Quantcast

Skylink rozšíří nabídku o HBO HD, Cinemax i Retro Music TV

| Tisk

logo Šest nových placených programů - z toho 5 ve standardním rozlišení (SD) a jeden ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). To je počet nových stanic, které provozovatelé platformy Skylink zařadí během jara do své programové nabídky.

V klasickém rozlišení to budou stanice Cinemax, Retro Music TV, bebe tv, Fishing and Hunting, zřejmě Viasat Nature a v HD kvalitě filmový kanál HBO HD. O těchto a dalších novinkách, které platforma připravuje je dnešní rozhovor serveru parabola.cz. Na otázky odpovídal Jaromír Glisník, výkonný ředitel společnosti TradeTec. Rozhovor vznikl těsně před zablokováním maďarských programů Magyar 1 a Duna TV pro DTH příjem.

Parabola.cz: Satelitní platforma Skylink naznačila, že hodlá rozšiřovat nabídku o nové služby 2x ročně – na jaře a na podzim. V polovině ledna letošního roku jste nečekaně do nabídky zařadili nový dokumentární kanál DokuCS. Některé zákazníky jste ale zaskočili jeho umístěním v placené nabídce – program je dostupný jen klientům, kteří si objednají programovou nabídku MULTI HD. Je podmínění příjmu DokuCS objednáním HD a SD balíčku (produkt „MULTI HD“) jen dočasné? Plánujete stanici v souvislosti s jarním rozšířením nabídky přemístit do balíčku mezi SD programy, kam logicky patří? Tedy MULTI?

Jaromír Glisník, TradeTec: Program Doku CS vysíláme ve standardu MPEG-4. Pokud bychom jej zařadili do MULTI, jen malé procento předplatitelů by jej mohlo přijímat. Většina by byla nespokojena, že program „platí“ a nepřijímá a my bychom odváděli poplatky za všechny předplatitele. To nedává smysl. Proto jsme Doku CS zařadili do balíčku MULTI HD, který si předplácejí zájemci o SD programy vybavení přijímačem MPEG-4.

Pokud by byl kanál nabízen v MPEG-4 i klientům jen s balíčkem MULTI, měli by důvod investovat do pořízení nového set top boxu. Takhle nemají pádný důvod uvažovat o HD přístroji.

Obávám se, že samotný program Doku CS není tím pádným důvodem pro nahrazení stávajícího přijímače MPEG-2 přijímačem novým s MPEG-4. A pokud ano, pak jen pro velmi malý počet zákazníků. Těch nespokojených by bylo v tomto případě mnohonásobně více.

Foto: Jaromír Glisník Na konci listopadu jste do nabídky zařadili „neplacený“ program TV Živa, který nahradil původní maďarský program „Magyar 2“. Proč jste maďarský program z Vaší nabídky vyřadili?

Program Magyar 2 vysílal na Astře 23,5°E na základě objednávky zahraničního subjektu, nebyl součástí programové nabídky Skylinku.

TV Živa byla až do konce ledna šířena jako volně vysílaný program. Pak jste jej zakódovali a příjem byl možný jen pro klienty, kteří mají aktivní placenou nabídku. Dojde ke změně v šíření? Co bude se stanicí TV Živa dál?

TV Živa je vysílána v režimu, o který požádá. Pokud bude požadovat jiný režim podmíněného přístupu, jsme připraveni vyhovět.

V nabídce ještě máte dva maďarské programy – Magyar 1 a Duna TV. Co s nimi bude do budoucna? Budete je nadále šířit? Případně připravujete rozšíření o další maďarské stanice?

Podobně jako již zmíněný program Magyar 2 ani tyto dva programy nejsou součástí programové nabídky Skylinku. V blízké budoucnosti o zařazení vysloveně maďarských stanic – tedy bez české/slovenské lokalizace - do naší nabídky neuvažujeme.

Mohla by být kapacita po Magyar 1 a Duna TV využita pro spuštění nových programů, které spustíte teď na jaře?

Pro rozšíření nabídky máme k dispozici transpondér 11 797 MHz. V úvahu přichází mj. právě kapacita těchto programů.

Maďarské programy budou tedy odpojeny. Co bude s maďarskými audio stopami u placených programů? Plánujete je vypnout také?

Nemáme v plánu žádné změny audio stop u programů v nabídce Skylinku.

Jaké nové programy zákazníkům na jaře nabídnete?

Připravujeme rozšíření jak v oblasti SD tak i HD nabídky.

Kolik nových stanic do placené nabídky zařadíte?

V nejbližší době zařadíme 5 SD programů a jeden HD program.

O jaký program ve vysokém rozlišení půjde? Proč jste se pro tento kanál rozhodli?

Podařilo se nám dospět k dohodě o zařazení prémiového programu HBO HD. Tento program je z aktuálně dostupných HD programů u našich zákazníků jednoznačně nejžádanější.

Jaké budou podmínky příjmu? Bude příjem podmíněn objednáním balíčku MULTI nebo SD verze HBO?

Program HBO HD si budou moci předplatit všichni naši zákazníci. Krom toho budou mít k dispozici rovněž SD verzi tohoto programu.

Jakou cenovou politiku zde zvolíte?

Již brzy zveřejníme náš nový ceník. Program HBO HD je vysoce hodnotný a zadarmo rozhodně nebude. Jeho cena však jistě nebude bariérou pro milovníky kvalitního filmového umění.

Skylink rozšíří i placenou nabídku ve standardním rozlišení (SD). Které programy vstoupí do Vašeho paketu?

Od 1. 4. zařadíme SD verzi programu pro nejmenší diváky Bebe TV, program pro rybáře a myslivce Fishing & Hunting a od počátku vysílání rovněž novou hudební stanici Retro Music Television. Naši diváci se dočkají také žádaného filmového programu Cinemax a na počátku května dalšího atraktivního dokumentárního programu o přírodě.

Ten blíže nespecifikovaný dokumentární kanál bude Viasat Nature – novinka pro český a slovenský trh?

Nejsem oprávněn hovořit za Viasat. Mohu však potvrdit, že Skylink má zájem tento nový program po jeho spuštění do programové nabídky zařadit. Ale jak víte, programů o přírodě je vícero. Více prozatím prozradit nemohu.

Z Vašeho výčtu jsou již dva programy na pozici 23,5°E vysílané v rámci paketu CS Link . Znamená to, že budete - stejně jako na podzim loňského roku - spolupracovat a některé programy si „vyměníte“?

Ano, máme to v plánu.

Proč jste se přitom nerozhodli i pro HBO2?

Vybírali jsme programy, u kterých vidíme největší poptávku. Je možné, že program HBO2 zařadíme v budoucnosti.

Některé placené programy máte od své přímé konkurence. Požadujete (či trváte) na šíření maďarského zvuku u těch placených programů, u kterých je k dispozici?

Zejména pro Slovensko je maďarská zvuková stopa vítaným doplňkem. Není to však naše podmínka při rozšiřování programové nabídky.

V dubnu by měla odstartovat další hudební televize - Muzika CS. Počítáte se zařazením této stanice do Vaší nabídky?

Jednání se nebráníme. Prozatím jsme nedostali nabídku. Pro letošní duben s tímto programem nepočítáme.

V jarním rozšíření nabídky tentokrát nejsou žádné nové neplacené programy. Počítáte nadále s tím, že nabídku FTV programů budete rozšiřovat?

Rozšíření nabídky neplacených programů závisí na ochotě vysílatelů platit satelitní distribuci. ASTRA 23,5°E je ideálním a cenově přístupným prostředkem pro okamžité zasažení významného počtu domácností. Jen v ČR je to hodně přes milión. O žádném novém projektu v této oblasti však nevím.

Zařazení nových programů do nabídky Vaší placené televize znamená na jednu stranu zatraktivnění nabídky o další stanice ale na druhou vyšší náklady na provoz placené televize (poplatky programerům). Budete kvůli tomu nuceni zdražovat své služby?

Jak už jsem uvedl, nový ceník již brzy zveřejníme. Není žádný důvod se obávat cenového nárůstu.

Někteří čtenáři dlouhodobě kritizují „povinný“ odběr jednoho produktu MULTI, když chtějí sledovat filmový kanál HBO (SD). Ačkoliv jste již opakovaně čtenářům webu parabola.cz odpověděl, proč tomu tak je, přesto se ptám znovu: Neuvažujete o změně? Přeci jenom i HD nabídku HD PLUS lze objednat bez základního placeného balíčku MULTI…

Máte pravdu, s takovýmito námitkami se setkáváme poměrně často. I v této oblasti se blýská na lepší časy. Vyčkejte do zveřejnění nového ceníku Skylinku.

Jako prémiový kanál je ve Vaší platformě také kanál českých a slovenských filmů CS Film. Bude tento program možné objednat samostatně – tedy bez MULTI?

Praxe je a i nadále bude shodná u všech prémiových programů, tedy i u CS Filmu. Podrobnosti budou zveřejněny v novém ceníku.

Lokalizace Vašich kanálů. Na konci loňského roku měl nejpozději zahájit vysílání s českým dabingem kanál National Geographic Channel. Start stanice s českým zvukem byl odložen. Jak toto zpoždění vnímáte? Dočkáme se zde českého zvuku? Tlačí Skylink na provozovatele stanice na brzký start českého audia?

Dabing je u nás mnohem žádanější než titulkování, o tom není sporu. Proto jsme byli zklamáni opožděním česko-slovenského zvuku na programu National Geographic Channel. Naše stanovisko jsme samozřejmě sdělili našemu obchodnímu partnerovi – provozovateli tohoto programu. Nyní to vypadá, že je vše na dobré cestě k nápravě v dohledné době. O přesném termínu nejsem oprávněn hovořit.

Jakákoliv lokalizace chybí u dalšího dokumentárního kanálu – Discovery HD Showcase. Jaký je stav výroby pořadů s českým zvukem? Co dělá Skylink pro to, aby program zlokalizovaný byl? Je možné, že kvůli chybějící lokalizaci program vyřadíte z nabídky?

Pro mnoho programů vysílaných na Discovery HD Showcase již české audio existuje nebo se bude v blízké budoucnosti vyrábět, a to pro SD verzi Discovery. Proto se domníváme, že alespoň částečná lokalizace HD verze nemůže být příliš nákladná. S Discovery o tomto tématu dlouhou dobu jednáme. Rozhodnutí o lokalizaci je však záležitost jejich podnikatelského rozhodnutí. Skylink sám program lokalizovat nemůže. O vyřazení Discovery HD Showcase z nabídky neuvažujeme. Dosud totiž neexistuje žádná lokalizovaná alternativa.

Uvědomuje si Skylink, že programy bez CZ/SK lokalizace nejsou pro řadu zákazníků atraktivní?

Ano, uvědomujeme si to.

Placená nabídka Skylinku má svoji jasnou tvář. Přesto se zeptám: Jaký program (či programy) ve Vaší nabídce i po jarním rozšíření budou dle Vašeho názoru chybět a které byste si přál zařadit?

Domnívám se, že naše placená nabídka je relativně vyvážená a nemám pocit, že by nám něco významně scházelo. Tím rozhodně neříkám, že nabídku v budoucnu nebudeme rozšiřovat.

Jaká jsou hlavní kritéria pro výběr placených programů do Vaší nabídky?

Snažíme se orientovat podle požadavků našich zákazníků. Ti nám dávají najevo, o které programy nebo žánry mají zájem. Naší prioritou je HDTV a velmi se zajímáme o všechny novinky v této oblasti. Důležitým kritériem je však lokalizace příslušného programu. Velmi zvažujeme rovněž perspektivu příslušného programu z pohledu jeho budoucí atraktivity. Zejména u sportovních programů je to důležité kritérium. Jestliže program XY letos nakoupí spoustu atraktivních sportovních práv a je žádaný, nemusí to nutně znamenat, že bude stejně atraktivní i za rok. Letos špičková fotbalová liga a za rok třeba jen kriket a vodní pólo… Programové smlouvy se uzavírají na mnoho let dopředu… Riziko špatného rozhodnutí je nasnadě.

Hitem nejbližšího období je spuštění vysílání s trojrozměrným obsahem (3DTV). Řada vysílatelů se připravuje na to, že nabídne alespoň občas materiál ve 3D. Uvažujete o možnosti vysílání programu ve 3D? Existuje již nějaká nabídka programerů?

3D vysílání je v plenkách. Žádný programer nás s nabídkou 3D vysílání dosud neoslovil. Těžko se mi proto odhaduje, kdy přijde ten správný čas pro spuštění 3D na Skylinku.

Začátkem května naplánovala svůj oficiální vstup na novou orbitální pozici 0,8°W středoevropská satelitní pay-tv platforma UPC Direct, která do několika měsíců opustí satelity Astra na pozici 19,2°E. Jak Vás tento krok konkurenta ovlivnil (jaký má dopad) na Vaše další plány?

Nijak zvlášť. Uvidíme, jaké novinky se objeví v jejich programové nabídce.

Klientům Canal Digitaal a TV Vlaanderen můžete jako „kompenzaci“ za odcházející UPC Direct z Astry nabídnout z původních programů jen JimJam. Budete je k tomuto programu připojovat?

V této oblasti se řídíme přáním našich partnerů. Pokud je to v naší moci, vyhovíme.

Jaké další projekty s Canal Digitaal připravujete?

V krátkodobém horizontu žádnou novinku nechystáme.

Často opomíjenou službou Skylink je obousměrný satelitní internet. Jak si tato služba nyní vede u zákazníků? Připravujete navýšení rychlostí, eventuálně snížení cen?

Zájem o satelitní internet odpovídá našemu očekávání. Měsíční přírůstky počítáme na desítky. Připravujeme nové cenové tarify, které mohou pro některé zákazníky znamenat úsporu a pro jiné vyšší spokojenost. Konkrétní informace včas zveřejníme.

Kolik má Skylink abonentů placené televize a satelitního internetu?

Tyto informace Skylink neposkytuje.

Skylink má v úmyslu uvést na trh nové přístupové karty ICE, které umožní příjem kryptovaných programů v dekodérech CryptoWorks i Irdeto. Kdy se tyto karty objeví na trhu? Jaký je aktuální plán?

Nové ICE karty začneme prodávat letos v dubnu.

Do kdy budete na trh dodávat staré karty pracující v systému CryptoWorks?

Počítáme, že původní karty CryptoWorks budeme doprodávat do června letošního roku.

V čem budou nové karty ICE odlišné od těch starých v systému CryptoWorks? Co mohou od nasazení nových karet očekávat koncoví zákazníci? Nové služby?

Hlavním důvodem pro nasazení ICE karet byla pro nás jejich dlouhodobá podpora Irdetem. Naším krátkodobým cílem je poskytnout prostor importérům satelitní techniky v novém segmentu – přijímačů s dekodérem Irdeto PI-sys v očekávání, že se na trh dostanou cenově výhodné HD přijímače s certifikovanými dekodéry. Rád bych přitom akcentoval slovo „certifikovanými“. Na našem trhu se v poslední době objevila řada přijímačů bez licence a lze očekávat, že se jejich majitelé a tedy i prodejci dostanou do problémů, jakmile budeme implementovat nové služby vázané na pokročilé funkce systému Irdeto PI-sys.

Někteří diváci zaregistrovali s rozšířením simulcryptu o nové kryptovací systémy pro ICE karty problémy s dekódováním programů. Co mají diváci dělat a jaké podnikáte kroky, aby se podobné problémy neopakovaly?

V případě problémů s dekódováním programů se naši zákazníci mohou obrátit na náš zákaznický servis buďto telefonicky nebo přes náš web. Skylink se snaží minimalizovat problémy spojené s implementací nových systémů, pracujeme v časných ranních hodinách, kdy je sledovanost televize nejnižší. Pokud je mi známo, problémy, které zmiňujete, se objevovaly právě na přijímačích bez licencovaného dekodéru CryptoWorks. Musím zopakovat, co při takovéto příležitosti vždy říkám - Skylink ani Irdeto nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za funkčnost satelitních přijímačů bez certifikovaného dekodéru. Riziko spojené s prodejem těchto přijímačů je plně na jejich prodejcích.

V příštím týdnu by měl být vynesen ostře sledovaný nový satelit Astra 3B určený i pro český a slovenský trh. Družice bude mít tři svazky. Jaký z nich budete využívat (evropský nebo panevropský) a proč?

Dle informací od Astry budou naše transpondéry součástí panevropského svazku. Důvody neznám.

Ačkoliv satelit ještě nebyl vynesen, přesto se zeptám: Máte nějaký plán přesunů programů na jiné transpondéry v souvislosti se satelitem Astra 3B?

Žádné konkrétní plány nemáme. Slyšel jsem však, že se změna frekvencí může týkat některých programů z naší nabídky – Óčka a ČT HD. Předpokládám, že konkrétní informace dostaneme v dostatečném předstihu, abychom mohli naše zákazníky včas informovat.Širší pokrytí Astra 3B nabízí příležitosti k expanzi provozovatelů platforem na nové trhy. Uvažujete o expanzi na nová teritoria? Tedy za hranice České republiky a Slovenska?

Potenciál expanze do zahraničí dlouhodobě vyhodnocujeme, konkrétní plán však nemáme.

Skylink brzy oslaví 1 miliontou zaregistrovanou kartu. Jak příchod milióntého zákazníka oslavíte?

Oslava samozřejmě bude, nechte se překvapit. Ale nebude to nic bombastického. Speciální poštovní razítko, jaké Česká pošta vydala při příležitosti vypnutí některých analogových programů na Sušicku, se nechystá.

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články