Programy 213 a UPC Expres přišly o licenci

| redakce | tisk

Televizní stanice 213 a UPC Expres již nemohou vysílat. Slovenský regulátor pro vysílání a retransmisi (RVR) na svém posledním zasedání konaném 4.4.2018 odňal licence pro programové služby 213 a UPC Expres.

O televizní licenci pro program 213 přišla společnost Elements Channel, s.r.o. Důvodem odejmutí licence pro 213 je uskutečnění převodu podílu na základním jmění a na hlasovacích právech v čase do 24 měsíců od získání právoplatnosti rozhodnutí Rady o udělení licence na digitální vysílání bez předchozího souhlasu regulátora s tímto převodem.

RVR na stejném zasedání odebrala i licenci pro kanál UPC Expres provozovatele UPC Broadband Slovakia. Důvodem odejmutí licence je převod podílu na základním jmění a na hlasovacích právech v rozsahu převyšujícím 55% celkové hodnoty základního jmění a hlasovacích práv bez předchozího souhlasu RVR s tímto převodem.