Vlastník TV Nova v Česku v zisku

| redakce | tisk

Central European Media Enterprises Ltd. dnes oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí a devět měsíců končící 30. zářím 2014. Výnosy za třetí čtvrtletí končící 30. zářím 2014 činily 140,1 mil. USD v porovnání s 131,0 mil. USD za stejné období roku 2013.

OIBDA (jak je definováno níže) za třetí čtvrtletí končící 30. zářím 2014 činila 2,9 mil. USD v porovnání s OIBDA ztrátou 31,6 mil. USD za stejné období roku 2013.

Provozní ztráta za období tří měsíců končící 30. zářím 2014 činila 8,6 mil. USD v porovnání se ztrátou 43,9 mil. USD za stejné období roku 2013. Čistá ztráta za tři měsíce končící 30. zářím 2014 činila 52,5 mil. USD v porovnání se ztrátou 23,3 mil. USD za stejné období roku 2013. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná CME za období tří měsíců končící 30. zářím 2014 činila 0,38 USD v porovnání se ztrátou 0,18 USD za stejné období roku 2013.

Výnosy za období devíti měsíců končící 30. zářím 2014 činily 496,3 mil. USD v porovnání s 437,2 mil. USD za stejné období roku 2013. OIBDA za období devíti měsíců končící 30. zářím 2014 činila 42,2 mil. USD v porovnání s OIBDA ztrátou 44,3 mil. USD za rok 2013. Provozní ztráta za devět měsíců končící 30. zářím 2014 činila 0,4 mil. USD v porovnání s provozní ztrátou 83,4 mil. USD za stejné období roku 2013. Čistá ztráta za devět měsíců končící 30. zářím 2014 činila 153,6 mil. USD v porovnání s čistou ztrátou 173,3 mil. USD za stejné období roku 2013. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná CME za období devíti měsíců končící 30. zářím 2014 činila 1,12 USD v porovnání se ztrátou 1,48 USD za stejné období roku 2013.

OIBDA, jež zahrnuje náklady na amortizaci programových práv se určuje jako provozní zisk / (ztráta) bez zahrnutí odpisů nehmotného majetku, amortizace nehmotného majetku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv a některých neobvyklých či jednorázových položek, které nejsou brány v potaz vedoucími osobami účetní jednotky, které rozhodují o prostředcích přidělovaných jednotlivým segmentům a hodnotí jejich výkonnost, jak je definováno v “Segmentových údajích a ne US-GAAP ukazatelích“ níže.

Náklady účtované na dosažení OIBDA během devíti měsíců končící 30. zářím 2014 nezahrnují jednorázový náklad zaúčtovaný ve druhém čtvrtletí ve výši 6,9 mil. USD související s pokutou, která se vztahuje k našemu podnikání před rokem 2012 a kterou ukládá svým rozhodnutím agentura pro ochranu hospodářské soutěže ve Slovinsku. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali.

Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních ředitelů CME, uvedl: "Finanční výsledky třetího čtvrtletí 2014 i nadále odráží silný obrat v naší provozní činnosti. Celkově považujeme toto čtvrtletí dosud v tomto roce za velmi povzbudivé."

Christoph Mainusch, druhý ze dvou generálních ředitelů CME dodal: "Naše podzimní programové schéma demonstruje sílu našich značek a našich programů a tím nás staví do velmi dobré pozice pro čtvrté čtvrtletí, kdy začíná vyjednávání s klienty o reklamních výdajích na rok 2015."

zdroj: CME