Quantcast

Peoplemetry od Nového roku: Rozšířené funkce a důkladnější i rychlejší řešení

| Tisk

Od ledna 2023 běží další pětileté období Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v ČR, jehož zadavatelem je Asociace televizních organizací (ATO) a realizátorem česká výzkumná agentura Nielsen. Ta v ČR realizuje měření již 20 let (od roku 2002 jako Mediaresearch a později jako Nielsen Admosphere).

Dle smlouvy, kterou ATO uzavřela s Nielsen v červnu loňského roku, nabízí projekt v dalším období zejména komplexní měření televizní sledovanosti, které pokrývá hlavní potřeby televizního trhu v oblasti tvorby televizního programu i efektivního měření návratnosti investic v rámci (televizního i online) vysílání. Měření navazuje na předchozí úspěšné období projektu (2018-2022) a zároveň odráží proměny v mediální konzumaci posledních let.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Měření sledovanosti v Česku (foto: Nielsen)

Nová vlna například akcentuje trend nelineárního sledování televizního obsahu na klasických i internetových platformách a společné reportování výsledků. Rozšíření funkčností v oblasti nelineárního sledování (timeshiftu) přináší i software Adwind Kite od Nielsen, který nově umožňuje analyzovat odloženou sledovanost s větší přesností.

Na měnící se podmínky reaguje i Zaváděcí a Kontinuální výzkum, které jsou nejdůležitějšími kalibračními zdroji projektu: pro zajištění co největší odezvy různých cílových skupin respondentů například mnohem více využívají kombinaci dotazovacích technik. Tím zároveň řeší situaci omezené dostupnosti osobního dotazování, kterou jsme zažili v posledních letech kvůli pandemii COVID-19.

Projekt do budoucna umožňuje další rozšiřování (na základě modulů z nabídky Nielsen) tak, aby neustále pokrýval měnící se potřeby televizního trhu. Některé z těchto řešení - jako využití Return Path Dat z IPTV nebo další rozšíření crossplatformních funkcí - se stále diskutují. Stejně jako v minulosti však nejsou inovace přímo svázány s pětiletými cykly projektů, ale probíhají průběžně.Aktuální parametry projektu ve větším detailu nabízí jak webové stránky ATO, tak český web Nielsen.

S novým pětiletým obdobím projektu byl rovněž modernizován populárně-naučný web www.peoplemetry.cz, který seznamuje širokou veřejnost s principy měření sledovanosti televize v České republice.

redakce

Reklama
Vybrané články