Quantcast

Abeceda satelitního příjmu

Natáčení parabolických antén

V současné době můžeme z nejsledovanějších satelitních systémů Astra 1, Astra 2, Astra 3 a Hot Bird 13E přijímat stovky televizních a rozhlasových programů. Problém, který musí řešit každý satelitní divák, je způsob příjmu uvedených pozic. Každý satelitní systém totiž používá svoji vlastní pozici - Astra 1 (19,2°E), Astra 2 s Eutelsatem (28,2E / 28,5E), Astra 3 (23,5°E) a Hot Bird (13°E).

Pro příjem uvedených pozic je hojně používán princip několika konvertorů v jedné parabole. Jeden konvertor je přímo v ohnisku paraboly, ostatní jsou v držáku namířeny do ohniska paraboly ze strany. Toto řešení dostalo pojmenování 'šilhání konvertorů'. Jednotlivé vstupy se přepínají povely DiSEqC. Řešení příjmu v mnoha případech uživatelům vyhoví.

Po slevnění motorů a rozšíření vysílání kvalitních programů i v digitálním přenosu z dalších družic se mezi uživateli rozšířilo motorické natáčení parabolické antény. Toto řešení přináší uživateli spoustu výhod: divák není omezen jen příjmem programů z výše uvedených družic a v podstatě může přijímat několik desítek až stovek dalších programů i z jiných satelitů.

pozicionér + táhlový motor + polarmount

Kombinace pozicionér + táhlový motor + mechanický polarmount je staršího provedení, je už přes deset let používán zejména u středových parabolických antén.

Toto řešení vyžaduje většinou přídavné a samostatné zařízení - pozicionér, který řídí otáčení motoru a tím i paraboly. Většinou má i samostatné dálkové ovládání a určitý počet předvoleb příslušných družic. Táhlový motor (8" - 18", 36 V) je jednou z nejdůležitější součástí celého natáčeního systému. Podle parametrů motoru a příslušného mechanického natáčecího systému (polarmountu) jsou určeny možnosti a rozsah natáčení.

Výhody:
 • možnost obsloužení analogového i digitálního přijímače, které jsou propojeny sériově (tzv. smyčkováním)
 • volnost v natáčení paraboly, řízení pomocí impulsů z paměti pozicionéru
 • řešení vhodné pro uživatele analogových přijímačů
 • Možnost natáčení i velkých parabol (150 i více cm)
Nevýhody:
 • poměrně nepřehledné nastavování příjmu z různých družic
 • omezený počet družic podle počtu pamětí pozicionéru
 • nutnost použití čtyřžilového kabelu od pozicioneru k motoru
 • táhlový motor je většinou příliš hlučný
 • propojení s digitálním přijímačem pro automatické otočení parabol má svoje omezení

Satelitní motor SG-2100

motory DiSEqC

V současné době jsou pro natáčení offsetových parabolických antén využívány spíše motory DiSEqC (např. SM2UNI, SG-2100, HH-100, HH-120, ScanMaster), které umožňují natáčet parabolické antény až do průměru 120 cm (liší se podle použitého motoru). Výhody:
 • jednoduchá správa a nastavení motoru
 • ovládání motoru pomocí povelů přenášených v koaxiálním kabelu od přijímače ke konvertoru, není nutný přídavný kabel
 • Není třeba externí pozicioner, digitální přijímač ovládá motor přímo
 • v případě, že motor podporuje DiSEqC 1.2 a má funkci GOTO X, můžeme velmi jednoduše nainstalovat s některými přijímači všechny pozice (viz i náš včerejší článek o natáčení paraboly u přijímače Dreambox)
 • tišší chod motoru
Nevýhody:
 • řešení je většinou díky mechanickému i elektrickému provedení nevhodné pro antény větší než 1,2 m (proudový odběr by zatěžoval napájecí zdroje přijímačů)
Uživatelé různých natáčecích zařízení mohou mít různé názory a zkušenosti s použitím svých natáčecích zařízení, technické řešení současného i budoucího příjmu programů z více družic však směřuje spíše k využití možností digitálních přijímačů v kombinaci s motory ovládanými povely DiSEqC. Nevýhoda použití tohoto zařízení jen pro menší paraboly díky zvyšování vysílacího výkonu družic postupně ztrácí svůj význam.

Podle www.satkurier.pl

autor: redakce, parabola.cz