Quantcast

Konec jedné éry. Skončil uplink na Kavčích horách

| Tisk | komentáře

V areálu České televize (ČT) na Kavčích horách se již nenacházejí uplinkové paraboly, které šířily programy k českým a slovenským divákům na satelit Astra 3B. Skončila tím jedna éra distribuce televizních a rozhlasových programů. K divákům se nyní stanice dostávají na satelit skrze jiné uplinková zázemí.

K demontáži vysílacích parabol Andrew o průměrech 3,7 metrů a 4,6 metrů došlo již v závěru roku 2023. Na povrch se dostala tato informace až nyní, v době optimalizace satelitní kapacity společnosti M7 Group, člena skupiny CANAL+, provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Pohled na satelitní paraboly v areálu České televize. Na snímku jsou přijímací paraboly ČT (foto: parabola.cz)

Krátce z historie

Uplinková stanice na Kavčích horách byla zřízena na konci roku 1996 pro provoz satelitní platformy Czech Link, která byla zřízena pro zajištění distribuce televizních a rozhlasových programů na pozemní vysílače a do kabelových systémů. Dalším cílem bylo umožnit individuální příjem hlavních českých programů všem satelitním divákům s odpovídajícím přijímacím zařízením. Zakladateli společnosti Czech Link byly Premiéra TV, a.s. (dnes FTV Prima) a Trade a Technology, a.s.

Nyní se krátce podíváme na historii vysílání českých programů ze satelitu. Nutno podotknout, že tento článek si neklade za cíl popsat všechny události od roku 1996, věnuje se jen některým významným krokům.

Platforma Czech Link začala první programy šířit na konci ledna 1997. Šlo o programy Prima TV, Kabel Plus Film (později Hallmark Channel) a audio stopu (komentář) televize Eurosport. V polovině července 1997 se nabídka rozšířila o programy České televize - ČT1 a ČT2. Ve stejném roce se dále nabídka obohatila o Rádio Svobodná Evropa, stanice Českého rozhlasu (Praha, Radiožurnál, Vltava) a vysílání TV Galaxie. Nejsledovanější program komerční televize Nova v nabídce dlouho chyběl.

Postupně docházelo k menším změnám v nabídce platformy - nahrazení TV Galaxie programem TV3, která tehdy usilovala o celoplošné vysílání. Objevila se zde i Stanice O (dnešní TV Óčko).

Vysílání bylo tehdy šířeno z uplinku v areálu ČT na tehdejší satelit DFS II Kopernikus 2, který se nacházel na pozici 28,5°E. Družici provozovala společnost Deutsche Telekom AG.

Většina programů byla zakódována a pro příjem bylo odpovídající přijímací zařízení - přijímač s vestavěným dekodérem CryptoWorks (eventuálně set top box s CI slotem a modulem CryptoWorks) a přístupovou kartu Czech Link. Náklady na pořízení přijímacího zařízení, modulu a karty byly na tehdejší dobu poměrně vysoké. Výhodou ale bylo, že se jednalo o jednorázovou investici - za programy diváci neplatili žádné poplatky.

Později byla družice Kopernikus nahrazena novým satelitem Eurobird 1 (později přejmenovaný na Eutelsat 28A). Czech Link využíval polovinu 72 MHz transpondéru, na druhé polovině se v roce 2002 objevila slovenská obdoba Czech Link, paket Slovak Link.

Platformy Czech Link a Slovak Link využívaly pozici 28,2°E/28,5°E, kterou si zvolil i operátor britské pay-tv platformy Sky Digital (Sky UK). Diváci tak mohli sledovat i (v té době) velmi omezený počet volně vysílaných programů, které byly určené především divákům na britských ostrovech.

Hledala se orbitální pozice, na kterou by bylo možné obě platformy přesunout. Zvolena byla družice Astra 3A na pozici 23,5°E (později nahrazena novějším satelitem Astra 3B). Signály z nové pozice mohly diváci přijímat od podzimu 2005. O rok později skončila platforma Czech Link, následně i Slovak Link. Na trhu se objevily nové značky - CS LINK a Skylink. Ty postupně koupila společnost M77 Group (dnes M7 Group).

Pro rozšiřování nabídky byla nutná další kapacita a také vysílací parabola. V areálu ČT se tak objevila druhá uplinková parabola, která šířila programy z dalšího vysílacího transpondéru. K divákům se dostal i program TV Nova. Ze systému CryptoWorks se postupně přešlo (a přechází se) na Irdeto z důvodu prodeje systému CryptoWorks společnosti Irdeto. Později byly zavedeny další CA systémy - Viaccess a Nagra MA.

Celá platforma Skylink se postupně významně rozšířila o SD a HD programy a zdokonalila. Byly zavedeny balíčky placených programů a také přechod od bezplatného příjmu na placený.Pouhé dvě paraboly v areálu ČT pro další rozšiřování programové nabídky zdaleka nepostačovaly. Další stanice se na satelit "posílaly" přes další uplink v Praze a v německém Usingenu, který se nyní stal klíčovým místem pro distribuci českých a slovenských programů (multiplexů) na satelity Astra.

Další uplinkové paraboly v objektu České televize nebylo možné instalovat. Hledalo se proto řešení, které bude nákladově efektivní, spolehlivé a rychle realizovatelné pro distribuci všech multiplexů Skylinku. Důvěru dostala společnost Media Broadcast, která šíří všechny programy pro diváky v Česku a na Slovensku ze svého areálu v Usingenu.

Původní uplinkové (vysílací) paraboly z Kavčích hor byly demontovány, ošetřeny a předány dalšímu zákazníkovi v zahraničí, který z nich bude šířit své programy pro televizní diváky.

Dopad změny uplinku pro příjem tv programů

Změna uplinku má pro diváky praktický význam jen v případě velmi nepříznivého počasí, kdy může krátkodobě dojít k degradaci signálu.

Martin Vyleťal

komentáře čtenářů
Reklama
Vybrané články