TV RELAX upozorněna na hlasitost reklamy

| redakce | tisk

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) upozornila společnost TP Pohoda s.r.o., provozovatele stanice RELAX, na úroveň hlasitosti reklamy ve vysílání.

RRTV upozornila provozovatele na porušení § 49 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/-1 LU, neboť provozovatel dne 14. prosince 2013 na programu POHODA - RELAX (nyní RELAX) v časovém rozmezí 20:00 - 23:00 hodin odvysílal blok označení sponzora zařazený do vysílání od 22:14:25 hodin o hladině hlasitosti -24,4 LUFS, tedy jeho hladina hlasitosti nebyla normována na hodnotu -23 LUFS s tolerancí +/- 1 LU.

Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.