Quantcast
Další platformy

Základní informace o freeSAT


Úvodem...

logo platformy UPC Direct     Na satelitním systému družic Thor (0,8°W) vysílá digitální placená televize freeSAT pro český a slovenský. Nabídka obsahuje několik desítek programů, které se vysílají v kabelových sítích v České republice a na Slovensku + obvyklé programy známé z pozemního vysílání.

Více o freeSATu

Služba UPC Direct je zákazníkům nabízena od 15.9.2000 a smlouvu lze sepsat u autorizovaného prodejce UPC, který je označen logem UPC v České republice i na Slovensku.

Smlouvu může podepsat fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR nebo právnická osoba se sídlem na území ČR. Službu nelze využívat v zahraničí.

Smlouva se podepisuje na dobu neurčitou s dodatkem, ve kterém se zákazník zavazuje, že byl seznámen se Všeobecnými podmínkami, které jsou spolu s platným ceníkem, nedílnou součástí této smlouvy. Pro sepsání smlouvy si zákazník přinese s sebou nejméně dva doklady totožnosti - občanský průkaz, řidičský průkaz, rodný list, pas apod., právnická osoba pak doklad o registraci a výpis z obchodního rejstříku.

Po podepsání smlouvy bude zákazníkovi vydána satelitní anténa s konvertorem, digitální satelitní přijímač a přístupová karta.

Tato záloha je vratná po ukončení smluvního vztahu a po navrácení zařízení.

Pronájem zařízení má pro zákazníka jednu nespornou výhodu - veškerá reklamační řízení jsou v prvním roce trvání smluvního vztahu plně v režii výrobce a po roce pak provozovatelem služby (samozřejmě za předpokladu, že poškození nezpůsobil zákazník sám např. neodbornou manipulací).

Instalaci tohoto zařízení provede instalační firma, kterou může být sám prodejce, případně jiná firma, jejíž sídlo se nachází v blízkosti odběratelské adresy zákazníka. Seznam těchto firem bude k dispozici u autorizovaných prodejců. Cena za instalaci je smluvní a je na ní zákazníkovi poskytnuta záruka v trvání 12 měsíců od firmy, která tuto instalaci provedla. Instalaci si však může zákazník provést sám.

Základní programovou nabídka freeSAT Medium HD obsahuje tématické programy jako Discovery Channel HD, National Geographic HD, Animal Planet HD, Travel Channel HD, CBS Reality, MTV Hits, MTV Dance, MTV Rocks, VH-1 European, VH-1 Classic, Minimax, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Spektrum a mnoho dalších v SD i HD rozlišení. [Změna programové nabídky vyhrazena]

K základní programové nabídce si může zákazník přidat prémiové kanály HBO (SD/HD) /HBO2/HBO Comedy, Cinemax/Cinemax 2, Hustler TV, Private TV a programový balík freeSAT Plus HD.

Kromě kanálů freeSAT by UPC Direct může zákazník sledovat volně přístupné kanály na satelitních transpondérech Thor / Intelsat.

Důvody, proč si vybrat službu freeSAT

  • Bohatá nabídka lokalizovaných programů různých žánrů
  • Výhodný, zejména v oblastech, kde není kabelová televize, příp. i terestrický signál
  • Vysílání na jedné z populárních satelitních pozic
  • Nabídka programů ve vysokém rozlišení

Další informace o paketu freeSAT