TereBox T2

Skylink: Odhaduji, že servisní poplatek bude zpočátku uhrazen ze 600 tisíc karet

| Tisk

logo Provozovatel satelitní služby Skylink eviduje velký zájem zákazníků o výměnu staré karty CryptoWorks za kartu Skylink Výměna. Zájem klientů ovlivnila zejména změna v poskytovaní služby - zavedení servisního poplatku. Zákazníci, kteří do září si stihnout vyměnit starou kartu CryptoWorks, nemusí 2 roky platit zmíněný servisní poplatek.

Jaromír Glisník, předseda předseda představenstva společnosti M77 Group v rozhovoru pro web parabola.cz přibližuje další plány platformy - rozšíření programové nabídky, vypínání systému CryptoWorks a také se vrací k tématu zavedení servisního poplatku.

Parabola.cz: Zastavme se nejprve u aktuálního tématu – Servisního poplatku. Satelitní služby Skylink a CS Link zavádějí k 1.9.2012 Servisní poplatek, který budou platit někteří Vaši zákazníci, kteří sledují jen neplacenou nabídku Gratis nebo Free. Mimochodem čekal jste takový negativní ohlas na zavedení poplatku?

Jaromír Glisník, M77 Group: Čekal. Není se čemu divit. Ačkoli se jedná o symbolickou částku, samotná změna podmínek ke zpoplatnění služeb spojených s příjmem je jistě negativní zprávou. Začali jsme však o ní informovat v dostatečném předstihu, abychom důvody Servisního poplatku mohli otevřeně vysvětlit.

Přinesly Vám dosavadní ohlasy Vašich zákazníků k Servisnímu poplatku i nějaké dobré náměty, které budete realizovat?

Pokud nějaké dobré náměty v zákaznické korespondenci zazněly, tak ve vlně negativních reakcí zapadly. O žádném takovém námětu nevím. Sám je systematicky vyhledávám například v diskusích na parabole.cz a po pravdě řečeno ani tam jsem nic, co by se dalo v praxi využít, nenašel.

Kolika procent karet se bude od počátku zavedení Servisního poplatku týkat?

logo Přesně to dosud nedokážeme stanovit. Nevíme totiž, kolik karet typu Výměna se do 1. 9. zaregistruje, případně kolik uživatelů si předplatí placený programový balíček. Výměnou karty či koupí balíčku do tohoto termínu dojde k automatickému posunutí účinnosti servisního poplatku pro příslušnou kartu až o dva roky. Aktuálně se registruje cca 30 až 50 tisíc karet Výměna týdně a tento počet stále roste. Velmi hrubě odhadujeme, že se bude k 1. 9. účinnost servisního poplatku týkat přibližně 800 tisíc karet.

A u kolika procent z nich očekáváte, že Servisní poplatek uhradí?

Odhaduji, že v termínu bude Servisní poplatek uhrazen na cca 500 tisících kartách a dalších cca 100 tisíc karet přibude během září.

Společnost M77 Group prošetřují různé orgány (ČTÚ, ÚOHS). Mohou výsledky šetření ovlivnit zavedení či případné zrušení Servisního poplatku?

Neočekáváme, že by výsledky jakéhokoli řízení mohly mít vliv na zavedení Servisního poplatku. Prokazatelně nám vznikají náklady, které prokazatelně nikdo nehradí. Nedokážu si představit, jak přinutit soukromou firmu k provozování prodělečného podnikání a generování ztráty.

ČTÚ vyčíslil možnou pokutu pro M77 Group až na 25 milionů. Může se případná pokuta a její výše projevit do ceny Vašich služeb?

Nepředpokládáme pokutu ze strany ČTÚ. Jsme lucemburskou společností a ani v ČR ani v SR neprovozujeme služby elektronických komunikací, tedy služby v kompetenci ČTÚ.

Diváky poměrně dráždí Vaše označení pro bezplatnou nabídku Gratis a Free za kterou budete vybírat Servisní poplatek. Chystáte změnu názvu těchto balíčků?

Máte pravdu, že označení GRATIS se po zavedení Servisního poplatku stalo matoucím, i když Servisní poplatek není poplatkem za nabídku GRATIS. Zpoplatnili jsme satelitní příjem. Za programový balíček GRATIS peníze nevybíráme a ani vybírat nemůžeme. V nabídce GRATIS nejsou televizní stanice, za které bychom jejich provozovatelům odváděli poplatky. Proto trvám na tom, že Servisní poplatek není platbou za GRATIS, ať již se tento balíček jmenuje jakkoli. Změnu jeho názvu však připravujeme.

Servisní poplatek jste stanovili na 29,-Kč (ČR), resp. 1,20 eur (SR). Jak jste k těmto částkám došli? Můžete prozradit částky některých nákladů, které budou do Servisních poplatků zahrnuty?

K částce jsme došli modelováním vývoje zákaznické základny a nároků na zákaznický servis a podmíněný přístup. Na počátku budou příjmy nižší, než by odpovídalo nákladům, ale postupem doby, jak bude přibývat karet, kterých se poplatek týká, se náklady vyrovnají příjmům. Přibližně do 2 let bychom měli být v plusu s dostatečnou rezervou pro růst našich nákladů.

To znamená, že do dvou let nechystáte zvýšení Servisního poplatku?

Zvýšení servisního poplatku neplánujeme.

Ve společnosti M77 Group (a dříve TradeTec a Trade and Technology) pracujete od roku 2007. Pokud se vrátíme na začátek satelitní platformy bez poplatků (Czech Link, Slovak Link, CS Link, Skylink), udělal byste tehdy v letech vzniku platforem 1997 (ČR), resp. v roce 2002 (SR) něco či všechno jinak, pokud byste je tehdy řídil?

Pokud bych satelitní platformy v ČR řídil, jistě by nebyly dvě. Za největší chybu považuji rozdělení platformy Czech Link vznikem Gitalu. Konkurenční prostředí, které v rámci orbitální pozice 23,5°E vzniklo, nutilo obě platformy soutěžit a postupovat kupředu. Až potud vše ve prospěch zákazníků. Na druhé straně existence dvou doslova paralelních platforem na mnoho let zablokovala racionální ekonomické kroky. Cenová válka vedla mnohdy k nerentabilním krokům na obou stranách. Ekonomika naší firmy po sloučení CS Linku a Skylinku tomu odpovídá.

Lze mezi nerentabilní kroky považovat financování distribuce neplacených programů Prima Family HD a Nova HD? Jak dlouho zachováte stávající přístup k těmto programům, které vlastně dotujete?

Nikoli, to nepovažuji za nerentabilní. Satelitní kapacitu kupujeme po transpondérech a snažíme se, aby byla efektivně využita pro programy, o které je zájem. Zmíněné stanice se „perou“ o pozici jedničky na českém televizním trhu. Aktuálně nevidím efektivnější využití volné kapacity než právě pro nejpopulárnější stanice.

Myslíte si, že dosavadní koncept (bezplatná nabídka bez omezení) byl správným krokem pro podporu satelitní televize v Česku a na Slovensku?

V době, kdy tento koncept vznikal, nikdo nepochyboval o tom, že je ekonomicky udržitelný. Marže na prodané kartě pokrývala provozní náklady spojené s jejím provozem na cca 5 let. To mělo spolu s dalšími generovanými výnosy (např. z placené nabídky) stačit k dlouhodobě vyrovnané ekonomice. Naše marže se však během let konkurenčního boje radikálně snížila. Profitovali z toho zákazníci, distributoři, prodejci i Irdeto. Nikoli CS Link a Skylink. Současně však extrémně narostly požadavky na obsluhu systémů podmíněného přístupu. Namísto jednoho statického systému CryptoWorks provozujeme 3 systémy CryptoWorks a 2 systémy Irdeto, z toho jeden emulující CryptoWorks. Celkem tedy 5 systémů. Nároky na zákaznický servis rostly podobným tempem. Na trhu se objevily desítky exotických přijímačů s vyspělými funkcemi a řadou problémů s kompatibilitou, čímž rostly stížnosti zákazníků. Nezbylo nám, než začít komunikovat s výrobci, testovat, certifikovat … To všechno představuje nové náklady. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Ano, v době, kdy platformy vznikaly, byl koncept bezplatného příjmu správný a pomohl růstu obliby satelitního příjmu a řadě firem v oboru přinesl prosperitu a jejich zaměstnancům živobytí na dlouhá léta.

Říkáte, že Vám tehdy cena dekódovacích karet pomohla pokrývat některé náklady s provozem služby. Cena dekódovacích karet ale díky konkurenčnímu prostředí postupně klesala. Za jakou doporučenou cenu teď budete nabízet karty Skylink?

Doporučená cena karty je již mnoho let stejná, ale ve skutečnosti se karty prodávají mnohem laciněji. Doporučenou cenu jistě můžeme změnit, ale jak je vidět, není příliš směrodatná. Marže obchodníků sráží konkurenční boj, zejména elektronické obchody.
Podíl satelitního příjmu programů stagnuje.

Nebojíte se, že po zavedení servisního poplatku o mnoho zákazníků přijdete? Diváci mají bezplatně zhruba 10 programů v DVB-T a v příhraničních oblastech další stanice, které jsou ze satelitu často nedostupné…

Satelitní příjem přes naše platformy považuji za optimální řešení pro typickou domácnost. Bohatá programová nabídka s možností libovolného rozšíření, špičková kvalita a nejlepší pokrytí území. A přitom se jedná o cenově přístupnou záležitost. Pokud však někdo pestrost nabídky a kvalitu obrazu nepovažuje za důležitou, vystačí si s DVB-T.

Začátkem letošního roku začala společnost M77 Group nabízet klientům CS Link výhodnou migraci na nabídku platformy Skylink. Později jste některým abonentům CS Link začali posílat kartu Skylink Výměna. Jak tento proces nyní probíhá?

CS Link se profiluje jako značka pro cenově citlivé zákazníky bez nároků na širokou nabídku, bez významné marketingové podpory a složitější zákaznické obsluhy. Přitom umožňujeme velmi jednoduchý přechod na Skylink prostřednictvím karty Skylink Výměna. Této možnosti využilo již přes 100 tisíc zákazníků CS Linku a aktuálně přibývá přibližně 10 tisíc každý týden.

Na placené nabídce CS Link zbývají klienti s menšími tématickými balíčky. Předpokládám, že i těmto klientům nabídnete výhodnou migraci. Kdy se tak stane?

Ano, připravujeme řešení pro předplatitele tematických balíčků CS Linku, a pokud vše půjde podle našich plánů, představíme jej počátkem září.

Kdy bude CS Link bez placené televize v CryptoWorks (0D0F) a v systému Irdeto (0666)?

Nejpozději do konce letošního roku nebudou placené programy na žádném systému CryptoWorks. Spíše počítáme již s koncem listopadu. Systém Irdeto CS Linku (0666) má jen velmi málo karet s placenou nabídkou. Je proto velmi pravděpodobné, že i tyto karty vyměníme za karty Skylink. Provozovat placenou nabídku pro několik set předplatitelů není rentabilní.

Po vypnutí placené nabídky CS Linku bude postrádat smysl šířit programy, které jsou nyní jen na kartách CS Link (3x AXN, Universal Channel, Spektrum SD, Minimax). Chystáte ještě některý z těchto programů do nabídky Skylink?

S jejich dodavateli jednáme. Velmi těžko se hledá ekonomicky zvládnutelné řešení. Nemůžeme si dovolit naše programové náklady podstatným způsobem zvýšit, takže rozhodně nebudeme moci zařadit všechny uvedené programy. Více prozatím říci nedokážu.

logo Máte v úmyslu vyměnit i CRW karty CS Link s neplacenou nabídkou za Skylink? Kdy platforma CS Link skončí?

Jak víte, podpora CryptoWorksu ze strany Irdeta končí 31. prosince 2012. Na našich systémech CryptoWorks budeme po tomto datu provozovat pouze neplacené programy. Tím omezíme riziko spojené s potenciálním výpadkem systému CryptoWorksu bez podpory jeho dodavatele. Omezíme, ovšem neodstraníme. S migrací na Irdeto budeme proto pokračovat i v příštím roce. V důsledku migrace se počet karet CryptoWorks na platformě CS Link bude zmenšovat ve prospěch Irdeta Skylinku. Termín vypnutí jednotlivých systémů CryptoWorks však stanoven nemáme. Počítám, že k tomu dojde během let 2013 a 2014. Nedovedu však zatím říci, jak naložíme se značkou CS Link. Je na trhu zavedená a bylo by škoda ji ztratit.

Skylink má za sebou první dvě fáze vypnutí placených programů v CryptoWorks (nejprve první dva programy Nova Sport HD a Eurosport HD, pak dalších 13 pay-tv stanic). Jak hodnotíte první kroky ve vypínání starého systému?

Útlum CryptoWorksu jsme připravovali mnoho let. Předplatitelé HD nabídky dostávají každých 14 dní náš magazín Skylink TV, kde se o potřebě výměny karty stále píše. Proto karty CryptoWorks většinou včas a za výhodných podmínek vyměnili. Nejsem si vědom větších problémů spojených s vypínáním. Důkladná příprava se vyplatila.

Jak vypadá aktuální plán vypínání CRW a kdy zmizí starý CryptoWorks u dalších stanic?

Počítám, že koncem října skončí placená nabídka na kartách CryptoWorks Skylinku a o měsíc později na kartách CryptoWorks CS Linku.

Skylink zahájil testy dalšího kanálu od společnosti SPI International – DocuBOX HD. Vysílá se opět na kapacitě bulharského operátora Satellite BG, který u této frekvence používá vysoké FEC 5/6 při DVB-S2 a modulaci 8PSK. Jaké máte dosavadní zkušenosti s příjmem této stanice na testovaných vzorcích přijímačů?

Výsledky testů vyhodnocujeme, zatím jsme nenarazili na problémy s kompatibilitou přijímačů. Víme ovšem, že tyto technické parametry kladou vyšší nároky na správně nastavené a kvalitní přijímací zařízení. Pokud „to nefunguje“, zpravidla stačí dosměrovat anténu nebo vyměnit LNB. O kolik procent případů se může jednat, nedovedu posoudit. Prozatím s námi testovali odborníci. Ti mívají přijímací zařízení v pořádku.

Jak daleko jste s myšlenkou navýšit FEC u Vašich stávajících dvou DVB-S2 transpondérů?

Ano, touto myšlenkou se zabýváme. Aktuálně testujeme, kolik z přijímačů Skylink READY dokáže bez problémů zpracovat přepnutí FEC, aniž by musel zákazník cokoli nastavovat. Nemáme možnost duálního vysílání, k přepnutí by muselo dojít skokem. Proto je pro nás výsledek testu bezproblémového přechodu rozhodující. V této souvislosti si dovolím znovu připomenout riziko plynoucí z pořízení přijímače nebo modulu bez naší certifikace. Při našich technických opatřeních na tyto přístroje při nejlepší vůli nemůžeme brát ohled.

Kdy se tento program (DocuBOX HD) stane součástí Vaší nabídky?

Pracujeme na dohodě o jeho zařazení. Pokud bude zařazen, pak v září letošního roku.

A co ostatní HD programy SPI na transpondéru Satellite BG? Jednáte i o nich?

Samozřejmě, jedná se o větší programový projekt. Pokud jednání dobře dopadnou, brzy oznámíme všechny podrobnosti.

Od 1.7.2012 společnost M77 Group provozuje nový transpondér (freq. 12,525 GHz) pro programy ČT, Prima Family, TV Noe a rozhlasové stanice. U tohoto transpondéru používáte FEC ¾. Uvažujete zde nad navýšením FEC na 5/6?

Aktuálně nemáme poptávku po kapacitě DVB-S. Pokud by se objevila, přepnutí FEC spojené s navýšením kapacity transpondéru zvážíme.

Podobně relativně nízké FEC ¾ využíváte i u frekvence 12,070 GHz (kanály Prima COOL, Prima LOVE, TV Nova, Nova Cinema, MTV CZ a další). FEC ¾ zde zůstane?

I u tohoto transpondéru k tomu může dojít. Je třeba však vzít v úvahu komplikace s tím spojené. Jedná se o programy s vysokou sledovaností. A někteří zákazníci používají přijímače, které změnu FEC automaticky nezpracují. V krátkodobém horizontu změnu FEC nepředpokládám.

Nový systém Irdeta přináší pro provozovatele nové možnosti – například surflock či párování karet. Chystáte některou z těchto či jiných funkcí do provozu?

Máte pravdu, že dosud nevyužíváme možností, které systém Irdeto poskytuje. Provozovatel platformy, který je odkázán na výnosy od zákazníků, se protipirátským opatřením nevyhne a musí se na ně připravovat. A pokud k nim přistoupí, zpravidla je dlouho předem neohlašuje.

Nedávno jste představili funkci FastScan pro zjednodušení instalace programové nabídky Skylink/CS Link. Proč jste se rozhodli pro FastScan. Opouštíte původní systém dynamické aktualizace programů?

Funkci FastScan již delší dobu úspěšně používá naše sesterská platforma Canal Digitaal. Rozhodli jsme se jejich zkušeností využít. Podpora dynamické aktualizace programů však zůstává mezi požadavky naší technické specifikace pro přijímače Skylink READY.

Po velkém přelaďování a výměně karet CryptoWorks máte před sebou další úkol – migraci placené SD nabídky z MPEG-2 do MPEG-4. Kdy migraci spustíte a jakých programů se bude tento proces týkat? Jak bude proces vypadat?

Prozatím postupujeme tak, že nově zařazujeme programy v MPEG-4. Již letos pravděpodobně dojde k přechodu některých stanic z MPEG-2 do MPEG-4. Bližší informace prozatím nemohu sdělit. Nebude to však nic revolučního. Další kroky budou následovat v příštím roce.

Skylink poskytuje svoji infrastrukturu společnosti T-Mobile a jejímu produktu T-Mobile Televize. T-Mobile nemusí být jediným virtuálním operátorem. Prý jednáte s Orange. Jak jsou jednání daleko?

Není tajemstvím, že má Orange zájem o rozšíření portfolia svých služeb o satelitní televizi. Předpokládám, že jednal se všemi platformami působícími na našem trhu. Nedovedu však posoudit, pro jaké řešení se rozhodnou.

Spolupráce s Orange může být na jednu stranu pro Vás výhodná z hlediska nákladů. Ale o zákazníky budete bojovat s dalším konkurentem na trhu. Může to být pro Skylink přesto výhodná spolupráce?

Pokud bychom s Orange nebo s jakýmkoli jiným operátorem navázali spolupráci, bylo by to jistě za oboustranně výhodných podmínek.

Ve spolupráci s bulharskou pay-tv službou Satellite BG testujete na jejich kapacitě Vaše systémy podmíněného přístupu u erotického programu Penthouse HD1. Kdy budete tuto stanici nabízet z nové frekvence a v jakém časovém rozsahu?

Naše sesterská platforma Canal Digitaal zvažuje vypnutí Penthouse HD na frekvenci, odkud jej přijímají naši zákazníci. Proto jsme hledali alternativní řešení. Prozatím to však není aktuální.

Když už jsme u kanálů pro dospělé: na jaře jste nahradili program Daring!TV stanicí Private Spice. Proč jste se rozhodli pro tuto programovou změnu?

Důvodem bylo uzavření nové globální programové smlouvy na Private Spice na úrovni M7 Group. Rozhodli jsme se využít příznivých komerčních podmínek, které z této smlouvy pro nás vyplynuly.

logo Na podzim 2011 jste se si nechali u provozovatele Satellite BG připravit Vaše kódovací systémy i u programu Mezzo Live HD. Kdy tento program zařadíte do Vaší nabídky?

O zařazení programu jednáme, výsledek jednání však nedokážu odhadnout.

Koncem loňského roku jste také začali veřejně testovat program Auto Motors und Sport. Do kdy budou tyto testy probíhat?

Termín skončení testů nebyl stanoven.

Jaké máte ohlasy diváků na stanici Auto Motors und Sport? Je šance, že stanice bude trvalou součástí Vaší nabídky?

Dle našich zkušeností je pro naše diváky rozhodující lokalizace do češtiny nebo slovenštiny. Obsahově považuji tento program za atraktivní. Pokud by se rozhodl pro lokalizaci, mohl by naši nabídku rozšířit. Záleží samozřejmě na komerčních podmínkách.

Máte v plánu rozšířit Vaší SD a HD nabídku o další stanice? Pokud ano, kdy a o které půjde? Můžete alespoň naznačit, na co se mohou zákazníci těšit?Jednáme s řadou stanic a rozšíření nabídky připravujeme. Konkrétnější však být zatím nemohu.

Zkusím Vám napovědět: budou nejbližšími novinkami ve Vaší platformě DAJTO a DocuBOX HD?

Je to docela možné. Konkrétnější zatím být nemohu.

Děkuji Vám za rozhovor.

Martin Vyleťal

Vybrané články