Quantcast

Český rozhlas by chtěl zvýšit poplatek na 60 Kč

| Tisk

Koncesionářský rozhlasový poplatek by se měl zvýšit o 15 korun na 60 Kč, aby alespoň částečně pokryla inflaci za poslední roky. O navýšení poplatku bude usilovat veřejnoprávní Český rozhlas (ČRo).


obrázek

▲ Obr č. 1 - Reálná hodnota rozhlasového poplatku (foto: ČRo)

Rozhlasový poplatek byl naposledy navýšen k 1.10.2005 na stávající částku 45 korun měsíčně. Od té doby nebyl tento poplatek zvýšen a podle odhadu veřejnoprávního média dnes její reálná hodnota činí 25,65 Kč a v příštím roce by se měla propadnout až k 22,57 Kč.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Valorizace rozhlasového poplatku při zachování jeho reálné hodnoty (foto: ČRo)

Pokud by došlo k pravidelné každoroční valorizaci rozhlasového poplatku, činil by letos 75,77 Kč a v příštím roce bezmála 85 Kč. Český rozhlas žádá o navýšení poplatku alespoň o 15 korun. "Tím by došlo k částečné kompenzaci devalvace rozhlasového poplatku vyvolané úhrnnou mírou inflace od roku 2005," vysvětluje ČRo.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Současná finanční situace Českého rozhlasu (foto: ČRo)

ČRo varuje, že pokud do dvou let nedojde k navýšení poplatku, bude přinucen provést úsporná opatření, která se dotknou i jeho programu a vysílání.Koncesionářský poplatek je hlavním zdrojem příjmu ČRo (celkem 2,075 miliard korun), který je použit pro výrobu a distribuci pořadů a programů, honoráře, mzdy, energie či daně.


obrázek

▲ Obr č. 4 - Náklady Českého rozhlasu (foto: ČRo)

Vedle koncesionářských poplatků získává další příjmy Český rozhlas z reklamy a sponzoringu (dlouhodobý průměrný příjem z reklamy v letech 2016 až 2020 se pohybuje kolem 21 milionů korun), která je ale zákonem omezená. Rozhlas hledá další doplňkové příjmy v oblasti on demand obsahu (na vyžádání).

Nejenom Český rozhlas ale i Česká televize (ČT) žádá o navýšení poplatku. V případě ČT byl poplatek naposledy zvýšen v roce 2008 na stávající úroveň 135 korun měsíčně. Z důvodu rychle rostoucí inflace a zejména energií byl nucen šéf veřejnoprávní televize oznámit úsporná opatření, která se postupně projeví v provozu ČT. Jde o propouštění zaměstnanců, omezení výroby pořadů, prodeje některých sportovních práv (MS ve fotbale 2022) a uzavření retro kanálu ČT3. Pokud by nedošlo k navýšení tv poplatku v dohledné době, mají proběhnout další škrty, které by mohly znamenat i konec dalších programů ČT.

redakce

Reklama
Vybrané články