitální, nebo oba digitální, kombinací je několik. V každém přijímači je možné zvolit jakýkoliv program z přijímané družice a tím nezávisle sledovat na dvou televizorech různé programy, případně jeden nahrávat na video a na druhý se dívat.
Tato varianta umožňuje sledovat jednu družici. V kabelu od konvertoru se při běžném zapojení nepřenáší signál pozemní televize.
Varianta je vhodná i pro příjem UPC Direct při použití dvou přijímačů Philips nebo jiných .

Varianta pro dva účastníky a dvě družice

Princip je podobný. V ohnisku paraboly pomocí držáku (multifokus) jsou však umístěny dva konvertory Twin (každý na jednu družici) a ke každému přijímači vedou dva kabely. Analogové přijímače se dvěma vstupy umí signál z družic přepínat samy, u digitálních přijímačů je nutné použít přepínač dvou konvertorů.

Varianta pro čtyři účastníky a jednu družici

V tomto případě jsou dvě možnosti.

1. Použití multipřepínače na čtyři satelitní přijímače. Tato možnost zapojení je donedávna nejčastěji používanou.
Multipřepínače (multiswitch) jsou v provedení bez možnosti i s možností sloučení se signálem pozemní televize. Multipřepínač v podstatě umožní rozdělit signál pro každý přijímač. V případě sloučení s pozemní televizí (v multipřepínači) je nutné u přijímače použít televizní zasuvku s výstupem pro satelitní přijímač.
Princip zapojení? Opět Twin konvertor (dnes už nejčastěji fullband, pro digitální přijímač je nutností!). Od konvertoru vedou dva kabely do vstupů multipřepínače. Z multipřepínače je signál rozváděn na 4 různá místa k přijímačům a televizorům. Funkce a možnosti stejné pro všechny, každý z diváků může volit na svém satelitním přijímači a televizoru celou nabídku z přijímané družice.

2. Použití konvertoru s výstupem pro čtyři účastníky.
V této variantě odpadá nutnost použití multipřepínače. Signál od konvertoru se čtyřmi výstupy je veden ke čtyřem nezávislým satelitním přijímačům. Cenově se dostaneme na nižší cenovou hladinu než při použití multipřepínače, navíc odpadá jeden díl rozvodu. Čím míň je v signálové cestě prvků, tím menší je pravděpodobnost závady.

Tato varianta má nevýhodu v tom, že není úplně jednoduché slučit pozemní vysílání se satelitním. I to však lze provést pomocí slučovačů TV/SAT v každé větvi rozvodu, v tom případě je nutné opět u satelitního přijímače použít rozbočovací koncovou satelitní/televizní zásuvku. Pozemní příjem se ale dá řešit i samostatným rozvodem. Tato varianta je opět použitelná i pro příjem UPC Direct a přijímače Philips.

Varianty pro 6 - 12 satelitních přijímačů z jedné družice

Funkce je obdobná jako u zapojení při použití multipřepínače pro čtyři účastníky. Mění se provedení multiswitch, konvertoru a počet satelitních přijímačů. (Ceny multipřepínačů 4 - 12 tis Kč)

Varianta pro 4 - 12 účastníků ze dvou družic

U této varianty je nutností, aby přijímače obsahovaly možnost DiSEqC povely ovládat přídavná zařízení. Tuto možnost má většina analogových přijímačů vyrobených nejpozději před dvěma roky, digitální přijímače už tuto možnost mají skoro všechny. (Kromě Philipse od UPC Direct, který se v tomto případě nedá použít). Je nutné použít konvertor či konvertory se čtyřmi výstupy (pásmo 11GHz H + V a pásmo 12 GHz H + V). Multiswitch musí mít 9 vstupů, 2x 4 vstupy pro dva konvertory a jeden vstup pro terestrickou TV. Výstupy z multipřepínače jsou pak vedeny samostatným vedením k jednotlivým přijímačům a účastníkům, každý z nich pak může volit a sledovat na svém přijímači celou nabídku.

Rozvody pro více účastníků

Existuje i profesionální řešení výše uvedeného způsobu rozvodu k jednotlivým účastníkům či TV, počet účastníků může dosahovat až několika stovek a každý účastník může volit kompletní nabídku na svém přijímači. Zařízení je ale dost drahé (až statisíce Kč) a provedení technicky náročné. Navíc se v praxi vyskytuje často velký problém. Nedomluví se ani dva tři sousedé, natož desítky či stovky účastníků, protože většině nájemníků se případné investice (i když jednorázové) zdají vysoké.
Při počtu účastníků nad 40 je výhodnější použít pro každý přidaný program samostatný přijímač a použít pro společný rozvod pouze několik programů, které se dají zpracovat a zařadit do stávajícího TV rozvodu běžným způsobem, sloučením se stávajícími programy a patřičným zesílením. V praxi je to zatím nejčastější řešení.

Ale opravdoví satelitní fandové, kteří chtějí sledovat nejširší nabídku z družic, si pořizují samostatný a nezávislý satelitní komplet pro jeden kvalitní TV, satelitní zařízení, které má nejvíce možností dalšího rozšíření podle požadavků každého diváka.

autor: redakce Parabola.cz